Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oslo

Det er til nå registrert totalt 192 181 individ og 122 arter fra 1 998 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (1 819)26 059Kart
Skjære81% (1 631)13 839Kart
Blåmeis81% (1 631)17 988Kart
Svarttrost77% (1 548)10 138Kart
Gråspurv52% (1 039)24 710Kart
Spettmeis47% (946)3 886Kart
Pilfink45% (914)21 525Kart
Grønnfink40% (815)15 531Kart
Flaggspett36% (724)2 032Kart
Rødstrupe29% (595)1 543Kart
Dompap28% (577)6 404Kart
Ekorn27% (550)1 917Kart
Kråke27% (541)3 309Kart
Grønnsisik20% (411)9 189Kart
Stillits18% (373)4 109Kart
Gråsisik15% (318)7 867Kart
Gråtrost15% (307)997Kart
Gulspurv12% (259)2 654Kart
Bjørkefink12% (251)2 535Kart
Svartmeis12% (243)1 082Kart
Kjernebiter10% (208)1 036Kart
Bydue9% (186)2 539Kart
Spurvehauk8% (162)258Kart
Rådyr7% (140)815Kart
Ringdue6% (132)709Kart
Bokfink6% (128)844Kart
Granmeis6% (126)474Kart
Gråmåke5% (115)1 207Kart
Nøtteskrike5% (112)443Kart
Katt4% (99)411Kart
Sidensvans3% (71)1 916Kart
Trekryper3% (71)180Kart
Toppmeis3% (68)214Kart
Tyrkerdue3% (65)546Kart
Stjertmeis2% (53)421Kart
Kaie2% (47)469Kart
Gjerdesmett2% (47)66Kart
Fiskemåke2% (42)181Kart
Hønsehauk1% (35)42Kart
Løvmeis1% (31)80Kart
Stær1% (27)180Kart
Munk1% (22)79Kart
Fuglekonge1% (21)67Kart
Rødrev1% (20)28Kart
Brunrotte1% (20)31Kart
Nøttekråke1% (20)38Kart
Markmus0% (16)31Kart
Gråhegre0% (14)18Kart
Grankorsnebb0% (14)41Kart
Rødvingetrost0% (12)20Kart
Stokkand0% (10)868Kart
Kattugle0% (10)14Kart
Brunsisik0% (10)39Kart
Husmus0% (9)19Kart
Polarsisik0% (9)15Kart
Linerle0% (8)20Kart
Grønnspett0% (8)41Kart
Svartspett0% (8)8Kart
Jernspurv0% (7)13Kart
Fossekall0% (7)12Kart
Dvergspett0% (7)11Kart
Småskogmus0% (6)9Kart
Svartbak0% (5)20Kart
Ravn0% (5)6Kart
Hare0% (5)8Kart
Due0% (4)6Kart
Elg0% (4)11Kart
Knoppsvane0% (4)21Kart
Grevling0% (4)9Kart
Duefamilien0% (4)18Kart
Ringtrost0% (4)5Kart
Storskogmus0% (4)16Kart
Vånd0% (4)24Kart
Konglebit0% (4)20Kart
Spurveugle0% (4)6Kart
Skogdue0% (3)9Kart
Hettemåke0% (3)48Kart
Måltrost0% (3)4Kart
Gråspett0% (3)3Kart
Lavskrike0% (3)7Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Toppand0% (2)26Kart
Krikkand0% (2)25Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Kornkråke0% (2)3Kart
Sothøne0% (2)22Kart
Løvsanger0% (2)6Kart
Snøspurv0% (2)7Kart
Storskarv0% (2)2Kart
Snømus0% (2)2Kart
Bergirisk0% (2)5Kart
Perleugle0% (2)3Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)2Kart
Båndkorsnebb0% (1)20Kart
Furukorsnebb0% (1)3Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Svarthvit fluesnapper0% (1)2Kart
Kvinand0% (1)1Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Hjort0% (1)2Kart
Havørn0% (1)1Kart
Grågås0% (1)2Kart
Fasan0% (1)1Kart
Sangsvane0% (1)2Kart
Hvitkinngås0% (1)4Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)1Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)3Kart
Lappmeis0% (1)3Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Møller0% (1)2Kart
Varsler0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Svartglente0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)4Kart