Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Strand (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 15 165 individ og 63 arter fra 90 foringsplasser.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Svarttrost96% (87)818Kart
Kjøttmeis95% (86)1 905Kart
Blåmeis90% (81)1 195Kart
Rødstrupe87% (79)308Kart
Skjære71% (64)552Kart
Gråspurv57% (52)1 851Kart
Spettmeis55% (50)254Kart
Grønnfink53% (48)1 518Kart
Kråke43% (39)290Kart
Bokfink43% (39)224Kart
Dompap40% (36)279Kart
Bjørkefink38% (35)635Kart
Pilfink33% (30)370Kart
Gulspurv28% (26)723Kart
Granmeis27% (25)147Kart
Stær25% (23)1 689Kart
Svartmeis24% (22)156Kart
Grønnsisik24% (22)366Kart
Gråtrost22% (20)712Kart
Løvmeis21% (19)112Kart
Gjerdesmett17% (16)35Kart
Kjernebiter17% (16)90Kart
Nøtteskrike15% (14)65Kart
Flaggspett15% (14)35Kart
Ringdue13% (12)51Kart
Spurvehauk12% (11)19Kart
Gråmåke11% (10)42Kart
Ekorn10% (9)26Kart
Trekryper10% (9)18Kart
Gråsisik8% (8)59Kart
Stillits7% (7)117Kart
Fiskemåke6% (6)144Kart
Toppmeis6% (6)24Kart
Fuglekonge5% (5)10Kart
Gråspett5% (5)5Kart
Katt5% (5)9Kart
Munk4% (4)7Kart
Sidensvans4% (4)57Kart
Gråhegre3% (3)5Kart
Ravn3% (3)23Kart
Rådyr3% (3)7Kart
Linerle2% (2)5Kart
Svartbak2% (2)5Kart
Stjertmeis2% (2)11Kart
Knoppsvane2% (2)6Kart
Småskogmus2% (2)9Kart
Stokkand1% (1)120Kart
Hønsehauk1% (1)1Kart
Toppand1% (1)12Kart
Kongeørn1% (1)1Kart
Jernspurv1% (1)1Kart
Måltrost1% (1)1Kart
Grønnspett1% (1)1Kart
Kvinand1% (1)3Kart
Siland1% (1)2Kart
Rødrev1% (1)1Kart
Havørn1% (1)2Kart
Sangsvane1% (1)14Kart
Storskarv1% (1)1Kart
Ærfugl1% (1)4Kart
Tyrkerdue1% (1)7Kart
Storskogmus1% (1)5Kart
Dvergfalk1% (1)1Kart