Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Viken

Det er til nå registrert totalt 1117088 individ og 185 arter fra 7038 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (6633)149386
Blåmeis86% (6116)110407
Skjære76% (5367)66027
Spettmeis60% (4270)24847
Dompap56% (3959)67276
Pilfink54% (3831)128251
Flaggspett54% (3826)14750
Gulspurv50% (3539)108028
Grønnfink49% (3472)92267
Svarttrost43% (3063)16484
Gråspurv35% (2515)57276
Rødstrupe28% (1996)5854
Ekorn27% (1952)7782
Gråsisik26% (1838)46703
Grønnsisik25% (1783)40758
Svartmeis25% (1781)10846
Nøtteskrike23% (1655)10537
Kråke22% (1602)18657
Granmeis22% (1601)11037
Stillits20% (1460)18110
Bjørkefink12% (913)16472
Bokfink12% (848)11657
Spurvehauk11% (829)1649
Toppmeis11% (803)3239
Kjernebiter10% (726)4077
Rådyr10% (721)4034
Gråtrost9% (702)4120
Kaie7% (548)12736
Trekryper6% (478)1030
Sidensvans6% (468)10396
Ringdue6% (431)3831
Løvmeis5% (422)2370
Katt5% (415)1973
Stjertmeis4% (340)2570
Bydue4% (317)10303
Tyrkerdue2% (193)1154
Gjerdesmett2% (192)357
Gråspett2% (164)410
Gråmåke2% (163)1695
Grønnspett1% (137)246
Stær1% (131)1333
Ravn1% (127)406
Hønsehauk1% (119)162
Jernspurv1% (88)326
Rødrev1% (87)162
Brunsisik1% (86)980
Stokkand1% (81)1917
Nøttekråke1% (81)205
Svartspett1% (80)132
Fasan1% (76)305
Fuglekonge1% (72)301
Munk1% (72)137
Markmus0% (69)231
Fiskemåke0% (64)448
Hare0% (61)129
Grankorsnebb0% (58)322
Dvergspett0% (58)96
Lavskrike0% (58)210
Spurveugle0% (56)78
Elg0% (50)164
Kattugle0% (46)86
Rødvingetrost0% (44)163
Brunrotte0% (44)67
Husmus0% (44)280
Linerle0% (42)762
Polarsisik0% (39)148
Grevling0% (37)69
Sangsvane0% (37)801
Varsler0% (33)37
Småskogmus0% (30)75
Gråhegre0% (28)62
Knoppsvane0% (28)288
Kornkråke0% (23)406
Konglebit0% (23)64
Kvinand0% (21)163
Måltrost0% (20)39
Fossekall0% (20)61
Musvåk0% (19)29
Svarthvit fluesnapper0% (19)172
Mår0% (18)25
Orrfugl0% (17)141
Duetrost0% (15)45
Røyskatt0% (14)20
Furukorsnebb0% (13)57
Skogdue0% (13)53
Grågås0% (13)1237
Perleugle0% (13)16
Storskogmus0% (11)36
Storfugl0% (11)23
Løvsanger0% (10)61
Laksand0% (10)77
Snøspurv0% (10)112
Snømus0% (10)17
Haukugle0% (10)11
Storskarv0% (9)26
Svartbak0% (8)16
Kongeørn0% (8)20
Duefamilien0% (8)45
Hettemåke0% (7)63
Tårnseiler0% (7)61
Ringtrost0% (7)10
Tornirisk0% (7)21
Dvergfalk0% (7)7
Rødstjert0% (7)10
Låvesvale0% (6)106
Kanadagås0% (6)39
Due0% (6)65
Siland0% (6)17
Trane0% (6)1181
Vånd0% (6)13
Klatremus0% (6)8
Bergirisk0% (6)63
Taksvale0% (5)686
Sanglerke0% (5)12
Brunnakke0% (5)43
Gransanger0% (5)31
Mink0% (5)5
Toppskarv0% (5)89
Ærfugl0% (5)175
Vintererle0% (5)5
Gulerle0% (5)8
Vandrefalk0% (5)6
Måker0% (4)78
Sivspurv0% (4)19
Hjort0% (4)13
Piggsvin0% (4)8
Jaktfalk0% (4)5
Lirype0% (4)98
Gjøk0% (3)9
Fiskeørn0% (3)3
Tårnfalk0% (3)8
Rosenfink0% (3)3
Gråfluesnapper0% (3)15
Møller0% (3)3
Tretåspett0% (3)3
Krattspissmus0% (3)4
Svartkråke0% (3)8
Toppand0% (2)6
Krikkand0% (2)43
Heipiplerke0% (2)2
Hagesanger0% (2)8
Rugde0% (2)4
Sildemåke0% (2)23
Sothøne0% (2)12
Fjellmarkmus0% (2)6
Steinskvett0% (2)3
Hortulan0% (2)3
Fjellrype0% (2)26
Rapphøne0% (2)9
Hornugle0% (2)2
Hvitryggspett0% (2)2
Mellomskarv0% (2)5
Halsbåndparakitt0% (2)2
Vipe0% (1)4
Tjeld0% (1)2
Buskskvett0% (1)6
Båndkorsnebb0% (1)3
Sivsanger0% (1)1
Trepiplerke0% (1)2
Rype0% (1)4
Storlom0% (1)1
Storspove0% (1)319
Toppdykker0% (1)4
Sjøorre0% (1)3
Havørn0% (1)1
Islom0% (1)1
Horndykker0% (1)4
Kortnebbgås0% (1)35
Stjertand0% (1)1
Brushane0% (1)59
Alke0% (1)1
Alkekonge0% (1)4
Dvergfluesnapper0% (1)5
Svartrødstjert0% (1)2
Tornskate0% (1)1
Glente0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hubro0% (1)1
Lappugle0% (1)1
Jordugle0% (1)1
Vendehals0% (1)2
Stripegås0% (1)1
Rødtoppfuglekonge0% (1)2
Hvithodespurv0% (1)1