Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Det er til nå registrert totalt 166 170 individ og 160 arter fra 1329 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis89% (1196)25 710Kart
Skjære71% (952)11 083Kart
Dompap54% (728)11 401Kart
Grønnfink52% (695)18 674Kart
Granmeis50% (677)7958Kart
Gråspurv48% (648)26 676Kart
Blåmeis46% (616)4494Kart
Kråke41% (556)7934Kart
Gråsisik25% (344)7581Kart
Sidensvans18% (242)11 714Kart
Nøtteskrike17% (238)1224Kart
Svarttrost16% (219)812Kart
Ekorn13% (183)949Kart
Gråtrost10% (143)2661Kart
Flaggspett9% (126)253Kart
Gulspurv8% (109)2181Kart
Havørn6% (91)452Kart
Pilfink6% (86)751Kart
Ravn5% (73)532Kart
Spurvehauk5% (68)134Kart
Polarsisik4% (65)620Kart
Bjørkefink4% (64)1063Kart
Bokfink4% (61)294Kart
Hare4% (59)186Kart
Lappmeis3% (53)392Kart
Bydue3% (52)3025Kart
Katt3% (51)151Kart
Grønnsisik3% (51)476Kart
Elg3% (49)239Kart
Rødrev3% (49)107Kart
Gråmåke2% (32)1984Kart
Konglebit2% (32)179Kart
Svartmeis2% (29)134Kart
Trekryper2% (28)110Kart
Munk1% (24)41Kart
Snøspurv1% (24)2617Kart
Stokkand1% (20)433Kart
Svartbak1% (20)565Kart
Rødstrupe1% (20)96Kart
Røyskatt1% (19)33Kart
Lavskrike1% (19)71Kart
Dvergspett1% (18)29Kart
Orrfugl1% (18)86Kart
Hønsehauk1% (16)50Kart
Rødvingetrost1% (16)181Kart
Ærfugl1% (16)1892Kart
Fiskemåke1% (15)257Kart
Ringdue1% (15)111Kart
Rådyr1% (15)119Kart
Lirype1% (15)259Kart
Storskarv1% (14)331Kart
Markmus1% (14)39Kart
Kongeørn0% (13)55Kart
Ringtrost0% (13)18Kart
Haukugle0% (13)37Kart
Stær0% (12)37Kart
Kjernebiter0% (12)26Kart
Gråhegre0% (11)216Kart
Oter0% (9)15Kart
Grankorsnebb0% (9)57Kart
Svarthvit fluesnapper0% (9)40Kart
Laksand0% (9)99Kart
Siland0% (9)272Kart
Havelle0% (9)176Kart
Vånd0% (9)97Kart
Perleugle0% (9)19Kart
Husmus0% (8)25Kart
Tjeld0% (7)74Kart
Fjæreplytt0% (7)676Kart
Teist0% (7)22Kart
Linerle0% (6)47Kart
Fuglekonge0% (6)76Kart
Stjertmeis0% (6)35Kart
Gråspett0% (6)23Kart
Grågås0% (6)193Kart
Dvergfalk0% (6)12Kart
Tretåspett0% (6)7Kart
Fossekall0% (5)11Kart
Storspove0% (5)26Kart
Sangsvane0% (5)120Kart
Bergirisk0% (5)67Kart
Varsler0% (5)9Kart
Spurveugle0% (5)5Kart
Krykkje0% (4)3019Kart
Gransanger0% (4)17Kart
Gjøk0% (4)6Kart
Toppskarv0% (4)250Kart
Rødmus0% (4)15Kart
Brunsisik0% (4)17Kart
Rødstjert0% (4)4Kart
Toppand0% (3)9Kart
Jernspurv0% (3)30Kart
Brunnakke0% (3)158Kart
Spettmeis0% (3)7Kart
Hettemåke0% (3)23Kart
Løvsanger0% (3)28Kart
Blåstrupe0% (3)4Kart
Sjøorre0% (3)45Kart
Alke0% (3)61Kart
Tårnfalk0% (3)3Kart
Tyrkerdue0% (3)6Kart
Jaktfalk0% (3)3Kart
Fjellvåk0% (3)14Kart
Fjellrype0% (3)25Kart
Jordugle0% (3)7Kart
Krattspissmus0% (3)11Kart
Låvesvale0% (2)32Kart
Furukorsnebb0% (2)9Kart
Rugde0% (2)5Kart
Måltrost0% (2)19Kart
Mink0% (2)2Kart
Svartand0% (2)60Kart
Småspove0% (2)7Kart
Gjerdesmett0% (2)2Kart
Småskogmus0% (2)19Kart
Storfugl0% (2)4Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Enkeltbekkasin0% (1)4Kart
Måker0% (1)2Kart
Buskskvett0% (1)2Kart
Rødstilk0% (1)8Kart
Kattugle0% (1)4Kart
Kaie0% (1)20Kart
Kornkråke0% (1)2Kart
Båndkorsnebb0% (1)1Kart
Toppmeis0% (1)2Kart
Makrellterne0% (1)8Kart
Sivsanger0% (1)10Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Rødnebbterne0% (1)10Kart
Bergand0% (1)20Kart
Grønnspett0% (1)1Kart
And0% (1)37Kart
Rype0% (1)17Kart
Storlom0% (1)1Kart
Smålom0% (1)6Kart
Sandlo0% (1)20Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Hjort0% (1)4Kart
Horndykker0% (1)2Kart
Havsule0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Praktærfugl0% (1)40Kart
Stellerand0% (1)45Kart
Heilo0% (1)6Kart
Tyvjo0% (1)4Kart
Storjo0% (1)1Kart
Polarmåke0% (1)10Kart
Alkekonge0% (1)1Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Stillits0% (1)3Kart
Fjellmarkmus0% (1)3Kart
Gråsidemus0% (1)2Kart
Mår0% (1)2Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Aftenfalk0% (1)1Kart
Vaktel0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Slagugle0% (1)1Kart
Svartryggerle0% (1)1Kart