Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Det er til nå registrert totalt 234 653 individ og 170 arter fra 1 877 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis89% (1 682)35 357Kart
Skjære73% (1 375)15 899Kart
Grønnfink55% (1 040)31 166Kart
Dompap53% (996)16 222Kart
Granmeis52% (994)12 036Kart
Blåmeis47% (897)7 038Kart
Gråspurv46% (877)35 979Kart
Kråke40% (763)10 700Kart
Gråsisik23% (447)10 716Kart
Nøtteskrike20% (393)1 971Kart
Sidensvans17% (321)13 920Kart
Ekorn16% (311)1 626Kart
Svarttrost16% (304)1 114Kart
Gråtrost12% (226)3 519Kart
Flaggspett9% (186)370Kart
Gulspurv8% (159)3 369Kart
Pilfink8% (154)2 020Kart
Havørn6% (130)664Kart
Hare6% (118)389Kart
Bjørkefink5% (108)1 556Kart
Spurvehauk5% (107)207Kart
Ravn5% (103)682Kart
Polarsisik5% (99)866Kart
Bokfink4% (80)345Kart
Elg4% (77)370Kart
Lappmeis4% (77)547Kart
Rødrev4% (76)159Kart
Bydue3% (74)3 432Kart
Katt3% (71)219Kart
Grønnsisik3% (64)722Kart
Gråmåke2% (52)3 075Kart
Konglebit2% (49)369Kart
Trekryper2% (47)153Kart
Svartmeis2% (46)206Kart
Røyskatt1% (37)73Kart
Stokkand1% (34)748Kart
Lavskrike1% (33)126Kart
Rødstrupe1% (31)117Kart
Dvergspett1% (31)47Kart
Munk1% (30)49Kart
Snøspurv1% (29)2 868Kart
Markmus1% (26)82Kart
Gråhegre1% (25)419Kart
Svartbak1% (25)613Kart
Rødvingetrost1% (25)194Kart
Ærfugl1% (24)3 136Kart
Hønsehauk1% (23)62Kart
Rådyr1% (23)169Kart
Lirype1% (22)315Kart
Kongeørn1% (21)73Kart
Storskarv1% (21)372Kart
Haukugle1% (21)51Kart
Siland1% (20)458Kart
Ringdue1% (19)142Kart
Orrfugl1% (19)122Kart
Kjernebiter1% (19)42Kart
Fiskemåke0% (18)299Kart
Oter0% (17)28Kart
Ringtrost0% (16)22Kart
Vånd0% (15)109Kart
Perleugle0% (14)27Kart
Laksand0% (13)295Kart
Stær0% (12)75Kart
Gråspett0% (12)32Kart
Havelle0% (12)199Kart
Spurveugle0% (12)12Kart
Tretåspett0% (12)13Kart
Fjæreplytt0% (11)725Kart
Krattspissmus0% (11)36Kart
Grankorsnebb0% (10)70Kart
Svarthvit fluesnapper0% (10)46Kart
Sangsvane0% (10)135Kart
Teist0% (10)44Kart
Husmus0% (9)30Kart
Brunsisik0% (9)93Kart
Krykkje0% (8)3 096Kart
Rødmus0% (8)53Kart
Tjeld0% (7)82Kart
Fuglekonge0% (7)78Kart
Spettmeis0% (7)15Kart
Grågås0% (7)201Kart
Linerle0% (6)47Kart
Stjertmeis0% (6)35Kart
Fossekall0% (6)16Kart
Toppskarv0% (6)342Kart
Bergirisk0% (6)72Kart
Dvergfalk0% (6)12Kart
Jernspurv0% (5)38Kart
Gransanger0% (5)19Kart
Storspove0% (5)28Kart
Varsler0% (5)9Kart
Fjellrype0% (5)37Kart
Furukorsnebb0% (4)15Kart
Gjøk0% (4)6Kart
Alke0% (4)65Kart
Tyrkerdue0% (4)7Kart
Stillits0% (4)6Kart
Småskogmus0% (4)24Kart
Jaktfalk0% (4)4Kart
Rødstjert0% (4)4Kart
Fjellvåk0% (4)16Kart
Toppand0% (3)9Kart
Brunnakke0% (3)158Kart
Hettemåke0% (3)23Kart
Løvsanger0% (3)28Kart
Kvinand0% (3)6Kart
Mink0% (3)3Kart
Blåstrupe0% (3)4Kart
Sjøorre0% (3)45Kart
Tårnfalk0% (3)3Kart
Jordugle0% (3)7Kart
Låvesvale0% (2)32Kart
Buskskvett0% (2)8Kart
Rugde0% (2)5Kart
Måltrost0% (2)19Kart
Bergand0% (2)22Kart
Grønnspett0% (2)3Kart
Svartand0% (2)60Kart
Småspove0% (2)7Kart
Alkekonge0% (2)4Kart
Gjerdesmett0% (2)2Kart
Gråsidemus0% (2)6Kart
Storfugl0% (2)4Kart
Rosenstær0% (2)3Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Enkeltbekkasin0% (1)4Kart
Måker0% (1)2Kart
Rødstilk0% (1)8Kart
Heipiplerke0% (1)10Kart
Kattugle0% (1)4Kart
Kaie0% (1)20Kart
Kornkråke0% (1)2Kart
Båndkorsnebb0% (1)1Kart
Toppmeis0% (1)2Kart
Makrellterne0% (1)8Kart
Sivsanger0% (1)10Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Rødnebbterne0% (1)10Kart
And0% (1)20Kart
Rype0% (1)17Kart
Storlom0% (1)1Kart
Smålom0% (1)10Kart
Sandlo0% (1)20Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Svartspett0% (1)1Kart
Hjort0% (1)4Kart
Horndykker0% (1)2Kart
Havsule0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Gravand0% (1)2Kart
Praktærfugl0% (1)40Kart
Stellerand0% (1)45Kart
Heilo0% (1)6Kart
Tyvjo0% (1)4Kart
Polarmåke0% (1)10Kart
Lomvi0% (1)14Kart
Duefamilien0% (1)9Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Fjellmarkmus0% (1)3Kart
Snømus0% (1)2Kart
Mår0% (1)3Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Aftenfalk0% (1)1Kart
Vaktel0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)2Kart
Stork0% (1)2Kart
Svartryggerle0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Såerle0% (1)1Kart