Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oslo

Det er til nå registrert totalt 203 616 individ og 121 arter fra 2 083 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (1 896)27 484Kart
Skjære81% (1 708)14 751Kart
Blåmeis81% (1 704)18 937Kart
Svarttrost78% (1 628)10 885Kart
Gråspurv52% (1 101)26 836Kart
Spettmeis47% (994)4 170Kart
Pilfink45% (956)22 735Kart
Grønnfink41% (858)16 393Kart
Flaggspett36% (765)2 181Kart
Rødstrupe29% (618)1 623Kart
Dompap29% (610)6 842Kart
Ekorn27% (579)2 105Kart
Kråke27% (564)3 515Kart
Grønnsisik20% (429)9 450Kart
Stillits18% (387)4 314Kart
Gråsisik15% (332)8 103Kart
Gråtrost15% (316)1 020Kart
Gulspurv13% (277)2 770Kart
Bjørkefink12% (267)2 765Kart
Svartmeis12% (258)1 131Kart
Kjernebiter10% (224)1 097Kart
Bydue9% (191)2 600Kart
Spurvehauk8% (171)273Kart
Rådyr7% (164)913Kart
Granmeis6% (139)515Kart
Ringdue6% (139)729Kart
Bokfink6% (132)852Kart
Gråmåke5% (118)1 227Kart
Nøtteskrike5% (117)479Kart
Katt5% (115)459Kart
Sidensvans3% (76)1 954Kart
Trekryper3% (74)193Kart
Toppmeis3% (71)225Kart
Tyrkerdue3% (69)615Kart
Stjertmeis2% (61)505Kart
Gjerdesmett2% (54)74Kart
Kaie2% (50)482Kart
Fiskemåke2% (44)191Kart
Hønsehauk1% (37)44Kart
Stær1% (33)193Kart
Løvmeis1% (33)83Kart
Rødrev1% (24)34Kart
Fuglekonge1% (22)71Kart
Munk1% (22)80Kart
Brunrotte1% (21)32Kart
Nøttekråke1% (21)39Kart
Markmus0% (16)32Kart
Gråhegre0% (14)18Kart
Grankorsnebb0% (14)41Kart
Stokkand0% (12)896Kart
Rødvingetrost0% (12)20Kart
Brunsisik0% (11)45Kart
Kattugle0% (10)14Kart
Grønnspett0% (9)43Kart
Husmus0% (9)19Kart
Polarsisik0% (9)15Kart
Linerle0% (8)20Kart
Svartspett0% (8)8Kart
Jernspurv0% (7)13Kart
Ravn0% (7)15Kart
Fossekall0% (7)12Kart
Dvergspett0% (7)11Kart
Svartbak0% (6)28Kart
Hare0% (6)9Kart
Småskogmus0% (6)9Kart
Grevling0% (5)10Kart
Due0% (4)6Kart
Elg0% (4)11Kart
Knoppsvane0% (4)21Kart
Duefamilien0% (4)18Kart
Ringtrost0% (4)5Kart
Storskogmus0% (4)17Kart
Vånd0% (4)24Kart
Konglebit0% (4)20Kart
Spurveugle0% (4)6Kart
Skogdue0% (3)9Kart
Hettemåke0% (3)48Kart
Måltrost0% (3)4Kart
Gråspett0% (3)3Kart
Lavskrike0% (3)7Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Toppand0% (2)26Kart
Krikkand0% (2)25Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Kornkråke0% (2)3Kart
Sothøne0% (2)22Kart
Løvsanger0% (2)6Kart
Snøspurv0% (2)7Kart
Storskarv0% (2)2Kart
Snømus0% (2)2Kart
Bergirisk0% (2)5Kart
Perleugle0% (2)3Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)2Kart
Båndkorsnebb0% (1)20Kart
Furukorsnebb0% (1)3Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Svarthvit fluesnapper0% (1)2Kart
Kvinand0% (1)1Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Hjort0% (1)2Kart
Havørn0% (1)1Kart
Grågås0% (1)2Kart
Fasan0% (1)1Kart
Sangsvane0% (1)2Kart
Hvitkinngås0% (1)4Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)1Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)3Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Møller0% (1)2Kart
Varsler0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Svartglente0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)4Kart