Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Viken

Det er til nå registrert totalt 1 399 458 individ og 193 arter fra 8 927 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Pilfink

Flaggspett

Svarttrost

Grønnfink

Bjørkefink

Dompap

Gråspurv

Gulspurv

Grønnsisik

Rødstrupe

Stillits

Granmeis

Nøtteskrike

Svartmeis

Bokfink

Spurvehauk

Kjernebiter

Gråsisik

Ringdue

Trekryper

Stjertmeis

Toppmeis

Løvmeis

Gjerdesmett

Tyrkerdue

Munk