Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Det er til nå registrert totalt 234 298 individ og 170 arter fra 1 868 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis89% (1 677)35 296Kart
Skjære73% (1 372)15 855Kart
Grønnfink55% (1 039)31 147Kart
Dompap53% (995)16 208Kart
Granmeis53% (992)12 013Kart
Blåmeis47% (895)7 009Kart
Gråspurv46% (876)35 959Kart
Kråke40% (761)10 679Kart
Gråsisik23% (447)10 710Kart
Nøtteskrike20% (391)1 964Kart
Sidensvans17% (320)13 918Kart
Ekorn16% (308)1 614Kart
Svarttrost16% (304)1 114Kart
Gråtrost12% (226)3 514Kart
Flaggspett9% (183)364Kart
Gulspurv8% (157)3 345Kart
Pilfink8% (153)2 017Kart
Havørn6% (130)664Kart
Hare6% (117)386Kart
Spurvehauk5% (107)207Kart
Bjørkefink5% (106)1 546Kart
Ravn5% (102)677Kart
Polarsisik5% (99)866Kart
Bokfink4% (79)343Kart
Lappmeis4% (77)547Kart
Elg4% (76)365Kart
Bydue3% (74)3 432Kart
Rødrev3% (73)156Kart
Katt3% (69)216Kart
Grønnsisik3% (63)720Kart
Gråmåke2% (52)3 075Kart
Konglebit2% (49)369Kart
Trekryper2% (47)153Kart
Svartmeis2% (46)206Kart
Røyskatt1% (35)71Kart
Stokkand1% (34)748Kart
Lavskrike1% (33)126Kart
Rødstrupe1% (31)117Kart
Dvergspett1% (30)46Kart
Munk1% (29)48Kart
Snøspurv1% (28)2 867Kart
Markmus1% (26)82Kart
Gråhegre1% (25)419Kart
Svartbak1% (25)613Kart
Rødvingetrost1% (25)194Kart
Ærfugl1% (24)3 136Kart
Hønsehauk1% (23)62Kart
Rådyr1% (22)167Kart
Kongeørn1% (21)73Kart
Storskarv1% (21)372Kart
Lirype1% (21)307Kart
Haukugle1% (21)51Kart
Siland1% (20)458Kart
Ringdue1% (19)142Kart
Orrfugl1% (19)122Kart
Fiskemåke0% (18)299Kart
Kjernebiter0% (18)37Kart
Oter0% (17)28Kart
Ringtrost0% (16)22Kart
Vånd0% (15)109Kart
Perleugle0% (14)27Kart
Laksand0% (13)295Kart
Stær0% (12)75Kart
Gråspett0% (12)32Kart
Havelle0% (12)199Kart
Spurveugle0% (12)12Kart
Tretåspett0% (12)13Kart
Fjæreplytt0% (11)725Kart
Krattspissmus0% (11)36Kart
Grankorsnebb0% (10)70Kart
Svarthvit fluesnapper0% (10)46Kart
Sangsvane0% (10)135Kart
Teist0% (10)44Kart
Husmus0% (9)30Kart
Brunsisik0% (9)93Kart
Krykkje0% (8)3 096Kart
Rødmus0% (8)53Kart
Tjeld0% (7)82Kart
Fuglekonge0% (7)78Kart
Spettmeis0% (7)15Kart
Grågås0% (7)201Kart
Linerle0% (6)47Kart
Stjertmeis0% (6)35Kart
Fossekall0% (6)16Kart
Toppskarv0% (6)342Kart
Bergirisk0% (6)72Kart
Dvergfalk0% (6)12Kart
Jernspurv0% (5)38Kart
Storspove0% (5)28Kart
Varsler0% (5)9Kart
Fjellrype0% (5)37Kart
Furukorsnebb0% (4)15Kart
Gransanger0% (4)17Kart
Gjøk0% (4)6Kart
Alke0% (4)65Kart
Tyrkerdue0% (4)7Kart
Jaktfalk0% (4)4Kart
Rødstjert0% (4)4Kart
Fjellvåk0% (4)16Kart
Toppand0% (3)9Kart
Brunnakke0% (3)158Kart
Hettemåke0% (3)23Kart
Løvsanger0% (3)28Kart
Kvinand0% (3)6Kart
Mink0% (3)3Kart
Blåstrupe0% (3)4Kart
Sjøorre0% (3)45Kart
Tårnfalk0% (3)3Kart
Stillits0% (3)5Kart
Småskogmus0% (3)21Kart
Jordugle0% (3)7Kart
Låvesvale0% (2)32Kart
Buskskvett0% (2)8Kart
Rugde0% (2)5Kart
Måltrost0% (2)19Kart
Bergand0% (2)22Kart
Grønnspett0% (2)3Kart
Svartand0% (2)60Kart
Småspove0% (2)7Kart
Alkekonge0% (2)4Kart
Gjerdesmett0% (2)2Kart
Gråsidemus0% (2)6Kart
Storfugl0% (2)4Kart
Rosenstær0% (2)3Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Enkeltbekkasin0% (1)4Kart
Måker0% (1)2Kart
Rødstilk0% (1)8Kart
Heipiplerke0% (1)10Kart
Kattugle0% (1)4Kart
Kaie0% (1)20Kart
Kornkråke0% (1)2Kart
Båndkorsnebb0% (1)1Kart
Toppmeis0% (1)2Kart
Makrellterne0% (1)8Kart
Sivsanger0% (1)10Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Rødnebbterne0% (1)10Kart
And0% (1)20Kart
Rype0% (1)17Kart
Storlom0% (1)1Kart
Smålom0% (1)10Kart
Sandlo0% (1)20Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Svartspett0% (1)1Kart
Hjort0% (1)4Kart
Horndykker0% (1)2Kart
Havsule0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Gravand0% (1)2Kart
Praktærfugl0% (1)40Kart
Stellerand0% (1)45Kart
Heilo0% (1)6Kart
Tyvjo0% (1)4Kart
Polarmåke0% (1)10Kart
Lomvi0% (1)14Kart
Duefamilien0% (1)9Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Fjellmarkmus0% (1)3Kart
Snømus0% (1)2Kart
Mår0% (1)3Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Aftenfalk0% (1)1Kart
Vaktel0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)2Kart
Stork0% (1)2Kart
Svartryggerle0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Såerle0% (1)1Kart