Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Eigersund (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 29741 individ og 76 arter fra 185 hager.

Alle områder»Rogaland»Bjerkreim»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (180)5284
Blåmeis88% (164)3032
Svarttrost83% (155)1756
Rødstrupe81% (151)650
Skjære68% (127)1252
Gråspurv57% (107)3315
Grønnfink51% (96)3076
Spettmeis51% (95)348
Flaggspett43% (80)180
Bokfink42% (78)834
Bjørkefink37% (70)2091
Pilfink31% (58)725
Kråke30% (57)290
Gulspurv29% (54)719
Dompap28% (52)518
Svartmeis27% (50)211
Gråtrost25% (47)586
Grønnsisik23% (44)1447
Gjerdesmett22% (41)86
Stær21% (40)849
Nøtteskrike21% (40)165
Tyrkerdue21% (39)288
Gråsisik20% (38)669
Granmeis18% (35)152
Stillits13% (25)312
Spurvehauk11% (22)36
Munk9% (18)45
Kjernebiter9% (18)77
Rødvingetrost8% (16)54
Jernspurv7% (14)24
Ekorn7% (14)39
Ringdue7% (13)51
Sidensvans6% (12)80
Gråmåke5% (11)80
Toppmeis5% (11)22
Løvmeis5% (10)56
Trekryper4% (9)17
Fuglekonge3% (7)10
Grønnspett3% (7)8
Havørn3% (7)11
Hønsehauk2% (5)7
Svartbak2% (4)15
Fiskemåke2% (4)20
Gråspett2% (4)7
Gråhegre1% (3)40
Rugde1% (3)4
Ravn1% (3)8
Katt1% (3)4
Stokkand1% (2)23
Kongeørn1% (2)3
Musvåk1% (2)2
Kaie1% (2)3
Kvinand1% (2)38
Dvergspett1% (2)2
Rådyr1% (2)8
Sangsvane1% (2)22
Storskarv1% (2)7
Spurveugle1% (2)2
Vipe0% (1)1
Toppand0% (1)12
Enkeltbekkasin0% (1)1
Heipiplerke0% (1)5
Kattugle0% (1)1
Båndkorsnebb0% (1)35
Furukorsnebb0% (1)4
Måltrost0% (1)1
Laksand0% (1)2
Knoppsvane0% (1)2
Sjøorre0% (1)2
Ærfugl0% (1)7
Bydue0% (1)2
Markmus0% (1)1
Brunsisik0% (1)2
Polarsisik0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Hubro0% (1)1