Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Søgne (Vest-Agder)

Det er til nå registrert totalt 11889 individ og 61 arter fra 68 hager.

Alle områder»Vest-Agder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis98% (67)2010
Blåmeis92% (63)1323
Svarttrost80% (55)431
Skjære76% (52)642
Rødstrupe70% (48)206
Spettmeis64% (44)240
Dompap54% (37)474
Grønnfink48% (33)715
Bokfink42% (29)235
Gråspurv41% (28)1198
Svartmeis39% (27)94
Gulspurv39% (27)670
Kjernebiter38% (26)245
Bjørkefink36% (25)375
Pilfink35% (24)774
Nøtteskrike33% (23)80
Flaggspett33% (23)58
Ringdue29% (20)187
Kråke25% (17)121
Gråtrost23% (16)46
Grønnsisik20% (14)642
Trekryper17% (12)23
Spurvehauk16% (11)20
Gråsisik16% (11)725
Stær14% (10)39
Granmeis13% (9)30
Ekorn13% (9)27
Toppmeis11% (8)13
Tyrkerdue11% (8)29
Gjerdesmett11% (8)17
Sidensvans10% (7)61
Gråmåke7% (5)14
Munk5% (4)11
Løvmeis5% (4)8
Jernspurv4% (3)9
Siland4% (3)6
Stillits4% (3)16
Hønsehauk2% (2)2
Fiskemåke2% (2)6
Dvergspett2% (2)10
Havørn2% (2)3
Linerle1% (1)2
Kongeørn1% (1)3
Musvåk1% (1)1
Kaie1% (1)1
Rugde1% (1)1
Måltrost1% (1)1
Due1% (1)1
Ravn1% (1)5
Grønnspett1% (1)2
Rødvingetrost1% (1)1
Rådyr1% (1)2
Katt1% (1)9
Toppskarv1% (1)1
Ærfugl1% (1)8
Skjærpiplerke1% (1)2
Markmus1% (1)3
Polarsisik1% (1)8
Varsler1% (1)1
Vannrikse1% (1)1
Spurveugle1% (1)1