Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Innlandet

Det er til nå registrert totalt 772 120 individ og 168 arter fra 4 456 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Dompap

Skjære

Gulspurv

Stillits

Grønnfink

Grønnsisik

Gråspurv

Spettmeis

Pilfink

Bjørkefink

Granmeis

Nøtteskrike

Gråsisik

Bokfink

Svartmeis

Flaggspett

Spurvehauk

Svarttrost

Toppmeis

Stjertmeis

Rødstrupe

Trekryper

Kjernebiter

Tyrkerdue

Løvmeis

Ringdue

Gjerdesmett

Munk