Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Akershus

Det er til nå registrert totalt 458283 individ og 160 arter fra 3176 hager.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Pilfink

Dompap

Flaggspett

Gulspurv

Grønnfink

Svarttrost

Gråspurv

Rødstrupe

Kråke

Svartmeis

Nøtteskrike

Stillits

Gråsisik

Granmeis

Kaie

Spurvehauk

Kjernebiter

Toppmeis

Grønnsisik

Stjertmeis

Gråtrost

Løvmeis

Trekryper

Ringdue

Bokfink

Tyrkerdue

Gjerdesmett

Sidensvans

Bjørkefink

Munk