Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestfold

Det er til nå registrert totalt 249291 individ og 140 arter fra 1684 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (1601)33226
Blåmeis88% (1488)26942
Skjære78% (1324)11831
Gulspurv65% (1103)26021
Pilfink63% (1065)31780
Svarttrost60% (1024)4890
Gråspurv59% (1009)28314
Rødstrupe55% (937)2950
Spettmeis53% (893)4006
Flaggspett51% (871)2628
Grønnfink46% (781)13940
Dompap45% (767)8756
Kråke40% (674)8956
Nøtteskrike23% (388)2186
Ringdue22% (387)4299
Bokfink21% (364)2690
Bjørkefink21% (358)5706
Svartmeis19% (330)1364
Grønnsisik17% (301)3402
Kjernebiter17% (296)1413
Granmeis17% (290)1535
Gråsisik16% (272)3826
Spurvehauk15% (257)438
Ekorn14% (249)776
Stillits14% (239)2198
Gråtrost11% (192)678
Løvmeis9% (167)715
Bydue8% (147)2374
Kaie8% (137)2381
Gråmåke6% (116)1367
Rådyr6% (110)511
Katt5% (93)326
Sidensvans5% (85)1752
Trekryper5% (85)188
Gjerdesmett4% (71)128
Fasan3% (63)217
Toppmeis3% (61)145
Stær3% (56)218
Fiskemåke3% (53)443
Tyrkerdue3% (53)242
Munk2% (37)69
Grønnspett1% (32)41
Ravn1% (31)171
Hønsehauk1% (20)26
Nøttekråke1% (19)26
Jernspurv1% (17)44
Kattugle1% (17)25
Kornkråke1% (17)115
Svartbak0% (16)85
Musvåk0% (16)35
Stokkand0% (14)546
Stjertmeis0% (14)58
Rødrev0% (14)18
Gråspett0% (13)24
Brunsisik0% (13)41
Gråhegre0% (12)30
Ærfugl0% (12)643
Rødvingetrost0% (11)21
Knoppsvane0% (11)181
Svartspett0% (11)18
Spurveugle0% (11)11
Dvergspett0% (10)12
Duefamilien0% (8)31
Polarsisik0% (8)22
Måker0% (7)31
Fuglekonge0% (7)26
Kvinand0% (7)496
Siland0% (7)132
Storskarv0% (7)89
Linerle0% (6)24
Måltrost0% (6)27
Brunrotte0% (6)6
Markmus0% (6)17
Toppand0% (5)53
Hare0% (5)8
Grevling0% (5)8
Vandrefalk0% (4)4
Perleugle0% (4)4
Furukorsnebb0% (3)4
Grankorsnebb0% (3)10
Hettemåke0% (3)36
Due0% (3)14
Laksand0% (3)16
Elg0% (3)5
Havørn0% (3)4
Sangsvane0% (3)11
Lavskrike0% (3)19
Småskogmus0% (3)9
Storskogmus0% (3)7
Klatremus0% (3)5
Varsler0% (3)5
Kongeørn0% (2)3
Dvergdykker0% (2)6
Skogdue0% (2)8
Sivspurv0% (2)6
Fossekall0% (2)2
Mink0% (2)3
Hvitkinngås0% (2)4
Gravand0% (2)10
Svartand0% (2)7
Alkekonge0% (2)4
Husmus0% (2)2
Dvergfalk0% (2)2
Rødstjert0% (2)3
Tretåspett0% (2)3
Svartkråke0% (2)4
Låvesvale0% (1)1
Vipe0% (1)1
Tjeld0% (1)8
Makrellterne0% (1)9
Rugde0% (1)5
Kanadagås0% (1)8
Sothøne0% (1)5
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
And0% (1)1
Toppdykker0% (1)2
Sjøorre0% (1)13
Hjort0% (1)5
Grågås0% (1)6
Toppskarv0% (1)3
Lappfiskand0% (1)1
Trane0% (1)1
Lomvi0% (1)1
Alke0% (1)2
Teist0% (1)1
Ringtrost0% (1)1
Vånd0% (1)1
Tornirisk0% (1)3
Bergirisk0% (1)10
Steinskvett0% (1)1
Hortulan0% (1)2
Konglebit0% (1)1
Møller0% (1)1
Duetrost0% (1)1
Skjeggmeis0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Vendehals0% (1)2
Hvithodespurv0% (1)1