Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Agder

Det er til nå registrert totalt 374 541 individ og 176 arter fra 2 314 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2023

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Svarttrost

Rødstrupe

Spettmeis

Flaggspett

Gråspurv

Grønnfink

Dompap

Bjørkefink

Pilfink

Svartmeis

Grønnsisik

Bokfink

Kjernebiter

Nøtteskrike

Spurvehauk

Stillits

Ringdue

Granmeis

Gulspurv

Gjerdesmett

Tyrkerdue

Gråsisik

Løvmeis

Trekryper

Munk

Toppmeis

Stjertmeis