Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Viken

Det er til nå registrert totalt 1 400 206 individ og 193 arter fra 8 931 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Art »
kart