Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Tysvær (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 16933 individ og 74 arter fra 102 hager.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (92)2713
Blåmeis88% (90)1600
Svarttrost82% (84)1433
Rødstrupe81% (83)471
Skjære71% (73)1011
Spettmeis60% (62)418
Gråspurv51% (53)1727
Grønnfink49% (50)1337
Granmeis46% (47)326
Dompap45% (46)473
Løvmeis40% (41)290
Kråke38% (39)400
Bokfink33% (34)282
Svartmeis31% (32)153
Gulspurv30% (31)666
Bjørkefink26% (27)615
Grønnsisik26% (27)415
Nøtteskrike25% (26)138
Gråsisik25% (26)504
Pilfink21% (22)317
Flaggspett20% (21)57
Gjerdesmett20% (21)70
Gråtrost17% (18)309
Kjernebiter17% (18)107
Stillits14% (15)246
Stær13% (14)234
Spurvehauk10% (11)31
Ringdue9% (10)60
Ravn9% (10)114
Ekorn9% (10)18
Havørn9% (10)33
Trekryper5% (6)9
Grønnspett4% (5)8
Sidensvans4% (5)45
Gråmåke3% (4)14
Hønsehauk3% (4)5
Rødvingetrost3% (4)37
Rådyr3% (4)21
Katt3% (4)22
Munk2% (3)11
Toppmeis2% (3)4
Gråspett2% (3)4
Svartbak1% (2)8
Fiskemåke1% (2)3
Kongeørn1% (2)3
Jernspurv1% (2)3
Stjertmeis1% (2)13
Kattugle1% (2)3
Dvergspett1% (2)2
Knoppsvane1% (2)8
Hjort1% (2)21
Sangsvane1% (2)33
Brunrotte1% (2)3
Brunsisik1% (2)10
Gråhegre0% (1)3
Enkeltbekkasin0% (1)1
Musvåk0% (1)1
Fuglekonge0% (1)4
Kaie0% (1)33
Kornkråke0% (1)2
Grankorsnebb0% (1)1
Rugde0% (1)2
Kanadagås0% (1)2
Bergand0% (1)2
Kvinand0% (1)2
Siland0% (1)4
Fiskeørn0% (1)1
Fasan0% (1)5
Ærfugl0% (1)4
Tårnfalk0% (1)1
Husmus0% (1)1
Bergirisk0% (1)3
Vandrefalk0% (1)1
Mellomskarv0% (1)2