Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sandnes (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 103 572 individ og 121 arter fra 495 foringsplasser.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (450)10 647Kart
Svarttrost89% (439)6 730Kart
Blåmeis81% (401)6 884Kart
Rødstrupe79% (393)1 913Kart
Skjære74% (367)5 126Kart
Gråspurv60% (296)11 414Kart
Pilfink44% (220)5 208Kart
Bokfink43% (211)3 675Kart
Kråke42% (206)9 417Kart
Grønnfink41% (205)4 028Kart
Stær39% (194)9 964Kart
Spettmeis32% (159)808Kart
Bjørkefink32% (157)4 473Kart
Gulspurv29% (144)2 417Kart
Flaggspett21% (103)205Kart
Gjerdesmett20% (101)405Kart
Svartmeis20% (99)647Kart
Dompap20% (99)876Kart
Ringdue18% (87)2 816Kart
Grønnsisik17% (85)3 972Kart
Tyrkerdue15% (73)904Kart
Gråtrost14% (69)1 191Kart
Stillits11% (55)375Kart
Spurvehauk11% (54)159Kart
Granmeis11% (52)324Kart
Nøtteskrike10% (51)276Kart
Bydue9% (44)570Kart
Rødvingetrost9% (43)265Kart
Katt8% (39)124Kart
Munk7% (37)77Kart
Gråsisik7% (36)940Kart
Ekorn7% (35)100Kart
Gråmåke6% (29)345Kart
Kornkråke5% (25)514Kart
Fiskemåke5% (24)1 162Kart
Kaie5% (24)1 758Kart
Fuglekonge4% (21)147Kart
Ravn4% (20)225Kart
Kjernebiter4% (18)32Kart
Toppmeis3% (16)71Kart
Trekryper3% (16)26Kart
Løvmeis3% (15)52Kart
Rådyr3% (15)94Kart
Gråhegre2% (12)70Kart
Jernspurv2% (11)32Kart
Stjertmeis2% (10)71Kart
Hønsehauk2% (9)33Kart
Havørn2% (9)40Kart
Stokkand2% (8)426Kart
Kattugle2% (8)53Kart
Rugde2% (8)32Kart
Sidensvans1% (7)33Kart
Brunsisik1% (7)26Kart
Toppand1% (6)104Kart
Kongeørn1% (6)12Kart
Sangsvane1% (5)44Kart
Måltrost1% (4)25Kart
Kvinand1% (4)37Kart
Knoppsvane1% (4)18Kart
Svartkråke1% (4)18Kart
Grankorsnebb1% (3)64Kart
Sothøne1% (3)37Kart
Grønnspett1% (3)4Kart
Gråspett1% (3)3Kart
Fasan1% (3)7Kart
Ærfugl1% (3)28Kart
Småskogmus1% (3)17Kart
Linerle0% (2)8Kart
Svartbak0% (2)2Kart
Enkeltbekkasin0% (2)2Kart
Fossekall0% (2)2Kart
Dvergspett0% (2)2Kart
Siland0% (2)152Kart
Rødrev0% (2)3Kart
Storskarv0% (2)10Kart
Vintererle0% (2)3Kart
Tårnfalk0% (2)2Kart
Markmus0% (2)4Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)3Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Musvåk0% (1)6Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)10Kart
Furukorsnebb0% (1)3Kart
Gransanger0% (1)26Kart
Hettemåke0% (1)2Kart
Sildemåke0% (1)47Kart
Trepiplerke0% (1)4Kart
Kanadagås0% (1)1Kart
Sandsvale0% (1)500Kart
Laksand0% (1)3Kart
Røyskatt0% (1)2Kart
Snøspurv0% (1)2Kart
Storspove0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)3Kart
Sivhøne0% (1)5Kart
Orrfugl0% (1)1Kart
Hjort0% (1)1Kart
Grågås0% (1)130Kart
Brunrotte0% (1)1Kart
Toppskarv0% (1)5Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)3Kart
Vånd0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)1Kart
Mår0% (1)1Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)1Kart
Steinskvett0% (1)2Kart
Vandrefalk0% (1)6Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)2Kart
Klippedue0% (1)4Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)2Kart