Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trøndelag

Det er til nå registrert totalt 656998 individ og 169 arter fra 4276 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Flaggspett

Spettmeis

Grønnfink

Gråspurv

Gulspurv

Granmeis

Pilfink

Grønnsisik

Svartmeis

Kråke

Gråsisik

Nøtteskrike

Svarttrost

Rødstrupe

Løvmeis

Sidensvans

Bjørkefink

Bokfink

Kaie

Trekryper

Toppmeis

Gråtrost

Kjernebiter

Ringdue

Spurvehauk

Stillits

Tyrkerdue

Gjerdesmett

Stjertmeis

Munk