Fugler ved foringsplassen

Resultater fra vintersesongen 2008—2009 i Buskerud

Det er til nå registrert totalt 6034 individ og 58 arter fra 64 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (62)1060
Blåmeis87% (56)685
Skjære81% (52)264
Pilfink59% (38)584
Spettmeis53% (34)192
Gulspurv53% (34)669
Grønnfink51% (33)691
Dompap42% (27)229
Granmeis40% (26)80
Flaggspett40% (26)52
Gråsisik34% (22)233
Kråke28% (18)81
Svartmeis26% (17)69
Gråspurv23% (15)198
Nøtteskrike21% (14)42
Toppmeis18% (12)43
Spurvehauk14% (9)14
Svarttrost12% (8)66
Gråtrost10% (7)19
Bokfink10% (7)103
Rødstrupe10% (7)12
Sidensvans9% (6)203
Grønnsisik9% (6)83
Stillits7% (5)25
Kjernebiter7% (5)35
Bjørkefink6% (4)51
Løvmeis6% (4)33
Gjerdesmett6% (4)8
Stjertmeis4% (3)7
Ringdue4% (3)36
Stær3% (2)55
Bydue3% (2)14
Spurveugle3% (2)2
Linerle1% (1)2
Stokkand1% (1)10
Gråmåke1% (1)10
Hønsehauk1% (1)1
Jernspurv1% (1)1
Kattugle1% (1)4
Kaie1% (1)1
Kornkråke1% (1)8
Sivspurv1% (1)1
Ravn1% (1)2
Svarthvit fluesnapper1% (1)1
Grønnspett1% (1)1
Rødvingetrost1% (1)1
Gråspett1% (1)1
Kvinand1% (1)6
Dvergspett1% (1)2
Laksand1% (1)2
Rype1% (1)4
Snøspurv1% (1)15
Sangsvane1% (1)2
Stjertand1% (1)1
Tyrkerdue1% (1)2
Nøttekråke1% (1)16
Polarsisik1% (1)1
Trekryper1% (1)1