Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sirdal (Vest-Agder)

Det er til nå registrert totalt 11135 individ og 67 arter fra 35 hager.

Alle områder»Vest-Agder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis88% (31)2762
Grønnfink45% (16)2085
Blåmeis80% (28)1269
Bokfink14% (5)884
Gråsisik28% (10)614
Grønnsisik8% (3)548
Dompap42% (15)466
Svarttrost31% (11)399
Gråspurv20% (7)359
Gulspurv20% (7)278
Skjære45% (16)211
Granmeis42% (15)155
Bjørkefink8% (3)139
Svartmeis22% (8)100
Kråke5% (2)93
Rødstrupe14% (5)82
Ringdue5% (2)68
Sidensvans5% (2)64
Nøtteskrike37% (13)52
Flaggspett17% (6)52
Toppmeis17% (6)37
Spurvehauk17% (6)36
Fuglekonge5% (2)36
Kongeørn5% (2)33
Kjernebiter5% (2)29
Spettmeis31% (11)26
Gråtrost5% (2)23
Brunsisik5% (2)23
Ravn11% (4)19
Grønnspett11% (4)16
Kattugle5% (2)15
Stjertmeis8% (3)14
Ekorn17% (6)13
Rådyr2% (1)12
Jernspurv2% (1)10
Løvmeis17% (6)10
Trekryper11% (4)9
Pilfink5% (2)8
Stillits11% (4)8
Grankorsnebb2% (1)6
Lirype2% (1)6
Linerle2% (1)5
Løvsanger2% (1)5
Katt5% (2)5
Gjerdesmett5% (2)5
Polarsisik8% (3)5
Furukorsnebb2% (1)4
Svartspett2% (1)4
Hønsehauk5% (2)3
Måltrost2% (1)3
Bergirisk2% (1)3
Hvitryggspett8% (3)3
Stokkand2% (1)2
Stær2% (1)2
Heipiplerke2% (1)2
Munk2% (1)2
Rødvingetrost2% (1)2
Hare5% (2)2
Rugde2% (1)1
Svarthvit fluesnapper2% (1)1
Røyskatt2% (1)1
Vintererle2% (1)1
Vandrefalk2% (1)1
Møller2% (1)1
Varsler2% (1)1
Hubro2% (1)1
Perleugle2% (1)1