Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Buskerud

Det er til nå registrert totalt 254422 individ og 134 arter fra 1564 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (1485)35805
Blåmeis85% (1331)24462
Skjære71% (1112)13374
Dompap60% (939)18667
Spettmeis59% (934)5253
Flaggspett57% (898)3613
Pilfink51% (807)30225
Grønnfink50% (782)25998
Gulspurv43% (681)20552
Gråspurv32% (506)12301
Ekorn31% (497)2132
Svartmeis31% (496)3592
Nøtteskrike31% (491)3120
Granmeis31% (485)4132
Gråsisik28% (449)12184
Svarttrost24% (382)1563
Rødstrupe20% (317)769
Grønnsisik19% (304)6251
Stillits18% (297)4216
Kråke18% (284)3740
Toppmeis17% (266)1176
Spurvehauk14% (232)493
Bokfink12% (192)2982
Bjørkefink10% (165)2354
Kjernebiter9% (155)950
Rådyr9% (148)780
Gråtrost8% (132)1023
Sidensvans7% (118)3445
Trekryper7% (116)253
Gråspett7% (114)297
Katt6% (101)437
Løvmeis5% (87)451
Stjertmeis4% (75)627
Grønnspett3% (50)75
Kaie3% (49)667
Ringdue3% (49)700
Bydue3% (49)984
Hønsehauk2% (41)53
Lavskrike2% (41)146
Ravn2% (39)167
Tyrkerdue2% (38)311
Stokkand2% (37)850
Spurveugle1% (31)40
Rødrev1% (29)58
Stær1% (26)577
Nøttekråke1% (23)96
Hare1% (22)49
Gråmåke1% (21)364
Gjerdesmett1% (21)28
Markmus1% (21)52
Brunsisik1% (21)225
Svartspett1% (20)35
Jernspurv1% (16)49
Fuglekonge0% (15)29
Husmus0% (15)151
Varsler0% (15)16
Dvergspett0% (12)18
Orrfugl0% (12)66
Polarsisik0% (12)29
Rødvingetrost0% (11)24
Kvinand0% (11)59
Fiskemåke0% (10)80
Munk0% (10)23
Grevling0% (10)16
Sangsvane0% (10)108
Linerle0% (9)62
Kattugle0% (9)15
Grankorsnebb0% (9)31
Elg0% (9)27
Knoppsvane0% (9)50
Brunrotte0% (9)14
Kongeørn0% (7)17
Svarthvit fluesnapper0% (7)18
Fasan0% (7)23
Mår0% (7)10
Haukugle0% (7)8
Fossekall0% (6)14
Røyskatt0% (6)10
Storfugl0% (6)17
Svartbak0% (5)11
Musvåk0% (5)6
Laksand0% (5)10
Perleugle0% (5)6
Kanadagås0% (4)24
Måltrost0% (4)8
Toppskarv0% (4)9
Kornkråke0% (3)11
Løvsanger0% (3)11
Tårnseiler0% (3)29
Mink0% (3)3
Småskogmus0% (3)3
Storskogmus0% (3)10
Snømus0% (3)3
Lirype0% (3)96
Låvesvale0% (2)8
Taksvale0% (2)63
Skogdue0% (2)8
Sothøne0% (2)12
Grågås0% (2)230
Ringtrost0% (2)4
Fjellmarkmus0% (2)6
Bergirisk0% (2)30
Vandrefalk0% (2)2
Dvergfalk0% (2)2
Jaktfalk0% (2)3
Rosenfink0% (2)2
Gråfluesnapper0% (2)8
Møller0% (2)2
Rødstjert0% (2)2
Tretåspett0% (2)2
Gråhegre0% (1)1
Toppand0% (1)2
Sanglerke0% (1)1
Brunnakke0% (1)1
Heipiplerke0% (1)1
Furukorsnebb0% (1)1
Gransanger0% (1)14
Sivspurv0% (1)1
Sildemåke0% (1)1
Siland0% (1)5
Rype0% (1)4
Snøspurv0% (1)15
Toppdykker0% (1)4
Stjertand0% (1)1
Ærfugl0% (1)17
Trane0% (1)4
Vånd0% (1)6
Klatremus0% (1)2
Tornirisk0% (1)7
Konglebit0% (1)2
Duetrost0% (1)2
Fjellrype0% (1)24
Hvitryggspett0% (1)1
Mellomskarv0% (1)3