Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Vestland

Det er til nå registrert totalt 46 651 individ og 100 arter fra 1 238 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (1 164)9 136Kart
Svarttrost82% (1 018)5 251Kart
Blåmeis81% (1 013)5 095Kart
Skjære72% (893)3 293Kart
Rødstrupe71% (880)1 395Kart
Spettmeis41% (513)1 044Kart
Gråspurv39% (493)4 989Kart
Kråke31% (391)1 697Kart
Grønnfink29% (361)3 876Kart
Dompap27% (344)1 802Kart
Granmeis22% (273)788Kart
Svartmeis19% (241)572Kart
Løvmeis12% (160)375Kart
Bokfink12% (157)523Kart
Grønnsisik10% (129)881Kart
Flaggspett9% (120)144Kart
Gjerdesmett8% (107)142Kart
Spurvehauk8% (100)110Kart
Nøtteskrike6% (79)153Kart
Ringdue6% (78)356Kart
Ekorn6% (77)119Kart
Gulspurv5% (74)347Kart
Pilfink5% (71)442Kart
Gråmåke5% (63)516Kart
Stillits4% (54)427Kart
Gråsisik3% (47)307Kart
Gråtrost3% (46)114Kart
Ravn3% (45)102Kart
Katt3% (45)69Kart
Bjørkefink3% (43)139Kart
Trekryper3% (42)49Kart
Stær3% (39)111Kart
Stjertmeis2% (37)219Kart
Havørn2% (37)65Kart
Tyrkerdue2% (36)103Kart
Kjernebiter2% (34)147Kart
Toppmeis2% (33)71Kart
Fiskemåke1% (22)177Kart
Gråhegre1% (21)36Kart
Bydue1% (18)66Kart
Stokkand1% (17)137Kart
Hønsehauk1% (16)16Kart
Kaie1% (16)146Kart
Kattugle1% (14)17Kart
Røyskatt1% (14)15Kart
Hjort0% (12)47Kart
Kongeørn0% (11)14Kart
Fossekall0% (11)22Kart
Rødrev0% (11)13Kart
Fuglekonge0% (10)15Kart
Rødvingetrost0% (10)20Kart
Storskarv0% (10)45Kart
Munk0% (9)12Kart
Siland0% (9)37Kart
Grønnspett0% (8)9Kart
Knoppsvane0% (8)35Kart
Ærfugl0% (8)528Kart
Hare0% (7)9Kart
Sangsvane0% (7)48Kart
Svartbak0% (6)28Kart
Rugde0% (6)6Kart
Mår0% (6)12Kart
Toppskarv0% (5)14Kart
Dvergspett0% (4)7Kart
Toppand0% (3)17Kart
Oter0% (3)4Kart
Musvåk0% (3)3Kart
Gråspett0% (3)8Kart
Kvinand0% (3)7Kart
Brunrotte0% (3)14Kart
Husmus0% (3)5Kart
Markmus0% (3)3Kart
Brunsisik0% (3)10Kart
Enkeltbekkasin0% (2)7Kart
Jernspurv0% (2)2Kart
Måltrost0% (2)2Kart
Grågås0% (2)10Kart
Ringtrost0% (2)2Kart
Snømus0% (2)2Kart
Spurveugle0% (2)2Kart
Linerle0% (1)1Kart
Kanadagås0% (1)12Kart
Laksand0% (1)4Kart
Rådyr0% (1)9Kart
Snøspurv0% (1)1Kart
Storspove0% (1)7Kart
Sivhøne0% (1)2Kart
Orrfugl0% (1)1Kart
Skjeand0% (1)1Kart
Vintererle0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Småskogmus0% (1)1Kart
Vånd0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)4Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Varsler0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart