Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Stavanger (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 68556 individ og 104 arter fra 554 hager.

Alle områder»Rogaland»Bjerkreim»

Periode »

ArtOmråderAntall
Svarttrost91% (507)5794
Kjøttmeis89% (498)7295
Rødstrupe80% (446)1670
Blåmeis78% (435)4309
Skjære72% (404)2677
Gråspurv71% (398)10185
Pilfink51% (287)5307
Kråke46% (255)5146
Bokfink42% (234)2648
Grønnfink41% (228)3979
Stær39% (219)5267
Ringdue30% (170)1668
Bjørkefink24% (134)2113
Gulspurv22% (122)1456
Gjerdesmett19% (110)316
Spettmeis18% (102)344
Gråtrost18% (101)502
Tyrkerdue17% (95)482
Dompap15% (84)339
Grønnsisik12% (68)846
Svartmeis12% (67)195
Flaggspett11% (63)108
Gråmåke10% (58)579
Nøtteskrike9% (50)133
Munk8% (46)110
Fiskemåke8% (45)872
Spurvehauk7% (43)77
Løvmeis7% (42)275
Katt7% (41)152
Bydue7% (39)312
Granmeis6% (34)162
Stillits6% (34)398
Rødvingetrost5% (33)194
Gråsisik5% (31)283
Kaie5% (29)341
Fasan4% (25)128
Kornkråke3% (19)163
Hønsehauk2% (16)24
Rådyr2% (16)91
Fuglekonge2% (12)25
Ravn2% (12)47
Ekorn2% (12)26
Havørn2% (12)23
Trekryper1% (11)25
Stokkand1% (9)297
Svartbak1% (9)32
Knoppsvane1% (9)74
Kjernebiter1% (9)22
Ærfugl1% (8)243
Brunrotte1% (7)11
Sidensvans1% (7)73
Jernspurv1% (6)43
Måltrost1% (6)15
Rugde0% (5)11
Dvergspett0% (5)6
Brunsisik0% (5)12
Gråhegre0% (4)14
Kattugle0% (4)8
Kvinand0% (4)89
Vandrefalk0% (4)6
Toppmeis0% (3)12
Hettemåke0% (3)19
Ringtrost0% (3)5
Vannrikse0% (3)4
Linerle0% (2)3
Musvåk0% (2)2
Furukorsnebb0% (2)4
Grankorsnebb0% (2)8
Sothøne0% (2)41
Storskarv0% (2)7
Nøttekråke0% (2)2
Hvitryggspett0% (2)2
Toppand0% (1)174
Krykkje0% (1)6
Krikkand0% (1)12
Enkeltbekkasin0% (1)1
Måker0% (1)4
Kongeørn0% (1)1
Stjertmeis0% (1)1
Brunnakke0% (1)60
Båndkorsnebb0% (1)4
Kanadagås0% (1)43
Due0% (1)1
Siland0% (1)30
Hare0% (1)1
Snøspurv0% (1)2
Svane0% (1)6
Toppdykker0% (1)1
Sivhøne0% (1)18
Horndykker0% (1)1
Svartand0% (1)4
Polarmåke0% (1)1
Alke0% (1)6
Duefamilien0% (1)1
Piggsvin0% (1)1
Tårnfalk0% (1)1
Storskogmus0% (1)1
Markmus0% (1)2
Dvergfalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Polarsisik0% (1)3
Duetrost0% (1)15
Fjellrype0% (1)1
Svartkråke0% (1)1