Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sokndal (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 13625 individ og 66 arter fra 69 hager.

Alle områder»Rogaland»Bjerkreim»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis100% (69)2595
Blåmeis94% (65)1732
Spettmeis81% (56)385
Rødstrupe76% (53)333
Svarttrost72% (50)641
Skjære63% (44)431
Gråspurv56% (39)2151
Flaggspett49% (34)109
Grønnfink44% (31)1029
Dompap42% (29)412
Bjørkefink37% (26)659
Bokfink31% (22)228
Svartmeis30% (21)66
Nøtteskrike30% (21)113
Pilfink28% (20)221
Gråtrost27% (19)203
Grønnsisik27% (19)848
Gråsisik26% (18)616
Granmeis23% (16)107
Kjernebiter18% (13)50
Gulspurv17% (12)98
Munk15% (11)16
Sidensvans14% (10)77
Gjerdesmett14% (10)23
Kråke13% (9)37
Stær13% (9)77
Ekorn13% (9)33
Tyrkerdue13% (9)36
Løvmeis11% (8)24
Spurvehauk8% (6)10
Stillits8% (6)15
Jernspurv7% (5)8
Nøttekråke7% (5)8
Hønsehauk5% (4)5
Grønnspett5% (4)4
Gråmåke4% (3)16
Ringdue4% (3)11
Dvergspett4% (3)4
Katt4% (3)8
Svartbak2% (2)14
Fiskemåke2% (2)9
Fuglekonge2% (2)4
Rødvingetrost2% (2)5
Knoppsvane2% (2)23
Havørn2% (2)6
Brunsisik2% (2)7
Trekryper2% (2)4
Stokkand1% (1)54
Gråhegre1% (1)1
Vipe1% (1)1
Kongeørn1% (1)1
Stjertmeis1% (1)1
Kornkråke1% (1)2
Måltrost1% (1)1
Ravn1% (1)6
Fossekall1% (1)1
Gråspett1% (1)2
Kvinand1% (1)3
Hare1% (1)1
Vintererle1% (1)2
Markmus1% (1)2
Bergirisk1% (1)30
Duetrost1% (1)2
Varsler1% (1)1
Spurveugle1% (1)1
Hvitryggspett1% (1)2