Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Innlandet

Det er til nå registrert totalt 769 158 individ og 168 arter fra 4 453 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Dompap

Flaggspett

Pilfink

Gulspurv

Grønnfink

Granmeis

Svartmeis

Nøtteskrike

Gråsisik

Gråspurv

Stillits

Spurvehauk

Svarttrost

Grønnsisik

Toppmeis

Stjertmeis

Rødstrupe

Bokfink

Trekryper

Kjernebiter

Bjørkefink

Tyrkerdue

Løvmeis

Ringdue

Gjerdesmett

Munk