Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hedmark

Det er til nå registrert totalt 323375 individ og 148 arter fra 1733 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (1652)39236
Blåmeis85% (1482)27309
Dompap74% (1293)30069
Skjære73% (1279)14212
Spettmeis70% (1223)7842
Flaggspett60% (1051)4391
Gulspurv54% (939)34309
Grønnfink49% (856)23666
Pilfink47% (828)29571
Gråsisik43% (751)25234
Granmeis40% (694)7400
Nøtteskrike33% (580)5228
Ekorn32% (571)2913
Svartmeis32% (563)3863
Gråspurv25% (439)8113
Kråke19% (336)20573
Stillits15% (271)4262
Toppmeis13% (242)949
Grønnsisik13% (231)4584
Svarttrost11% (193)983
Spurvehauk10% (184)390
Rådyr9% (167)1367
Sidensvans8% (147)4402
Kaie7% (135)3656
Bokfink7% (126)5436
Gråtrost6% (118)519
Gråspett6% (113)343
Bjørkefink6% (108)2742
Stjertmeis6% (104)1057
Trekryper5% (103)335
Løvmeis4% (85)621
Katt4% (83)271
Bydue4% (72)1403
Fasan3% (68)532
Rødstrupe3% (64)355
Kjernebiter2% (49)260
Spurveugle2% (47)61
Elg2% (44)139
Lavskrike2% (43)161
Ringdue2% (41)347
Grønnspett2% (38)47
Tyrkerdue2% (38)478
Ravn2% (36)150
Brunsisik1% (31)514
Kornkråke1% (29)387
Rødrev1% (28)45
Nøttekråke1% (28)137
Hønsehauk1% (26)57
Orrfugl1% (23)309
Stær1% (21)103
Svartspett1% (21)29
Hare1% (20)41
Markmus1% (20)70
Perleugle1% (20)28
Grankorsnebb1% (19)83
Polarsisik1% (18)113
Jernspurv0% (15)130
Husmus0% (15)51
Linerle0% (13)73
Kattugle0% (12)16
Gjerdesmett0% (12)23
Stokkand0% (11)254
Gråmåke0% (10)35
Rødvingetrost0% (10)85
Dvergspett0% (10)14
Munk0% (9)16
Snømus0% (9)13
Konglebit0% (8)71
Varsler0% (8)11
Haukugle0% (8)10
Furukorsnebb0% (7)28
Småskogmus0% (7)16
Kongeørn0% (6)6
Fuglekonge0% (6)12
Svarthvit fluesnapper0% (6)17
Røyskatt0% (6)13
Sangsvane0% (6)34
Fiskemåke0% (5)81
Måltrost0% (5)18
Trane0% (5)17
Storskogmus0% (5)7
Rødstjert0% (5)8
Låvesvale0% (4)86
Fossekall0% (4)6
Snøspurv0% (4)10
Storfugl0% (4)19
Musvåk0% (3)11
Kanadagås0% (3)27
Kvinand0% (3)110
Laksand0% (3)72
Storlom0% (3)6
Grevling0% (3)6
Gulerle0% (3)3
Lappmeis0% (3)4
Rapphøne0% (3)11
Toppand0% (2)48
Krikkand0% (2)34
Buskskvett0% (2)3
Rugde0% (2)2
Hettemåke0% (2)9
Sivspurv0% (2)7
Tårnfalk0% (2)3
Ringtrost0% (2)16
Klatremus0% (2)6
Mår0% (2)2
Bergirisk0% (2)3
Vandrefalk0% (2)2
Dvergfalk0% (2)2
Fjellvåk0% (2)2
Lirype0% (2)5
Hubro0% (2)2
Jordugle0% (2)4
Hvitryggspett0% (2)2
Gråhegre0% (1)1
Taksvale0% (1)5
Vipe0% (1)4
Svartbak0% (1)1
Sanglerke0% (1)1
Brunnakke0% (1)4
Hagesanger0% (1)1
Skogdue0% (1)1
Makrellterne0% (1)1
Gjøk0% (1)1
Due0% (1)2
Løvsanger0% (1)1
Sandsvale0% (1)2
Knoppsvane0% (1)2
Rype0% (1)3
Sjøorre0% (1)2
Hjort0% (1)2
Havørn0% (1)1
Grågås0% (1)2
Storskarv0% (1)2
Duefamilien0% (1)3
Fjellmarkmus0% (1)6
Jaktfalk0% (1)1
Rosenfink0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)2
Duetrost0% (1)16
Jerpe0% (1)1
Fjellrype0% (1)4
Dverglo0% (1)4
Lappugle0% (1)1
Tretåspett0% (1)2
Svartkråke0% (1)11
Turteldue0% (1)1
Såerle0% (1)5
Svartstrupetrost0% (1)1