Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestland

Det er til nå registrert totalt 536 417 individ og 182 arter fra 4036 hager.

Alle områder»»

Periode »

Art »
kart