Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hå (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 15786 individ og 56 arter fra 89 hager.

Alle områder»Rogaland»Bjerkreim»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (84)1747
Blåmeis88% (79)1165
Svarttrost88% (79)1022
Skjære77% (69)472
Rødstrupe76% (68)331
Gråspurv70% (63)3170
Bokfink59% (53)694
Pilfink59% (53)1917
Gulspurv43% (39)393
Grønnfink41% (37)463
Stær39% (35)1717
Kråke38% (34)446
Tyrkerdue30% (27)284
Bjørkefink29% (26)342
Flaggspett25% (23)37
Kaie23% (21)229
Kornkråke21% (19)200
Gjerdesmett21% (19)37
Gråtrost20% (18)177
Svartmeis20% (18)90
Spettmeis13% (12)43
Spurvehauk12% (11)17
Dompap11% (10)54
Munk10% (9)17
Ringdue10% (9)103
Gråmåke8% (8)44
Grønnsisik8% (8)48
Stillits7% (7)61
Bydue6% (6)258
Stokkand5% (5)25
Granmeis5% (5)15
Nøtteskrike5% (5)13
Rødvingetrost5% (5)9
Katt5% (5)11
Havørn4% (4)7
Gråhegre3% (3)5
Fiskemåke3% (3)57
Ekorn3% (3)7
Hønsehauk2% (2)2
Måltrost2% (2)6
Ravn2% (2)8
Gråsisik2% (2)8
Vipe1% (1)2
Svartbak1% (1)2
Enkeltbekkasin1% (1)1
Musvåk1% (1)1
Fossekall1% (1)1
Sivhøne1% (1)1
Sangsvane1% (1)14
Sidensvans1% (1)1
Husmus1% (1)1
Markmus1% (1)3
Brunsisik1% (1)1
Trekryper1% (1)3
Hærfugl1% (1)1
Svartkråke1% (1)3