Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestland

Det er til nå registrert totalt 534200 individ og 182 arter fra 4021 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (3761)92565
Gråspurv43% (1736)56758
Blåmeis83% (3339)49541
Grønnfink40% (1640)44845
Svarttrost79% (3210)38809
Grønnsisik26% (1051)30751
Skjære71% (2884)29348
Gråsisik19% (800)19967
Kråke36% (1482)19151
Bjørkefink19% (789)18911
Dompap35% (1413)15756
Bokfink24% (975)11734
Rødstrupe65% (2651)10723
Spettmeis49% (1999)9961
Granmeis29% (1186)9409
Gulspurv13% (559)5959
Svartmeis24% (973)5925
Løvmeis17% (708)5260
Gråtrost10% (416)4366
Gråmåke5% (214)4269
Pilfink6% (275)3513
Ringdue7% (307)3300
Stillits6% (251)3288
Nøtteskrike16% (677)3117
Sidensvans3% (139)2940
Stjertmeis6% (270)2725
Stokkand2% (100)2340
Fiskemåke2% (90)2232
Ærfugl0% (31)2021
Stær4% (181)1947
Flaggspett18% (758)1692
Gjerdesmett13% (554)1584
Kjernebiter4% (188)1035
Brunsisik1% (68)927
Kanadagås0% (14)896
Tyrkerdue3% (123)828
Rødvingetrost2% (94)793
Ekorn6% (258)747
Spurvehauk9% (390)716
Sangsvane1% (56)683
Ravn3% (143)672
Katt5% (203)661
Toppmeis4% (177)650
Siland0% (34)579
Knoppsvane1% (46)571
Gråhegre2% (106)556
Bydue1% (69)542
Kaie1% (44)495
Sandsvale0% (9)482
Linerle0% (27)469
Svartbak1% (43)419
Havørn3% (151)418
Trekryper4% (173)378
Måltrost0% (17)356
Munk3% (158)334
Laksand0% (16)291
Fuglekonge2% (91)286
Hjort1% (51)277
Fossekall0% (40)264
Svarthvit fluesnapper0% (13)227
Tjeld0% (6)214
Polarsisik0% (27)206
Kvinand0% (25)195
Kattugle1% (69)167
Gråspett1% (48)167
Toppand0% (18)147
Grågås0% (15)140
Storskarv0% (39)138
Husmus0% (19)130
Måker0% (3)108
Strandsnipe0% (5)106
Løvsanger0% (10)102
Snøspurv0% (16)100
Hønsehauk1% (58)84
Låvesvale0% (8)82
Kongeørn1% (41)81
Grønnspett1% (46)77
Toppskarv0% (13)75
Alke0% (1)70
Bergirisk0% (12)63
Bergand0% (2)61
Storspove0% (7)57
Markmus0% (21)55
Grankorsnebb0% (11)50
Brunrotte0% (19)50
Mellomskarv0% (1)50
Rødrev0% (28)48
Vipe0% (11)45
Jernspurv0% (21)43
Rådyr0% (4)38
Nøttekråke0% (15)38
Dvergspett0% (23)36
Mår0% (15)36
Taksvale0% (2)35
Småskogmus0% (16)35
Gransanger0% (7)32
Heipiplerke0% (4)31
And0% (3)31
Hare0% (11)31
Rugde0% (22)30
Steinskvett0% (6)30
Sildemåke0% (3)29
Røyskatt0% (19)28
Orrfugl0% (7)28
Skjærpiplerke0% (5)28
Hvitryggspett0% (16)23
Sivspurv0% (2)22
Hettemåke0% (3)21
Fjellerke0% (4)21
Haukugle0% (13)21
Oter0% (7)18
Enkeltbekkasin0% (5)17
Skogdue0% (4)16
Piggsvin0% (7)16
Varsler0% (7)15
Krikkand0% (3)14
Furukorsnebb0% (5)14
Gjøk0% (3)14
Ringtrost0% (9)14
Lirype0% (1)14
Klatremus0% (4)12
Spurveugle0% (5)12
Havsule0% (1)11
Brunnakke0% (3)10
Krykkje0% (2)9
Kornkråke0% (5)9
Musvåk0% (6)8
Hagesanger0% (3)8
Mink0% (4)8
Snømus0% (4)8
Havelle0% (2)7
Småspove0% (2)7
Buskskvett0% (3)6
Svartand0% (2)6
Storskogmus0% (2)6
Dvergfalk0% (6)6
Konglebit0% (1)6
Gråfluesnapper0% (2)6
Rødstjert0% (3)6
Rødstilk0% (3)5
Sivhøne0% (3)5
Gravand0% (1)5
Fjellvåk0% (2)5
Fjellrype0% (1)5
Nordlig storskarv0% (2)5
Trane0% (1)4
Alkekonge0% (3)4
Vintererle0% (3)4
Vånd0% (2)4
Tornirisk0% (2)4
Pirol0% (1)4
Svartkråke0% (1)4
Sanglerke0% (2)3
Sædgås0% (1)3
Vandrefalk0% (2)3
Hubro0% (3)3
Svane0% (1)2
Svartspett0% (2)2
Fasan0% (2)2
Temmincksnipe0% (1)2
Duefamilien0% (1)2
Tårnfalk0% (2)2
Perleugle0% (2)2
Dvergdykker0% (1)1
Tornsanger0% (1)1
Sivsanger0% (1)1
Smålom0% (1)1
Hvitkinngås0% (1)1
Skjeand0% (1)1
Fjellmarkmus0% (1)1
Gulerle0% (1)1
Hortulan0% (1)1
Duetrost0% (1)1
Havsvale0% (1)1
Vannrikse0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Dvergmåke0% (1)1
Egretthegre0% (1)1
Svartstrupetrost0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1