Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Det er til nå registrert totalt 165641 individ og 162 arter fra 1323 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (1192)25665
Skjære71% (951)11049
Dompap54% (726)11358
Grønnfink52% (692)18610
Granmeis51% (676)7938
Gråspurv48% (645)26551
Blåmeis46% (612)4478
Kråke41% (555)7901
Gråsisik26% (344)7526
Sidensvans18% (241)11663
Nøtteskrike17% (237)1215
Svarttrost16% (219)812
Ekorn13% (183)947
Gråtrost10% (143)2661
Flaggspett9% (126)253
Gulspurv8% (109)2179
Havørn6% (91)452
Pilfink6% (85)748
Ravn5% (73)532
Spurvehauk5% (68)134
Polarsisik4% (65)620
Bjørkefink4% (64)1063
Bokfink4% (61)294
Hare4% (59)186
Lappmeis4% (53)392
Katt3% (51)151
Bydue3% (51)3000
Grønnsisik3% (51)476
Elg3% (49)239
Rødrev3% (49)107
Gråmåke2% (32)1984
Konglebit2% (32)179
Svartmeis2% (29)134
Trekryper2% (27)109
Munk1% (24)41
Snøspurv1% (24)2617
Stokkand1% (20)433
Svartbak1% (20)565
Rødstrupe1% (20)96
Røyskatt1% (19)33
Lavskrike1% (19)71
Dvergspett1% (18)29
Orrfugl1% (18)86
Hønsehauk1% (16)49
Rødvingetrost1% (16)181
Ærfugl1% (16)1892
Fiskemåke1% (15)257
Ringdue1% (15)111
Rådyr1% (15)119
Lirype1% (15)259
Storskarv1% (14)331
Markmus1% (14)39
Kongeørn0% (13)55
Ringtrost0% (13)18
Haukugle0% (13)37
Stær0% (12)37
Gråhegre0% (11)216
Kjernebiter0% (11)23
Oter0% (9)15
Grankorsnebb0% (9)57
Svarthvit fluesnapper0% (9)40
Laksand0% (9)99
Siland0% (9)272
Havelle0% (9)176
Vånd0% (9)97
Perleugle0% (9)19
Husmus0% (8)25
Tjeld0% (7)74
Fjæreplytt0% (7)676
Teist0% (7)22
Linerle0% (6)47
Stjertmeis0% (6)35
Gråspett0% (6)23
Grågås0% (6)193
Dvergfalk0% (6)12
Tretåspett0% (6)7
Fuglekonge0% (5)74
Fossekall0% (5)11
Storspove0% (5)26
Sangsvane0% (5)120
Bergirisk0% (5)67
Varsler0% (5)9
Spurveugle0% (5)5
Krykkje0% (4)3019
Gransanger0% (4)17
Gjøk0% (4)6
Toppskarv0% (4)250
Rødmus0% (4)15
Brunsisik0% (4)17
Rødstjert0% (4)4
Toppand0% (3)9
Jernspurv0% (3)30
Brunnakke0% (3)158
Spettmeis0% (3)7
Hettemåke0% (3)23
Løvsanger0% (3)28
Blåstrupe0% (3)4
Sjøorre0% (3)45
Alke0% (3)61
Tårnfalk0% (3)3
Tyrkerdue0% (3)6
Jaktfalk0% (3)3
Fjellvåk0% (3)14
Fjellrype0% (3)25
Jordugle0% (3)7
Krattspissmus0% (3)11
Låvesvale0% (2)32
Furukorsnebb0% (2)9
Rugde0% (2)5
Måltrost0% (2)19
Mink0% (2)2
Fiskeørn0% (2)2
Svartand0% (2)60
Småspove0% (2)7
Gjerdesmett0% (2)2
Småskogmus0% (2)19
Storfugl0% (2)4
Krikkand0% (1)1
Enkeltbekkasin0% (1)4
Måker0% (1)2
Buskskvett0% (1)2
Rødstilk0% (1)8
Kattugle0% (1)4
Kaie0% (1)20
Kornkråke0% (1)2
Båndkorsnebb0% (1)1
Toppmeis0% (1)2
Makrellterne0% (1)8
Løvmeis0% (1)2
Sivsanger0% (1)10
Sivspurv0% (1)1
Rødnebbterne0% (1)10
Bergand0% (1)20
Grønnspett0% (1)1
And0% (1)37
Rype0% (1)17
Storlom0% (1)1
Smålom0% (1)6
Sandlo0% (1)20
Hjort0% (1)4
Horndykker0% (1)2
Havsule0% (1)1
Hvitkinngås0% (1)3
Praktærfugl0% (1)40
Stellerand0% (1)45
Heilo0% (1)6
Tyvjo0% (1)4
Storjo0% (1)1
Polarmåke0% (1)10
Alkekonge0% (1)1
Falkefamilien0% (1)1
Stillits0% (1)3
Fjellmarkmus0% (1)3
Gråsidemus0% (1)2
Mår0% (1)2
Nøttekråke0% (1)1
Aftenfalk0% (1)2
Vaktel0% (1)2
Hubro0% (1)1
Snøugle0% (1)1
Slagugle0% (1)1
Svartryggerle0% (1)1