Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hå (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 21 377 individ og 68 arter fra 123 foringsplasser.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (118)2 418Kart
Svarttrost91% (112)1 373Kart
Blåmeis88% (109)1 677Kart
Rødstrupe81% (100)471Kart
Skjære73% (90)649Kart
Gråspurv68% (84)3 915Kart
Pilfink64% (79)2 519Kart
Bokfink56% (70)881Kart
Gulspurv47% (58)626Kart
Grønnfink39% (49)565Kart
Stær39% (48)2 003Kart
Kråke38% (47)531Kart
Bjørkefink34% (43)593Kart
Tyrkerdue30% (38)531Kart
Flaggspett28% (35)58Kart
Kaie24% (30)365Kart
Spettmeis21% (27)112Kart
Svartmeis21% (26)136Kart
Kornkråke21% (26)455Kart
Gjerdesmett21% (26)54Kart
Gråtrost18% (23)215Kart
Spurvehauk13% (16)25Kart
Gråmåke10% (13)76Kart
Munk10% (13)24Kart
Dompap10% (13)69Kart
Bydue9% (12)381Kart
Ringdue8% (11)131Kart
Grønnsisik8% (11)62Kart
Stillits8% (11)108Kart
Rødvingetrost8% (10)20Kart
Granmeis7% (9)46Kart
Katt7% (9)20Kart
Nøtteskrike5% (7)31Kart
Ekorn4% (6)25Kart
Havørn4% (6)13Kart
Stokkand4% (5)25Kart
Gråhegre4% (5)8Kart
Fiskemåke4% (5)61Kart
Rugde2% (3)6Kart
Rådyr2% (3)11Kart
Gråsisik2% (3)9Kart
Hønsehauk1% (2)2Kart
Kongeørn1% (2)3Kart
Fuglekonge1% (2)5Kart
Toppmeis1% (2)3Kart
Måltrost1% (2)6Kart
Ravn1% (2)8Kart
Fossekall1% (2)2Kart
Sidensvans1% (2)2Kart
Trekryper1% (2)4Kart
Svartkråke1% (2)5Kart
Vipe0% (1)2Kart
Svartbak0% (1)2Kart
Enkeltbekkasin0% (1)1Kart
Musvåk0% (1)1Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
Sivhøne0% (1)1Kart
Sangsvane0% (1)14Kart
Storskarv0% (1)4Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Husmus0% (1)1Kart
Småskogmus0% (1)1Kart
Markmus0% (1)3Kart
Kjernebiter0% (1)1Kart
Brunsisik0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Svartstrupe0% (1)3Kart
Hærfugl0% (1)1Kart