Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Strand (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 20 591 individ og 70 arter fra 114 foringsplasser.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis97% (111)2 593Kart
Svarttrost93% (106)1 116Kart
Blåmeis91% (104)1 824Kart
Rødstrupe85% (97)419Kart
Skjære68% (77)800Kart
Gråspurv57% (65)2 403Kart
Spettmeis55% (63)353Kart
Grønnfink54% (61)1 701Kart
Bjørkefink45% (51)957Kart
Bokfink42% (48)307Kart
Kråke39% (45)762Kart
Dompap39% (44)361Kart
Granmeis29% (33)250Kart
Grønnsisik29% (33)502Kart
Pilfink29% (33)427Kart
Svartmeis28% (32)257Kart
Stær25% (29)1 965Kart
Gulspurv25% (28)754Kart
Flaggspett22% (25)81Kart
Gråtrost20% (23)726Kart
Løvmeis18% (21)143Kart
Kjernebiter18% (20)101Kart
Gjerdesmett17% (19)45Kart
Ringdue16% (18)131Kart
Gråmåke12% (14)127Kart
Spurvehauk12% (14)23Kart
Nøtteskrike12% (14)70Kart
Stillits11% (13)200Kart
Ekorn10% (11)37Kart
Katt10% (11)23Kart
Gråsisik9% (10)64Kart
Trekryper9% (10)20Kart
Sidensvans8% (9)70Kart
Toppmeis7% (8)49Kart
Munk6% (7)12Kart
Fiskemåke5% (6)144Kart
Ravn5% (6)31Kart
Rådyr5% (6)30Kart
Fuglekonge4% (5)18Kart
Gråspett4% (5)5Kart
Gråhegre4% (4)12Kart
Stjertmeis3% (3)14Kart
Knoppsvane3% (3)8Kart
Storskarv3% (3)47Kart
Linerle2% (2)5Kart
Stokkand2% (2)123Kart
Hønsehauk2% (2)2Kart
Svartbak2% (2)5Kart
Rødvingetrost2% (2)4Kart
Siland2% (2)23Kart
Havørn2% (2)5Kart
Ærfugl2% (2)26Kart
Småskogmus2% (2)9Kart
Storskogmus2% (2)10Kart
Toppand1% (1)12Kart
Tjeld1% (1)1Kart
Kongeørn1% (1)1Kart
Musvåk1% (1)2Kart
Jernspurv1% (1)1Kart
Kaie1% (1)340Kart
Måltrost1% (1)1Kart
Grønnspett1% (1)1Kart
Kvinand1% (1)3Kart
Rødrev1% (1)1Kart
Sjøorre1% (1)6Kart
Sangsvane1% (1)14Kart
Havelle1% (1)4Kart
Bydue1% (1)2Kart
Tyrkerdue1% (1)7Kart
Dvergfalk1% (1)1Kart