Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Viken

Det er til nå registrert totalt 1118807 individ og 186 arter fra 7048 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (6640)149598
Blåmeis86% (6125)110551
Skjære76% (5373)66132
Spettmeis60% (4276)24899
Dompap56% (3964)67316
Pilfink54% (3835)128411
Flaggspett54% (3831)14777
Gulspurv50% (3541)108051
Grønnfink49% (3478)92433
Svarttrost43% (3065)16523
Gråspurv35% (2522)57406
Rødstrupe28% (1998)5876
Ekorn27% (1956)7807
Gråsisik26% (1839)46761
Grønnsisik25% (1785)40913
Svartmeis25% (1781)10856
Nøtteskrike23% (1657)10555
Kråke22% (1604)18669
Granmeis22% (1603)11051
Stillits20% (1464)18145
Bjørkefink12% (916)16487
Bokfink12% (855)11719
Spurvehauk11% (831)1652
Toppmeis11% (803)3239
Kjernebiter10% (731)4107
Rådyr10% (723)4043
Gråtrost9% (703)4127
Kaie7% (549)12762
Trekryper6% (478)1030
Sidensvans6% (469)10398
Ringdue6% (435)3862
Løvmeis5% (422)2379
Katt5% (415)1975
Stjertmeis4% (340)2570
Bydue4% (318)10312
Tyrkerdue2% (193)1154
Gjerdesmett2% (192)360
Gråmåke2% (164)1696
Gråspett2% (164)410
Grønnspett1% (137)246
Stær1% (131)1333
Ravn1% (127)406
Hønsehauk1% (120)163
Jernspurv1% (89)330
Rødrev1% (88)164
Brunsisik1% (87)981
Nøttekråke1% (82)206
Stokkand1% (81)1917
Svartspett1% (80)132
Fasan1% (76)305
Fuglekonge1% (72)301
Munk1% (72)137
Markmus0% (69)233
Fiskemåke0% (64)448
Hare0% (61)129
Grankorsnebb0% (59)323
Dvergspett0% (58)96
Lavskrike0% (58)210
Spurveugle0% (56)78
Elg0% (50)164
Kattugle0% (47)87
Rødvingetrost0% (45)167
Linerle0% (44)777
Brunrotte0% (44)67
Husmus0% (44)281
Polarsisik0% (40)149
Grevling0% (39)76
Sangsvane0% (37)801
Varsler0% (33)37
Småskogmus0% (30)75
Gråhegre0% (28)62
Knoppsvane0% (28)288
Kornkråke0% (23)406
Konglebit0% (23)64
Svarthvit fluesnapper0% (21)175
Kvinand0% (21)163
Måltrost0% (20)39
Fossekall0% (20)61
Musvåk0% (19)29
Mår0% (18)25
Orrfugl0% (17)141
Skogdue0% (15)63
Duetrost0% (15)45
Røyskatt0% (14)20
Furukorsnebb0% (13)57
Grågås0% (13)1237
Perleugle0% (13)16
Løvsanger0% (11)63
Storskogmus0% (11)36
Storfugl0% (11)23
Laksand0% (10)77
Snøspurv0% (10)112
Snømus0% (10)17
Haukugle0% (10)11
Storskarv0% (9)26
Svartbak0% (8)16
Kongeørn0% (8)20
Duefamilien0% (8)45
Hettemåke0% (7)63
Tårnseiler0% (7)61
Trane0% (7)1183
Ringtrost0% (7)10
Tornirisk0% (7)21
Dvergfalk0% (7)7
Rødstjert0% (7)10
Låvesvale0% (6)106
Gransanger0% (6)32
Kanadagås0% (6)39
Due0% (6)65
Siland0% (6)17
Vånd0% (6)13
Klatremus0% (6)8
Bergirisk0% (6)63
Taksvale0% (5)686
Sanglerke0% (5)12
Brunnakke0% (5)43
Mink0% (5)5
Toppskarv0% (5)89
Ærfugl0% (5)175
Vintererle0% (5)5
Gulerle0% (5)8
Vandrefalk0% (5)6
Måker0% (4)78
Sivspurv0% (4)19
Hjort0% (4)13
Piggsvin0% (4)8
Jaktfalk0% (4)5
Lirype0% (4)98
Gjøk0% (3)9
Fiskeørn0% (3)3
Tårnfalk0% (3)10
Rosenfink0% (3)3
Gråfluesnapper0% (3)15
Møller0% (3)3
Tretåspett0% (3)3
Krattspissmus0% (3)4
Svartkråke0% (3)8
Toppand0% (2)6
Krikkand0% (2)43
Heipiplerke0% (2)2
Hagesanger0% (2)8
Rugde0% (2)4
Sildemåke0% (2)23
Sothøne0% (2)12
Fjellmarkmus0% (2)6
Steinskvett0% (2)3
Hortulan0% (2)3
Fjellrype0% (2)26
Rapphøne0% (2)9
Åkerrikse0% (2)2
Hornugle0% (2)2
Hvitryggspett0% (2)2
Mellomskarv0% (2)5
Halsbåndparakitt0% (2)2
Vipe0% (1)4
Tjeld0% (1)2
Buskskvett0% (1)6
Båndkorsnebb0% (1)3
Sivsanger0% (1)1
Trepiplerke0% (1)2
Rype0% (1)4
Storlom0% (1)1
Storspove0% (1)319
Toppdykker0% (1)4
Sjøorre0% (1)3
Havørn0% (1)1
Islom0% (1)1
Horndykker0% (1)4
Kortnebbgås0% (1)35
Stjertand0% (1)1
Brushane0% (1)59
Alke0% (1)1
Alkekonge0% (1)4
Dvergfluesnapper0% (1)5
Svartrødstjert0% (1)2
Tornskate0% (1)1
Glente0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Hubro0% (1)1
Lappugle0% (1)1
Jordugle0% (1)1
Vendehals0% (1)2
Stripegås0% (1)1
Rødtoppfuglekonge0% (1)2
Kornspurv0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1