Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sirdal (Vest-Agder)

Det er til nå registrert totalt 11135 individ og 67 arter fra 35 hager.

Alle områder»Vest-Agder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis88% (31)2762
Blåmeis80% (28)1269
Skjære45% (16)211
Grønnfink45% (16)2085
Granmeis42% (15)155
Dompap42% (15)466
Nøtteskrike37% (13)52
Spettmeis31% (11)26
Svarttrost31% (11)399
Gråsisik28% (10)614
Svartmeis22% (8)100
Gråspurv20% (7)359
Gulspurv20% (7)278
Spurvehauk17% (6)36
Toppmeis17% (6)37
Løvmeis17% (6)10
Flaggspett17% (6)52
Ekorn17% (6)13
Bokfink14% (5)884
Rødstrupe14% (5)82
Ravn11% (4)19
Grønnspett11% (4)16
Stillits11% (4)8
Trekryper11% (4)9
Bjørkefink8% (3)139
Stjertmeis8% (3)14
Grønnsisik8% (3)548
Polarsisik8% (3)5
Hvitryggspett8% (3)3
Kråke5% (2)93
Hønsehauk5% (2)3
Gråtrost5% (2)23
Kongeørn5% (2)33
Fuglekonge5% (2)36
Kattugle5% (2)15
Ringdue5% (2)68
Hare5% (2)2
Katt5% (2)5
Sidensvans5% (2)64
Gjerdesmett5% (2)5
Pilfink5% (2)8
Kjernebiter5% (2)29
Brunsisik5% (2)23
Linerle2% (1)5
Stokkand2% (1)2
Stær2% (1)2
Jernspurv2% (1)10
Heipiplerke2% (1)2
Furukorsnebb2% (1)4
Grankorsnebb2% (1)6
Munk2% (1)2
Rugde2% (1)1
Måltrost2% (1)3
Svarthvit fluesnapper2% (1)1
Løvsanger2% (1)5
Rødvingetrost2% (1)2
Rådyr2% (1)12
Røyskatt2% (1)1
Svartspett2% (1)4
Vintererle2% (1)1
Bergirisk2% (1)3
Vandrefalk2% (1)1
Møller2% (1)1
Varsler2% (1)1
Lirype2% (1)6
Hubro2% (1)1
Perleugle2% (1)1