Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Det er til nå registrert totalt 188 241 individ og 166 arter fra 1 502 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis89% (1 343)28 466Kart
Skjære72% (1 082)12 549Kart
Dompap54% (813)12 970Kart
Grønnfink53% (803)22 355Kart
Granmeis51% (774)9 165Kart
Gråspurv48% (722)29 452Kart
Blåmeis46% (695)5 164Kart
Kråke41% (621)8 884Kart
Gråsisik28% (421)10 028Kart
Sidensvans19% (291)12 865Kart
Nøtteskrike17% (269)1 354Kart
Svarttrost15% (230)868Kart
Ekorn14% (217)1 104Kart
Gråtrost10% (156)2 683Kart
Flaggspett8% (132)266Kart
Gulspurv7% (119)2 515Kart
Pilfink6% (104)1 051Kart
Havørn6% (101)527Kart
Polarsisik5% (89)827Kart
Ravn5% (82)588Kart
Spurvehauk5% (81)156Kart
Bjørkefink4% (69)1 083Kart
Hare4% (68)220Kart
Bokfink4% (62)299Kart
Lappmeis4% (61)440Kart
Bydue3% (58)3 145Kart
Rødrev3% (56)122Kart
Katt3% (55)169Kart
Grønnsisik3% (53)498Kart
Elg3% (49)242Kart
Gråmåke2% (37)2 109Kart
Trekryper2% (35)126Kart
Konglebit2% (33)205Kart
Svartmeis1% (29)144Kart
Røyskatt1% (27)49Kart
Munk1% (26)44Kart
Lavskrike1% (26)93Kart
Snøspurv1% (25)2 831Kart
Stokkand1% (24)534Kart
Rødstrupe1% (21)97Kart
Svartbak1% (20)591Kart
Hønsehauk1% (18)54Kart
Dvergspett1% (18)30Kart
Orrfugl1% (18)89Kart
Ærfugl1% (18)2 648Kart
Rødvingetrost1% (17)183Kart
Storskarv1% (17)347Kart
Gråhegre1% (16)269Kart
Kongeørn1% (16)60Kart
Ringdue1% (16)117Kart
Lirype1% (16)270Kart
Fiskemåke0% (15)275Kart
Rådyr0% (15)125Kart
Markmus0% (15)45Kart
Ringtrost0% (14)19Kart
Kjernebiter0% (14)29Kart
Haukugle0% (14)40Kart
Oter0% (13)21Kart
Siland0% (13)312Kart
Stær0% (12)38Kart
Laksand0% (11)139Kart
Vånd0% (11)101Kart
Havelle0% (10)190Kart
Perleugle0% (10)21Kart
Grankorsnebb0% (9)69Kart
Svarthvit fluesnapper0% (9)40Kart
Brunsisik0% (9)93Kart
Tretåspett0% (9)10Kart
Sangsvane0% (8)131Kart
Teist0% (8)31Kart
Husmus0% (8)26Kart
Tjeld0% (7)82Kart
Fuglekonge0% (7)78Kart
Gråspett0% (7)24Kart
Fjæreplytt0% (7)676Kart
Linerle0% (6)47Kart
Stjertmeis0% (6)35Kart
Grågås0% (6)200Kart
Bergirisk0% (6)72Kart
Dvergfalk0% (6)12Kart
Fossekall0% (5)13Kart
Storspove0% (5)28Kart
Toppskarv0% (5)251Kart
Varsler0% (5)9Kart
Spurveugle0% (5)5Kart
Krattspissmus0% (5)17Kart
Krykkje0% (4)3 019Kart
Gransanger0% (4)17Kart
Gjøk0% (4)6Kart
Alke0% (4)65Kart
Rødmus0% (4)22Kart
Jaktfalk0% (4)4Kart
Rødstjert0% (4)4Kart
Toppand0% (3)9Kart
Jernspurv0% (3)30Kart
Brunnakke0% (3)158Kart
Spettmeis0% (3)7Kart
Hettemåke0% (3)23Kart
Løvsanger0% (3)28Kart
Blåstrupe0% (3)4Kart
Sjøorre0% (3)45Kart
Tårnfalk0% (3)3Kart
Tyrkerdue0% (3)6Kart
Stillits0% (3)5Kart
Fjellvåk0% (3)14Kart
Fjellrype0% (3)25Kart
Jordugle0% (3)7Kart
Låvesvale0% (2)32Kart
Furukorsnebb0% (2)9Kart
Rugde0% (2)5Kart
Måltrost0% (2)19Kart
Bergand0% (2)22Kart
Kvinand0% (2)4Kart
Mink0% (2)2Kart
Svartand0% (2)60Kart
Småspove0% (2)7Kart
Gjerdesmett0% (2)2Kart
Småskogmus0% (2)19Kart
Storfugl0% (2)4Kart
Rosenstær0% (2)3Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Enkeltbekkasin0% (1)4Kart
Måker0% (1)2Kart
Buskskvett0% (1)2Kart
Rødstilk0% (1)8Kart
Heipiplerke0% (1)10Kart
Kattugle0% (1)4Kart
Kaie0% (1)20Kart
Kornkråke0% (1)2Kart
Båndkorsnebb0% (1)1Kart
Toppmeis0% (1)2Kart
Makrellterne0% (1)8Kart
Sivsanger0% (1)10Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Rødnebbterne0% (1)10Kart
Grønnspett0% (1)1Kart
And0% (1)20Kart
Rype0% (1)17Kart
Storlom0% (1)1Kart
Smålom0% (1)10Kart
Sandlo0% (1)20Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Svartspett0% (1)1Kart
Hjort0% (1)4Kart
Horndykker0% (1)2Kart
Havsule0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Praktærfugl0% (1)40Kart
Stellerand0% (1)45Kart
Heilo0% (1)6Kart
Tyvjo0% (1)4Kart
Polarmåke0% (1)10Kart
Lomvi0% (1)14Kart
Alkekonge0% (1)1Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Fjellmarkmus0% (1)3Kart
Gråsidemus0% (1)2Kart
Mår0% (1)2Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Aftenfalk0% (1)1Kart
Vaktel0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Slagugle0% (1)1Kart
Svartryggerle0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Såerle0% (1)1Kart