Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sandnes (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 75077 individ og 108 arter fra 329 hager.

Alle områder»Rogaland»Bjerkreim»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis89% (296)7766
Svarttrost87% (287)4485
Rødstrupe78% (259)1322
Blåmeis78% (259)4758
Skjære73% (243)3704
Gråspurv60% (198)7588
Pilfink45% (150)3609
Bokfink43% (143)2628
Grønnfink42% (140)3040
Kråke40% (134)7823
Gulspurv33% (111)1984
Stær31% (103)7304
Bjørkefink30% (100)2747
Spettmeis29% (97)504
Svartmeis21% (71)440
Dompap20% (67)603
Grønnsisik19% (64)3147
Gjerdesmett19% (63)304
Ringdue16% (54)2245
Flaggspett15% (51)110
Tyrkerdue14% (49)727
Gråtrost14% (48)1008
Nøtteskrike13% (46)257
Granmeis11% (38)197
Gråsisik10% (34)920
Spurvehauk9% (32)109
Bydue9% (32)321
Stillits8% (28)148
Katt6% (22)75
Munk6% (21)46
Rødvingetrost6% (21)220
Ekorn6% (20)51
Fiskemåke4% (16)1044
Kornkråke4% (15)302
Ravn4% (15)181
Kaie4% (14)972
Gråmåke3% (12)187
Fuglekonge3% (11)122
Toppmeis3% (11)59
Kjernebiter3% (11)24
Trekryper3% (10)16
Jernspurv2% (9)19
Løvmeis2% (9)35
Hønsehauk2% (8)26
Stjertmeis2% (7)48
Rådyr2% (7)40
Havørn2% (7)32
Sidensvans2% (7)30
Gråhegre1% (6)48
Rugde1% (5)25
Brunsisik1% (5)11
Stokkand1% (4)364
Kongeørn1% (4)6
Sangsvane1% (4)22
Svartkråke1% (4)18
Toppand0% (3)95
Kattugle0% (3)44
Grankorsnebb0% (3)64
Sothøne0% (3)37
Grønnspett0% (3)3
Kvinand0% (3)26
Fasan0% (3)7
Linerle0% (2)8
Knoppsvane0% (2)14
Storskarv0% (2)9
Vintererle0% (2)3
Småskogmus0% (2)12
Dvergfalk0% (2)2
Låvesvale0% (1)1
Svartbak0% (1)1
Tjeld0% (1)3
Sanglerke0% (1)1
Musvåk0% (1)4
Dvergdykker0% (1)1
Båndkorsnebb0% (1)10
Furukorsnebb0% (1)3
Gransanger0% (1)26
Sildemåke0% (1)46
Trepiplerke0% (1)4
Kanadagås0% (1)1
Måltrost0% (1)19
Fossekall0% (1)1
Sandsvale0% (1)500
Gråspett0% (1)1
Dvergspett0% (1)1
Laksand0% (1)3
Siland0% (1)142
Røyskatt0% (1)2
Rødrev0% (1)2
Snøspurv0% (1)2
Sivhøne0% (1)5
Orrfugl0% (1)1
Grågås0% (1)130
Ærfugl0% (1)2
Tårnfalk0% (1)1
Ringtrost0% (1)1
Storskogmus0% (1)3
Markmus0% (1)1
Vånd0% (1)1
Mår0% (1)1
Nøttekråke0% (1)1
Bergirisk0% (1)1
Vandrefalk0% (1)4
Jaktfalk0% (1)1
Polarsisik0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Grønlandsmåke0% (1)2
Mellomskarv0% (1)1