Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Viken

Det er til nå registrert totalt 1 399 458 individ og 193 arter fra 8 927 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (8 406)184 277Kart
Blåmeis86% (7 744)138 772Kart
Skjære76% (6 858)84 363Kart
Spettmeis60% (5 430)31 945Kart
Pilfink55% (4 950)167 043Kart
Flaggspett53% (4 736)18 389Kart
Dompap52% (4 669)78 590Kart
Gulspurv48% (4 329)127 780Kart
Grønnfink48% (4 297)108 557Kart
Svarttrost45% (4 088)23 501Kart
Gråspurv37% (3 332)77 948Kart
Ekorn32% (2 873)12 322Kart
Rødstrupe31% (2 845)8 702Kart
Grønnsisik24% (2 196)50 796Kart
Svartmeis23% (2 078)12 719Kart
Nøtteskrike22% (2 030)13 044Kart
Gråsisik22% (2 010)49 599Kart
Kråke22% (1 996)23 826Kart
Granmeis21% (1 939)13 418Kart
Stillits21% (1 911)24 531Kart
Bjørkefink18% (1 653)29 919Kart
Rådyr12% (1 096)6 190Kart
Bokfink11% (1 062)13 391Kart
Spurvehauk11% (1 029)2 064Kart
Kjernebiter10% (895)4 996Kart
Toppmeis9% (872)3 550Kart
Gråtrost9% (827)4 989Kart
Kaie7% (690)17 745Kart
Ringdue6% (577)5 136Kart
Trekryper6% (577)1 267Kart
Katt6% (556)2 602Kart
Sidensvans6% (554)12 536Kart
Stjertmeis5% (469)3 576Kart
Løvmeis4% (439)2 496Kart
Bydue4% (422)12 813Kart
Gjerdesmett3% (268)523Kart
Tyrkerdue2% (239)1 432Kart
Gråmåke2% (202)2 182Kart
Gråspett2% (192)490Kart
Grønnspett2% (182)327Kart
Stær1% (170)1 849Kart
Ravn1% (165)529Kart
Hønsehauk1% (157)229Kart
Rødrev1% (136)239Kart
Nøttekråke1% (109)255Kart
Markmus1% (106)315Kart
Stokkand1% (104)2 790Kart
Jernspurv1% (100)421Kart
Brunsisik1% (99)1 031Kart
Svartspett1% (97)166Kart
Munk1% (94)170Kart
Fasan1% (94)365Kart
Fuglekonge1% (93)358Kart
Hare1% (92)183Kart
Fiskemåke0% (82)590Kart
Lavskrike0% (80)302Kart
Dvergspett0% (74)118Kart
Brunrotte0% (73)114Kart
Kattugle0% (69)127Kart
Elg0% (69)201Kart
Husmus0% (66)328Kart
Spurveugle0% (66)89Kart
Grankorsnebb0% (61)330Kart
Rødvingetrost0% (59)226Kart
Linerle0% (50)833Kart
Grevling0% (48)98Kart
Småskogmus0% (46)110Kart
Sangsvane0% (42)850Kart
Polarsisik0% (41)150Kart
Gråhegre0% (39)82Kart
Varsler0% (38)44Kart
Kornkråke0% (37)462Kart
Knoppsvane0% (33)331Kart
Kvinand0% (30)199Kart
Fossekall0% (28)80Kart
Mår0% (28)38Kart
Måltrost0% (26)51Kart
Svarthvit fluesnapper0% (26)192Kart
Konglebit0% (26)72Kart
Musvåk0% (25)39Kart
Røyskatt0% (23)31Kart
Orrfugl0% (23)158Kart
Snømus0% (18)27Kart
Perleugle0% (18)22Kart
Duetrost0% (17)55Kart
Storskogmus0% (16)50Kart
Vånd0% (16)25Kart
Furukorsnebb0% (15)69Kart
Skogdue0% (15)62Kart
Grågås0% (14)1 291Kart
Haukugle0% (14)16Kart
Svartbak0% (13)32Kart
Kongeørn0% (13)26Kart
Klatremus0% (13)25Kart
Due0% (12)77Kart
Løvsanger0% (12)64Kart
Laksand0% (12)82Kart
Snøspurv0% (12)116Kart
Storskarv0% (12)108Kart
Storfugl0% (12)25Kart
Hettemåke0% (10)72Kart
Hjort0% (9)25Kart
Ringtrost0% (9)14Kart
Låvesvale0% (8)136Kart
Siland0% (8)26Kart
Mink0% (8)9Kart
Duefamilien0% (8)45Kart
Lirype0% (8)149Kart
Tårnseiler0% (7)61Kart
Trane0% (7)1 183Kart
Dvergfalk0% (7)7Kart
Rødstjert0% (7)10Kart
Taksvale0% (6)689Kart
Kanadagås0% (6)39Kart
Piggsvin0% (6)11Kart
Bergirisk0% (6)63Kart
Sanglerke0% (5)12Kart
Brunnakke0% (5)43Kart
Gransanger0% (5)34Kart
Sivspurv0% (5)20Kart
Toppskarv0% (5)94Kart
Ærfugl0% (5)190Kart
Vintererle0% (5)6Kart
Tornirisk0% (5)14Kart
Gulerle0% (5)8Kart
Toppand0% (4)12Kart
Måker0% (4)78Kart
Tårnfalk0% (4)11Kart
Vandrefalk0% (4)7Kart
Jaktfalk0% (4)5Kart
Krattspissmus0% (4)6Kart
Rugde0% (3)5Kart
Gjøk0% (3)9Kart
Fiskeørn0% (3)3Kart
Lomvi0% (3)3Kart
Fjellmarkmus0% (3)11Kart
Rosenfink0% (3)3Kart
Gråfluesnapper0% (3)15Kart
Møller0% (3)3Kart
Fjellrype0% (3)38Kart
Hvitryggspett0% (3)3Kart
Tretåspett0% (3)3Kart
Mellomskarv0% (3)13Kart
Krikkand0% (2)43Kart
Heipiplerke0% (2)2Kart
Hagesanger0% (2)8Kart
Sildemåke0% (2)23Kart
Sothøne0% (2)12Kart
Havørn0% (2)2Kart
Alke0% (2)2Kart
Steinskvett0% (2)3Kart
Hortulan0% (2)3Kart
Rapphøne0% (2)9Kart
Åkerrikse0% (2)2Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Svartkråke0% (2)2Kart
Halsbåndparakitt0% (2)2Kart
Vipe0% (1)4Kart
Tjeld0% (1)2Kart
Buskskvett0% (1)6Kart
Båndkorsnebb0% (1)3Kart
Sivsanger0% (1)1Kart
Trepiplerke0% (1)2Kart
Rype0% (1)4Kart
Storlom0% (1)1Kart
Storspove0% (1)319Kart
Skogmus0% (1)2Kart
Toppdykker0% (1)6Kart
Sjøorre0% (1)3Kart
Nattergal0% (1)1Kart
Islom0% (1)1Kart
Horndykker0% (1)4Kart
Kortnebbgås0% (1)35Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Svartand0% (1)13Kart
Brushane0% (1)59Kart
Alkekonge0% (1)4Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Svartrødstjert0% (1)2Kart
Skjeggmeis0% (1)4Kart
Tornskate0% (1)1Kart
Glente0% (1)1Kart
Myrhauk0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Lappugle0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart
Stripegås0% (1)1Kart
Rosenstær0% (1)1Kart
Klippedue0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart