Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Innlandet

Det er til nå registrert totalt 772 120 individ og 168 arter fra 4 456 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (4 220)92 930Kart
Blåmeis85% (3 820)67 331Kart
Skjære73% (3 291)38 510Kart
Dompap72% (3 234)80 281Kart
Spettmeis68% (3 066)18 934Kart
Flaggspett56% (2 532)9 846Kart
Grønnfink49% (2 196)55 815Kart
Pilfink47% (2 130)71 385Kart
Gulspurv47% (2 114)67 505Kart
Gråsisik42% (1 912)64 221Kart
Granmeis42% (1 876)19 214Kart
Ekorn36% (1 629)8 317Kart
Svartmeis34% (1 528)12 542Kart
Nøtteskrike30% (1 362)10 332Kart
Gråspurv25% (1 122)20 738Kart
Kråke21% (975)28 852Kart
Grønnsisik18% (831)18 534Kart
Stillits16% (753)12 609Kart
Spurvehauk10% (488)992Kart
Toppmeis10% (486)1 902Kart
Svarttrost10% (466)2 293Kart
Rådyr9% (419)3 041Kart
Bokfink8% (358)9 331Kart
Kaie7% (356)9 483Kart
Sidensvans7% (343)11 528Kart
Bjørkefink6% (298)6 456Kart
Gråtrost6% (279)2 276Kart
Stjertmeis6% (273)2 557Kart
Kjernebiter5% (260)1 355Kart
Gråspett5% (253)613Kart
Trekryper5% (230)617Kart
Rødstrupe4% (218)867Kart
Katt4% (217)872Kart
Bydue4% (195)5 641Kart
Lavskrike3% (145)644Kart
Elg2% (124)416Kart
Ravn2% (119)454Kart
Grønnspett2% (114)200Kart
Rødrev2% (113)194Kart
Løvmeis2% (92)425Kart
Fasan2% (92)673Kart
Spurveugle2% (90)123Kart
Ringdue1% (86)812Kart
Tyrkerdue1% (85)712Kart
Hare1% (75)178Kart
Hønsehauk1% (71)129Kart
Nøttekråke1% (70)238Kart
Brunsisik1% (67)854Kart
Grankorsnebb1% (59)335Kart
Orrfugl1% (58)739Kart
Markmus1% (56)193Kart
Svartspett1% (52)95Kart
Polarsisik1% (52)326Kart
Kornkråke1% (51)1 178Kart
Konglebit1% (50)351Kart
Husmus1% (45)192Kart
Stær0% (44)647Kart
Gjerdesmett0% (35)62Kart
Varsler0% (35)54Kart
Perleugle0% (34)49Kart
Jernspurv0% (32)308Kart
Dvergspett0% (30)40Kart
Linerle0% (28)264Kart
Fuglekonge0% (28)62Kart
Røyskatt0% (28)38Kart
Munk0% (27)47Kart
Kattugle0% (24)31Kart
Rødvingetrost0% (24)217Kart
Kongeørn0% (23)47Kart
Snømus0% (22)31Kart
Mår0% (22)37Kart
Stokkand0% (20)407Kart
Fossekall0% (18)48Kart
Småskogmus0% (17)54Kart
Storskogmus0% (17)41Kart
Svarthvit fluesnapper0% (16)63Kart
Haukugle0% (16)25Kart
Gråmåke0% (14)50Kart
Grevling0% (13)20Kart
Sangsvane0% (13)116Kart
Furukorsnebb0% (12)54Kart
Storfugl0% (12)33Kart
Måltrost0% (10)179Kart
Hjort0% (10)52Kart
Tårnfalk0% (10)18Kart
Rødstjert0% (10)22Kart
Snøspurv0% (9)38Kart
Trane0% (9)262Kart
Klatremus0% (9)26Kart
Fiskemåke0% (8)105Kart
Musvåk0% (8)21Kart
Lirype0% (8)55Kart
Fjellrype0% (8)34Kart
Tretåspett0% (8)10Kart
Kvinand0% (7)127Kart
Laksand0% (7)94Kart
Knoppsvane0% (7)35Kart
Låvesvale0% (6)214Kart
Dvergfalk0% (6)8Kart
Duetrost0% (6)27Kart
Skogdue0% (5)20Kart
Kanadagås0% (5)49Kart
Løvsanger0% (5)33Kart
Fjellmarkmus0% (5)17Kart
Båndkorsnebb0% (4)10Kart
Storlom0% (4)7Kart
Havørn0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)23Kart
Bergirisk0% (4)7Kart
Gulerle0% (4)4Kart
Jaktfalk0% (4)11Kart
Rapphøne0% (4)15Kart
Krattspissmus0% (4)11Kart
Krikkand0% (3)36Kart
Buskskvett0% (3)5Kart
Sivspurv0% (3)79Kart
Brunrotte0% (3)5Kart
Duefamilien0% (3)19Kart
Lappmeis0% (3)4Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Fjellvåk0% (3)3Kart
Jerpe0% (3)14Kart
Hubro0% (3)4Kart
Lappugle0% (3)3Kart
Hvitryggspett0% (3)3Kart
Gråhegre0% (2)3Kart
Toppand0% (2)48Kart
Sanglerke0% (2)6Kart
Gransanger0% (2)3Kart
Rugde0% (2)2Kart
Hettemåke0% (2)9Kart
Trepiplerke0% (2)9Kart
Gjøk0% (2)9Kart
Due0% (2)6Kart
Rype0% (2)15Kart
Storspove0% (2)3Kart
Sjøorre0% (2)9Kart
Grågås0% (2)22Kart
Lomvi0% (2)108Kart
Vånd0% (2)5Kart
Steinskvett0% (2)3Kart
Rosenfink0% (2)4Kart
Jordugle0% (2)4Kart
Taksvale0% (1)5Kart
Vipe0% (1)4Kart
Svartbak0% (1)1Kart
Oter0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)2Kart
Brunnakke0% (1)4Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Makrellterne0% (1)1Kart
Sandsvale0% (1)2Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Fiskeørn0% (1)6Kart
Storskarv0% (1)2Kart
Toppskarv0% (1)43Kart
Skogsnipe0% (1)2Kart
Måker0% (1)4Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Hortulan0% (1)2Kart
Gråfluesnapper0% (1)2Kart
Dverglo0% (1)4Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)11Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Såerle0% (1)5Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart