Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Telemark

Det er til nå registrert totalt 167234 individ og 138 arter fra 1149 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (1085)30789
Blåmeis85% (986)19516
Skjære75% (867)8615
Dompap56% (654)10772
Spettmeis50% (585)2999
Flaggspett49% (569)1862
Grønnfink44% (512)12573
Rødstrupe43% (499)1868
Pilfink43% (499)14077
Gulspurv41% (479)10327
Gråspurv40% (466)15379
Svarttrost40% (462)2367
Nøtteskrike30% (355)2166
Granmeis28% (325)2293
Svartmeis24% (276)2427
Kråke23% (272)3367
Gråsisik23% (272)4965
Ekorn23% (266)1084
Grønnsisik17% (196)2703
Bjørkefink16% (193)2587
Bokfink16% (190)1875
Spurvehauk15% (182)359
Toppmeis15% (175)755
Stillits14% (171)1729
Kjernebiter11% (134)749
Gråtrost10% (117)455
Løvmeis9% (113)537
Rådyr8% (95)538
Trekryper6% (72)198
Katt5% (66)172
Ringdue5% (62)497
Sidensvans5% (60)1352
Bydue4% (56)1213
Gråmåke3% (36)413
Gjerdesmett2% (34)58
Stjertmeis2% (33)241
Kaie2% (32)664
Gråspett2% (32)51
Ravn2% (29)118
Hønsehauk2% (25)36
Tyrkerdue2% (25)83
Grønnspett2% (24)31
Stær1% (22)230
Munk1% (22)173
Rødrev1% (20)39
Brunsisik1% (19)124
Spurveugle1% (15)16
Stokkand1% (13)367
Fiskemåke1% (13)40
Jernspurv1% (13)115
Fuglekonge1% (13)154
Nøttekråke1% (13)23
Kattugle0% (11)22
Lavskrike0% (10)42
Rødvingetrost0% (9)18
Elg0% (9)17
Varsler0% (9)10
Linerle0% (8)36
Grankorsnebb0% (8)41
Musvåk0% (7)11
Knoppsvane0% (7)35
Husmus0% (7)9
Dvergspett0% (6)93
Svartspett0% (6)6
Sangsvane0% (6)113
Storskarv0% (6)15
Fossekall0% (5)7
Kvinand0% (5)12
Røyskatt0% (5)5
Hare0% (5)9
Polarsisik0% (5)13
Svartbak0% (4)9
Måltrost0% (4)7
Orrfugl0% (4)32
Hjort0% (4)11
Grevling0% (4)8
Haukugle0% (4)4
Gråhegre0% (3)6
Vipe0% (3)15
Kongeørn0% (3)5
Skogdue0% (3)9
Kanadagås0% (3)87
Due0% (3)8
Siland0% (3)9
Småskogmus0% (3)5
Perleugle0% (3)3
Låvesvale0% (2)17
Toppand0% (2)7
Måker0% (2)10
Kornkråke0% (2)77
Makrellterne0% (2)6
Snøspurv0% (2)91
Brunrotte0% (2)2
Ærfugl0% (2)15
Ringtrost0% (2)2
Markmus0% (2)3
Klatremus0% (2)2
Snømus0% (2)2
Rødstjert0% (2)3
Duetrost0% (2)2
Fjellvåk0% (2)2
Fjellrype0% (2)16
Hærfugl0% (2)2
Enkeltbekkasin0% (1)1
Sanglerke0% (1)1
Furukorsnebb0% (1)3
Sivspurv0% (1)7
Sothøne0% (1)4
Svarthvit fluesnapper0% (1)3
Tårnseiler0% (1)2
And0% (1)15
Mink0% (1)1
Svane0% (1)16
Toppdykker0% (1)2
Havørn0% (1)1
Grågås0% (1)11
Fasan0% (1)1
Toppskarv0% (1)3
Trane0% (1)3
Lomvi0% (1)1
Rørsanger0% (1)4
Vånd0% (1)2
Mår0% (1)2
Bergirisk0% (1)1
Vandrefalk0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)2
Skjeggmeis0% (1)1
Lirype0% (1)1
Vannrikse0% (1)1
Hubro0% (1)1
Isfugl0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)2
Tretåspett0% (1)1
Rørdrum0% (1)1
Mandarinand0% (1)2
Hvithodespurv0% (1)2