Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Eigersund (Rogaland)

Det er til nå registrert totalt 36 510 individ og 84 arter fra 231 foringsplasser.

Alle områder»Rogaland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis96% (224)6 385Kart
Blåmeis87% (202)3 824Kart
Svarttrost83% (194)2 270Kart
Rødstrupe82% (190)832Kart
Skjære66% (153)1 534Kart
Gråspurv57% (133)4 574Kart
Spettmeis49% (115)449Kart
Grønnfink48% (112)3 542Kart
Bokfink41% (95)1 008Kart
Flaggspett38% (88)210Kart
Bjørkefink37% (86)2 625Kart
Pilfink28% (65)1 027Kart
Kråke27% (64)360Kart
Gulspurv26% (62)825Kart
Svartmeis25% (59)249Kart
Dompap25% (59)600Kart
Stær23% (55)1 021Kart
Gråtrost23% (54)604Kart
Gjerdesmett23% (54)121Kart
Grønnsisik21% (49)1 527Kart
Tyrkerdue20% (47)366Kart
Granmeis19% (44)183Kart
Nøtteskrike18% (42)173Kart
Gråsisik16% (38)675Kart
Stillits12% (29)435Kart
Spurvehauk11% (26)45Kart
Munk9% (22)56Kart
Kjernebiter9% (21)96Kart
Rødvingetrost8% (19)68Kart
Ekorn8% (19)58Kart
Ringdue6% (16)58Kart
Jernspurv6% (14)24Kart
Sidensvans5% (13)81Kart
Toppmeis5% (12)23Kart
Trekryper5% (12)20Kart
Gråmåke4% (11)87Kart
Løvmeis4% (11)74Kart
Grønnspett4% (11)12Kart
Rugde3% (9)11Kart
Havørn3% (9)13Kart
Fuglekonge3% (8)11Kart
Gråspett3% (7)12Kart
Katt3% (7)12Kart
Hønsehauk2% (6)8Kart
Ravn2% (5)11Kart
Svartbak1% (4)15Kart
Fiskemåke1% (4)27Kart
Rådyr1% (4)19Kart
Stokkand1% (3)36Kart
Gråhegre1% (3)40Kart
Dvergspett1% (3)3Kart
Enkeltbekkasin0% (2)2Kart
Kongeørn0% (2)3Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Kaie0% (2)3Kart
Kvinand0% (2)38Kart
Knoppsvane0% (2)3Kart
Sangsvane0% (2)22Kart
Storskarv0% (2)7Kart
Bydue0% (2)5Kart
Spurveugle0% (2)2Kart
Vipe0% (1)1Kart
Toppand0% (1)12Kart
Heipiplerke0% (1)5Kart
Kattugle0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)35Kart
Furukorsnebb0% (1)4Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Laksand0% (1)2Kart
Hare0% (1)1Kart
Sjøorre0% (1)2Kart
Sivhøne0% (1)1Kart
Brunrotte0% (1)1Kart
Ærfugl0% (1)7Kart
Markmus0% (1)1Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Brunsisik0% (1)2Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Tretåspett0% (1)1Kart