Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sandnes (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 85 583 individ og 118 arter fra 400 foringsplasser.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis90% (363)9 078Kart
Svarttrost89% (358)5 556Kart
Blåmeis80% (321)5 549Kart
Rødstrupe80% (320)1 622Kart
Skjære74% (298)4 271Kart
Gråspurv59% (239)8 869Kart
Pilfink45% (180)4 112Kart
Bokfink42% (170)3 080Kart
Kråke41% (166)8 376Kart
Grønnfink38% (153)3 247Kart
Stær36% (146)8 447Kart
Spettmeis33% (132)636Kart
Gulspurv31% (125)2 227Kart
Bjørkefink26% (107)2 955Kart
Gjerdesmett19% (79)345Kart
Svartmeis19% (78)510Kart
Dompap19% (77)704Kart
Grønnsisik17% (68)3 570Kart
Ringdue15% (63)2 533Kart
Flaggspett15% (60)121Kart
Gråtrost14% (56)1 143Kart
Tyrkerdue13% (55)797Kart
Nøtteskrike12% (49)273Kart
Granmeis11% (47)255Kart
Spurvehauk9% (37)122Kart
Stillits9% (36)182Kart
Bydue8% (35)406Kart
Gråsisik8% (34)927Kart
Rødvingetrost8% (32)246Kart
Munk7% (28)63Kart
Ekorn7% (28)66Kart
Katt6% (27)91Kart
Kornkråke5% (21)345Kart
Gråmåke4% (19)217Kart
Fiskemåke4% (19)1 091Kart
Kaie4% (18)1 017Kart
Fuglekonge4% (17)135Kart
Ravn4% (17)195Kart
Kjernebiter3% (14)27Kart
Toppmeis3% (13)62Kart
Rådyr3% (13)63Kart
Løvmeis3% (12)39Kart
Trekryper3% (12)21Kart
Jernspurv2% (10)31Kart
Hønsehauk2% (9)31Kart
Gråhegre2% (8)51Kart
Stjertmeis2% (8)55Kart
Rugde2% (8)32Kart
Havørn2% (8)36Kart
Sidensvans1% (7)33Kart
Stokkand1% (5)368Kart
Kattugle1% (5)46Kart
Brunsisik1% (5)15Kart
Kongeørn1% (4)7Kart
Sangsvane1% (4)24Kart
Svartkråke1% (4)18Kart
Toppand0% (3)95Kart
Grankorsnebb0% (3)64Kart
Måltrost0% (3)23Kart
Sothøne0% (3)37Kart
Grønnspett0% (3)4Kart
Gråspett0% (3)3Kart
Kvinand0% (3)26Kart
Fasan0% (3)7Kart
Linerle0% (2)8Kart
Enkeltbekkasin0% (2)2Kart
Dvergspett0% (2)2Kart
Knoppsvane0% (2)14Kart
Rødrev0% (2)3Kart
Storskarv0% (2)9Kart
Ærfugl0% (2)6Kart
Vintererle0% (2)3Kart
Småskogmus0% (2)14Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)1Kart
Svartbak0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)3Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Musvåk0% (1)4Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)10Kart
Furukorsnebb0% (1)3Kart
Gransanger0% (1)26Kart
Hettemåke0% (1)2Kart
Sildemåke0% (1)47Kart
Trepiplerke0% (1)4Kart
Kanadagås0% (1)1Kart
Fossekall0% (1)1Kart
Sandsvale0% (1)500Kart
Laksand0% (1)3Kart
Siland0% (1)142Kart
Røyskatt0% (1)2Kart
Snøspurv0% (1)2Kart
Storspove0% (1)1Kart
Sivhøne0% (1)5Kart
Orrfugl0% (1)1Kart
Grågås0% (1)130Kart
Brunrotte0% (1)1Kart
Toppskarv0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)3Kart
Markmus0% (1)3Kart
Vånd0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)1Kart
Mår0% (1)1Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)1Kart
Steinskvett0% (1)2Kart
Vandrefalk0% (1)4Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)2Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)2Kart