Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Det er til nå registrert totalt 215 326 individ og 166 arter fra 1 730 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis89% (1 556)32 446Kart
Skjære73% (1 268)14 323Kart
Grønnfink55% (961)27 222Kart
Dompap52% (912)14 561Kart
Granmeis52% (911)10 906Kart
Gråspurv47% (822)33 090Kart
Blåmeis47% (814)6 180Kart
Kråke41% (710)9 871Kart
Gråsisik25% (438)10 520Kart
Nøtteskrike21% (370)1 823Kart
Sidensvans18% (316)13 850Kart
Svarttrost16% (287)1 025Kart
Ekorn15% (270)1 371Kart
Gråtrost12% (222)3 503Kart
Gulspurv8% (145)3 084Kart
Flaggspett7% (137)277Kart
Pilfink7% (133)1 570Kart
Havørn6% (120)606Kart
Bjørkefink5% (98)1 412Kart
Hare5% (97)316Kart
Polarsisik5% (96)846Kart
Ravn5% (92)639Kart
Spurvehauk5% (90)174Kart
Bokfink4% (73)327Kart
Bydue3% (69)3 310Kart
Lappmeis3% (69)497Kart
Elg3% (67)316Kart
Rødrev3% (66)140Kart
Katt3% (60)186Kart
Grønnsisik3% (58)698Kart
Konglebit2% (49)369Kart
Gråmåke2% (43)2 701Kart
Trekryper2% (43)141Kart
Svartmeis2% (38)166Kart
Lavskrike1% (32)114Kart
Røyskatt1% (31)61Kart
Stokkand1% (30)622Kart
Rødstrupe1% (30)114Kart
Munk1% (29)48Kart
Snøspurv1% (26)2 856Kart
Rødvingetrost1% (25)194Kart
Dvergspett1% (25)40Kart
Svartbak1% (24)602Kart
Ærfugl1% (22)3 039Kart
Gråhegre1% (21)366Kart
Storskarv1% (20)369Kart
Kongeørn1% (19)66Kart
Rådyr1% (19)150Kart
Orrfugl1% (19)122Kart
Hønsehauk1% (18)55Kart
Siland1% (18)378Kart
Markmus1% (18)61Kart
Lirype1% (18)279Kart
Ringdue0% (17)131Kart
Kjernebiter0% (17)36Kart
Haukugle0% (17)44Kart
Fiskemåke0% (16)285Kart
Ringtrost0% (16)22Kart
Oter0% (14)24Kart
Vånd0% (13)103Kart
Stær0% (12)38Kart
Laksand0% (12)294Kart
Havelle0% (11)193Kart
Perleugle0% (11)24Kart
Tretåspett0% (11)12Kart
Grankorsnebb0% (10)70Kart
Sangsvane0% (10)135Kart
Krattspissmus0% (10)27Kart
Svarthvit fluesnapper0% (9)40Kart
Gråspett0% (9)28Kart
Teist0% (9)35Kart
Brunsisik0% (9)93Kart
Fjæreplytt0% (8)687Kart
Husmus0% (8)28Kart
Tjeld0% (7)82Kart
Fuglekonge0% (7)78Kart
Spettmeis0% (7)15Kart
Rødmus0% (7)40Kart
Linerle0% (6)47Kart
Stjertmeis0% (6)35Kart
Grågås0% (6)200Kart
Toppskarv0% (6)342Kart
Bergirisk0% (6)72Kart
Dvergfalk0% (6)12Kart
Spurveugle0% (6)6Kart
Krykkje0% (5)3 023Kart
Jernspurv0% (5)38Kart
Fossekall0% (5)15Kart
Storspove0% (5)28Kart
Varsler0% (5)9Kart
Fjellrype0% (5)31Kart
Furukorsnebb0% (4)15Kart
Gransanger0% (4)17Kart
Gjøk0% (4)6Kart
Alke0% (4)65Kart
Jaktfalk0% (4)4Kart
Rødstjert0% (4)4Kart
Toppand0% (3)9Kart
Brunnakke0% (3)158Kart
Hettemåke0% (3)23Kart
Løvsanger0% (3)28Kart
Blåstrupe0% (3)4Kart
Sjøorre0% (3)45Kart
Tårnfalk0% (3)3Kart
Tyrkerdue0% (3)6Kart
Stillits0% (3)5Kart
Fjellvåk0% (3)14Kart
Jordugle0% (3)7Kart
Låvesvale0% (2)32Kart
Rugde0% (2)5Kart
Måltrost0% (2)19Kart
Bergand0% (2)22Kart
Grønnspett0% (2)3Kart
Kvinand0% (2)4Kart
Mink0% (2)2Kart
Svartand0% (2)60Kart
Småspove0% (2)7Kart
Gjerdesmett0% (2)2Kart
Småskogmus0% (2)19Kart
Gråsidemus0% (2)6Kart
Storfugl0% (2)4Kart
Rosenstær0% (2)3Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Enkeltbekkasin0% (1)4Kart
Måker0% (1)2Kart
Buskskvett0% (1)2Kart
Rødstilk0% (1)8Kart
Heipiplerke0% (1)10Kart
Kattugle0% (1)4Kart
Kaie0% (1)20Kart
Kornkråke0% (1)2Kart
Båndkorsnebb0% (1)1Kart
Toppmeis0% (1)2Kart
Makrellterne0% (1)8Kart
Sivsanger0% (1)10Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Rødnebbterne0% (1)10Kart
And0% (1)20Kart
Rype0% (1)17Kart
Storlom0% (1)1Kart
Smålom0% (1)10Kart
Sandlo0% (1)20Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Svartspett0% (1)1Kart
Hjort0% (1)4Kart
Horndykker0% (1)2Kart
Havsule0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Praktærfugl0% (1)40Kart
Stellerand0% (1)45Kart
Heilo0% (1)6Kart
Tyvjo0% (1)4Kart
Polarmåke0% (1)10Kart
Lomvi0% (1)14Kart
Alkekonge0% (1)1Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Fjellmarkmus0% (1)3Kart
Mår0% (1)3Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Aftenfalk0% (1)1Kart
Vaktel0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Slagugle0% (1)1Kart
Svartryggerle0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Såerle0% (1)1Kart