Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oslo

Det er til nå registrert totalt 167 351 individ og 119 arter fra 1 750 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (1 599)23 384Kart
Blåmeis81% (1 432)15 910Kart
Skjære81% (1 425)12 128Kart
Svarttrost78% (1 368)8 786Kart
Gråspurv50% (880)20 576Kart
Spettmeis47% (831)3 435Kart
Pilfink44% (780)18 709Kart
Grønnfink41% (720)14 264Kart
Flaggspett36% (646)1 807Kart
Dompap31% (550)6 182Kart
Rødstrupe30% (528)1 372Kart
Kråke27% (480)2 908Kart
Ekorn25% (445)1 509Kart
Grønnsisik18% (331)7 305Kart
Stillits17% (314)3 505Kart
Gråsisik17% (311)7 810Kart
Gråtrost16% (294)956Kart
Svartmeis13% (236)1 027Kart
Gulspurv13% (230)2 508Kart
Kjernebiter10% (192)941Kart
Bydue9% (159)2 089Kart
Spurvehauk8% (142)224Kart
Granmeis6% (118)448Kart
Ringdue6% (112)643Kart
Rådyr6% (111)695Kart
Nøtteskrike6% (106)409Kart
Bjørkefink5% (104)1 072Kart
Bokfink5% (104)717Kart
Gråmåke5% (98)784Kart
Katt4% (81)352Kart
Toppmeis3% (67)208Kart
Sidensvans3% (67)1 866Kart
Trekryper3% (63)158Kart
Tyrkerdue3% (53)479Kart
Stjertmeis2% (46)368Kart
Kaie2% (41)374Kart
Gjerdesmett2% (37)55Kart
Fiskemåke2% (35)165Kart
Hønsehauk1% (31)38Kart
Løvmeis1% (28)63Kart
Stær1% (25)178Kart
Munk1% (21)75Kart
Fuglekonge1% (18)61Kart
Nøttekråke0% (17)33Kart
Grankorsnebb0% (14)41Kart
Rødrev0% (14)20Kart
Brunrotte0% (14)22Kart
Markmus0% (13)26Kart
Gråhegre0% (12)15Kart
Rødvingetrost0% (11)19Kart
Brunsisik0% (9)34Kart
Polarsisik0% (9)15Kart
Kattugle0% (8)12Kart
Grønnspett0% (8)41Kart
Husmus0% (8)18Kart
Linerle0% (7)19Kart
Stokkand0% (7)121Kart
Jernspurv0% (7)13Kart
Svartspett0% (7)7Kart
Dvergspett0% (6)10Kart
Småskogmus0% (6)9Kart
Svartbak0% (4)16Kart
Ravn0% (4)5Kart
Fossekall0% (4)9Kart
Elg0% (4)11Kart
Hare0% (4)7Kart
Duefamilien0% (4)18Kart
Ringtrost0% (4)5Kart
Storskogmus0% (4)16Kart
Vånd0% (4)24Kart
Spurveugle0% (4)6Kart
Skogdue0% (3)9Kart
Hettemåke0% (3)48Kart
Måltrost0% (3)4Kart
Gråspett0% (3)3Kart
Knoppsvane0% (3)14Kart
Grevling0% (3)7Kart
Lavskrike0% (3)7Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Konglebit0% (3)6Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Løvsanger0% (2)4Kart
Snøspurv0% (2)7Kart
Storskarv0% (2)2Kart
Snømus0% (2)2Kart
Perleugle0% (2)3Kart
Toppand0% (1)4Kart
Krikkand0% (1)5Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)2Kart
Kornkråke0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)20Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Sothøne0% (1)20Kart
Due0% (1)2Kart
Svarthvit fluesnapper0% (1)2Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Hjort0% (1)2Kart
Havørn0% (1)1Kart
Grågås0% (1)2Kart
Fasan0% (1)1Kart
Sangsvane0% (1)2Kart
Hvitkinngås0% (1)4Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)1Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)3Kart
Bergirisk0% (1)3Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Møller0% (1)2Kart
Varsler0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Svartglente0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)4Kart