Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Fredrikstad (Østfold)

Det er til nå registrert totalt 78782 individ og 85 arter fra 366 hager.

Alle områder»Østfold»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (342)8188
Blåmeis88% (324)6436
Skjære79% (290)6244
Svarttrost71% (262)1798
Rødstrupe66% (244)969
Spettmeis62% (227)1128
Pilfink61% (225)11591
Gulspurv58% (214)7054
Flaggspett57% (210)679
Grønnfink48% (179)7222
Gråspurv45% (165)5733
Dompap42% (154)1414
Grønnsisik25% (93)2215
Gråsisik25% (92)3586
Kråke22% (81)1186
Svartmeis21% (80)468
Stillits21% (79)1057
Bjørkefink20% (76)1456
Bokfink18% (67)699
Gråtrost16% (60)266
Ekorn16% (60)168
Nøtteskrike13% (51)205
Ringdue13% (51)339
Toppmeis12% (44)193
Kjernebiter11% (43)231
Bydue11% (42)4423
Sidensvans11% (41)1099
Spurvehauk10% (39)90
Rådyr10% (38)200
Granmeis9% (33)135
Gjerdesmett7% (27)57
Trekryper6% (24)48
Kaie6% (22)737
Katt5% (21)155
Tyrkerdue4% (18)79
Stær4% (17)166
Løvmeis4% (16)94
Gråmåke3% (12)180
Jernspurv2% (9)10
Grønnspett2% (8)15
Stjertmeis1% (7)52
Brunsisik1% (7)78
Munk1% (6)19
Hønsehauk1% (5)6
Fasan1% (5)10
Linerle1% (4)34
Fiskemåke1% (4)25
Grankorsnebb1% (4)6
Ravn1% (4)7
Rødrev1% (4)5
Fuglekonge0% (3)4
Kattugle0% (3)5
Dvergspett0% (3)13
Knoppsvane0% (3)101
Hare0% (3)10
Svartspett0% (3)4
Stokkand0% (2)52
Gråhegre0% (2)5
Musvåk0% (2)4
Måltrost0% (2)2
Elg0% (2)8
Sangsvane0% (2)240
Brunrotte0% (2)3
Duefamilien0% (2)8
Ringtrost0% (2)2
Markmus0% (2)2
Tornirisk0% (2)8
Måker0% (1)3
Kornkråke0% (1)3
Sivspurv0% (1)1
Løvsanger0% (1)8
Gråspett0% (1)1
Laksand0% (1)10
Havørn0% (1)1
Piggsvin0% (1)3
Husmus0% (1)1
Småskogmus0% (1)5
Vånd0% (1)1
Nøttekråke0% (1)1
Polarsisik0% (1)8
Rødstjert0% (1)1
Duetrost0% (1)1
Storfugl0% (1)1
Rapphøne0% (1)5
Krattspissmus0% (1)2