Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sandnes (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 93 435 individ og 118 arter fra 440 foringsplasser.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis90% (400)9 519Kart
Svarttrost88% (391)6 008Kart
Blåmeis80% (356)6 010Kart
Rødstrupe80% (353)1 711Kart
Skjære75% (332)4 618Kart
Gråspurv60% (265)10 003Kart
Pilfink46% (203)4 642Kart
Bokfink42% (189)3 264Kart
Kråke41% (182)8 953Kart
Grønnfink41% (181)3 592Kart
Stær37% (165)9 049Kart
Bjørkefink33% (147)4 103Kart
Spettmeis32% (143)728Kart
Gulspurv30% (134)2 316Kart
Gjerdesmett21% (93)382Kart
Svartmeis19% (84)543Kart
Dompap17% (77)723Kart
Grønnsisik16% (73)3 636Kart
Ringdue16% (72)2 619Kart
Flaggspett14% (64)131Kart
Tyrkerdue14% (64)850Kart
Gråtrost13% (60)1 157Kart
Nøtteskrike11% (50)274Kart
Granmeis10% (48)279Kart
Stillits10% (46)244Kart
Bydue9% (41)475Kart
Spurvehauk8% (39)131Kart
Rødvingetrost7% (35)251Kart
Gråsisik7% (34)928Kart
Munk7% (32)68Kart
Ekorn7% (32)87Kart
Katt7% (32)106Kart
Fiskemåke4% (21)1 116Kart
Kornkråke4% (21)457Kart
Kaie4% (20)1 576Kart
Gråmåke4% (19)228Kart
Ravn4% (19)206Kart
Fuglekonge4% (18)138Kart
Kjernebiter3% (15)28Kart
Toppmeis3% (14)66Kart
Løvmeis3% (14)46Kart
Rådyr3% (14)80Kart
Trekryper2% (12)21Kart
Jernspurv2% (11)32Kart
Gråhegre2% (9)63Kart
Hønsehauk2% (9)32Kart
Stjertmeis2% (9)70Kart
Rugde1% (8)32Kart
Havørn1% (8)38Kart
Sidensvans1% (7)33Kart
Kattugle1% (6)47Kart
Brunsisik1% (6)18Kart
Stokkand1% (5)374Kart
Kongeørn1% (5)10Kart
Måltrost0% (4)27Kart
Kvinand0% (4)29Kart
Sangsvane0% (4)24Kart
Svartkråke0% (4)18Kart
Toppand0% (3)95Kart
Grankorsnebb0% (3)64Kart
Sothøne0% (3)37Kart
Grønnspett0% (3)4Kart
Gråspett0% (3)3Kart
Fasan0% (3)7Kart
Ærfugl0% (3)18Kart
Linerle0% (2)8Kart
Enkeltbekkasin0% (2)2Kart
Fossekall0% (2)2Kart
Dvergspett0% (2)2Kart
Siland0% (2)152Kart
Knoppsvane0% (2)14Kart
Rødrev0% (2)3Kart
Storskarv0% (2)9Kart
Vintererle0% (2)3Kart
Tårnfalk0% (2)2Kart
Småskogmus0% (2)15Kart
Markmus0% (2)4Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)1Kart
Svartbak0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)3Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Musvåk0% (1)6Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)10Kart
Furukorsnebb0% (1)3Kart
Gransanger0% (1)26Kart
Hettemåke0% (1)2Kart
Sildemåke0% (1)47Kart
Trepiplerke0% (1)4Kart
Kanadagås0% (1)1Kart
Sandsvale0% (1)500Kart
Laksand0% (1)3Kart
Røyskatt0% (1)2Kart
Snøspurv0% (1)2Kart
Storspove0% (1)1Kart
Sivhøne0% (1)5Kart
Orrfugl0% (1)1Kart
Grågås0% (1)130Kart
Brunrotte0% (1)1Kart
Toppskarv0% (1)4Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)3Kart
Vånd0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)1Kart
Mår0% (1)1Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)1Kart
Steinskvett0% (1)2Kart
Vandrefalk0% (1)4Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)2Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)2Kart