Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestland

Det er til nå registrert totalt 533476 individ og 182 arter fra 4016 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (3757)92517
Gråspurv43% (1735)56734
Blåmeis83% (3337)49505
Grønnfink40% (1637)44830
Svarttrost79% (3207)38797
Grønnsisik26% (1048)30693
Skjære71% (2881)29331
Gråsisik19% (800)19965
Kråke36% (1481)19139
Bjørkefink19% (785)18829
Dompap35% (1410)15718
Bokfink24% (973)11614
Rødstrupe65% (2650)10712
Spettmeis49% (1999)9956
Granmeis29% (1185)9402
Gulspurv13% (557)5955
Svartmeis24% (972)5918
Løvmeis17% (707)5253
Gråtrost10% (415)4365
Gråmåke5% (214)4269
Pilfink6% (274)3488
Ringdue7% (306)3298
Stillits6% (249)3281
Nøtteskrike16% (677)3117
Sidensvans3% (139)2940
Stjertmeis6% (268)2713
Stokkand2% (100)2340
Fiskemåke2% (90)2232
Ærfugl0% (31)2021
Stær4% (180)1874
Flaggspett18% (755)1687
Gjerdesmett13% (553)1580
Kjernebiter4% (187)1033
Brunsisik1% (68)927
Kanadagås0% (14)896
Tyrkerdue3% (123)828
Rødvingetrost2% (94)793
Ekorn6% (257)745
Spurvehauk9% (389)714
Sangsvane1% (56)683
Ravn3% (142)669
Katt5% (203)661
Toppmeis4% (177)650
Siland0% (34)579
Knoppsvane1% (46)571
Gråhegre2% (106)555
Bydue1% (69)542
Kaie1% (44)495
Sandsvale0% (9)482
Linerle0% (25)448
Svartbak1% (43)419
Havørn3% (150)410
Trekryper4% (173)378
Måltrost0% (17)356
Munk3% (158)334
Laksand0% (16)291
Fuglekonge2% (91)286
Hjort1% (51)277
Fossekall0% (39)262
Svarthvit fluesnapper0% (13)227
Tjeld0% (6)214
Polarsisik0% (27)206
Kvinand0% (25)195
Kattugle1% (69)167
Gråspett1% (48)167
Toppand0% (18)147
Storskarv0% (39)138
Husmus0% (19)130
Grågås0% (14)126
Måker0% (3)108
Strandsnipe0% (5)106
Løvsanger0% (10)102
Snøspurv0% (16)100
Hønsehauk1% (57)82
Kongeørn0% (40)79
Grønnspett1% (45)76
Toppskarv0% (13)75
Låvesvale0% (7)72
Alke0% (1)70
Bergirisk0% (12)63
Bergand0% (2)61
Storspove0% (7)57
Markmus0% (21)55
Grankorsnebb0% (11)50
Brunrotte0% (19)50
Mellomskarv0% (1)50
Rødrev0% (28)48
Vipe0% (11)45
Jernspurv0% (20)42
Rådyr0% (4)38
Nøttekråke0% (15)38
Dvergspett0% (23)36
Mår0% (15)36
Taksvale0% (2)35
Småskogmus0% (16)35
Gransanger0% (7)32
Heipiplerke0% (4)31
And0% (3)31
Hare0% (11)31
Rugde0% (22)30
Steinskvett0% (6)30
Sildemåke0% (3)29
Røyskatt0% (19)28
Orrfugl0% (7)28
Skjærpiplerke0% (5)28
Hvitryggspett0% (16)23
Sivspurv0% (2)22
Hettemåke0% (3)21
Fjellerke0% (4)21
Haukugle0% (13)21
Oter0% (7)18
Enkeltbekkasin0% (5)17
Piggsvin0% (7)16
Varsler0% (7)15
Krikkand0% (3)14
Furukorsnebb0% (5)14
Lirype0% (1)14
Gjøk0% (2)12
Klatremus0% (4)12
Spurveugle0% (5)12
Havsule0% (1)11
Ringtrost0% (8)11
Brunnakke0% (3)10
Skogdue0% (2)10
Krykkje0% (2)9
Kornkråke0% (5)9
Hagesanger0% (3)8
Mink0% (4)8
Snømus0% (4)8
Havelle0% (2)7
Småspove0% (2)7
Musvåk0% (5)6
Svartand0% (2)6
Storskogmus0% (2)6
Dvergfalk0% (6)6
Konglebit0% (1)6
Gråfluesnapper0% (2)6
Rødstjert0% (3)6
Rødstilk0% (3)5
Sivhøne0% (3)5
Gravand0% (1)5
Fjellrype0% (1)5
Nordlig storskarv0% (2)5
Buskskvett0% (2)4
Trane0% (1)4
Alkekonge0% (3)4
Vintererle0% (3)4
Vånd0% (2)4
Tornirisk0% (2)4
Pirol0% (1)4
Svartkråke0% (1)4
Sanglerke0% (2)3
Sædgås0% (1)3
Vandrefalk0% (2)3
Hubro0% (3)3
Svane0% (1)2
Svartspett0% (2)2
Fasan0% (2)2
Temmincksnipe0% (1)2
Duefamilien0% (1)2
Tårnfalk0% (2)2
Perleugle0% (2)2
Dvergdykker0% (1)1
Tornsanger0% (1)1
Sivsanger0% (1)1
Smålom0% (1)1
Hvitkinngås0% (1)1
Skjeand0% (1)1
Fjellmarkmus0% (1)1
Gulerle0% (1)1
Hortulan0% (1)1
Duetrost0% (1)1
Havsvale0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Vannrikse0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Dvergmåke0% (1)1
Egretthegre0% (1)1
Svartstrupetrost0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1