Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Akershus

Det er til nå registrert totalt 455035 individ og 159 arter fra 3170 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (2981)60560
Blåmeis86% (2735)47674
Skjære78% (2486)27776
Spettmeis59% (1897)10733
Dompap54% (1730)29947
Pilfink54% (1723)49405
Flaggspett51% (1642)6099
Gulspurv50% (1610)48820
Grønnfink48% (1533)39815
Svarttrost47% (1515)7918
Gråspurv35% (1131)21423
Ekorn28% (895)3284
Gråsisik26% (825)19733
Rødstrupe24% (775)2099
Kråke23% (753)8000
Svartmeis22% (710)3568
Stillits20% (657)7263
Nøtteskrike20% (637)3883
Granmeis19% (615)3495
Grønnsisik16% (531)9069
Kjernebiter10% (345)2014
Gråtrost10% (334)1356
Rådyr10% (320)1761
Bjørkefink9% (315)7511
Kaie9% (315)7031
Spurvehauk9% (311)553
Bokfink9% (304)5278
Toppmeis8% (273)938
Trekryper6% (201)405
Stjertmeis5% (186)1364
Sidensvans5% (169)2635
Løvmeis5% (159)1053
Katt4% (154)775
Ringdue4% (147)1041
Bydue3% (111)1901
Gråmåke2% (75)421
Tyrkerdue2% (68)377
Stær1% (50)294
Gjerdesmett1% (50)78
Hønsehauk1% (43)52
Nøttekråke1% (42)81
Ravn1% (37)86
Brunsisik1% (37)330
Gråspett1% (35)70
Stokkand1% (34)811
Grønnspett1% (34)71
Jernspurv1% (33)200
Rødrev0% (30)57
Fuglekonge0% (29)94
Markmus0% (28)109
Fiskemåke0% (27)178
Elg0% (26)89
Munk0% (25)40
Svartspett0% (24)43
Rødvingetrost0% (21)90
Fasan0% (21)76
Kattugle0% (20)42
Dvergspett0% (19)29
Sangsvane0% (18)205
Polarsisik0% (18)43
Linerle0% (17)562
Brunrotte0% (17)32
Spurveugle0% (17)24
Grankorsnebb0% (16)84
Husmus0% (16)66
Småskogmus0% (15)41
Kornkråke0% (14)182
Grevling0% (14)30
Gråhegre0% (13)32
Varsler0% (13)16
Lavskrike0% (12)24
Fossekall0% (11)32
Knoppsvane0% (9)59
Måltrost0% (8)20
Skogdue0% (7)33
Svarthvit fluesnapper0% (7)111
Kvinand0% (7)74
Snømus0% (7)13
Furukorsnebb0% (6)36
Hettemåke0% (6)61
Snøspurv0% (6)84
Grågås0% (6)439
Duetrost0% (6)24
Due0% (5)54
Løvsanger0% (5)23
Storskarv0% (5)12
Trane0% (5)1015
Storskogmus0% (5)17
Mår0% (5)8
Gulerle0% (5)8
Perleugle0% (5)5
Sanglerke0% (4)11
Musvåk0% (4)9
Brunnakke0% (4)42
Røyskatt0% (4)4
Hare0% (4)10
Klatremus0% (4)5
Bergirisk0% (4)33
Dvergfalk0% (4)4
Låvesvale0% (3)84
Svartbak0% (3)4
Gransanger0% (3)13
Laksand0% (3)49
Fiskeørn0% (3)3
Orrfugl0% (3)24
Hjort0% (3)7
Duefamilien0% (3)19
Rødstjert0% (3)5
Taksvale0% (2)598
Krikkand0% (2)43
Måker0% (2)72
Hagesanger0% (2)7
Sivspurv0% (2)17
Kanadagås0% (2)15
Gjøk0% (2)6
Tårnseiler0% (2)7
Siland0% (2)2
Mink0% (2)2
Ærfugl0% (2)4
Vintererle0% (2)2
Piggsvin0% (2)3
Tårnfalk0% (2)3
Ringtrost0% (2)3
Vånd0% (2)4
Steinskvett0% (2)3
Vandrefalk0% (2)2
Storfugl0% (2)2
Hornugle0% (2)2
Svartkråke0% (2)7
Svartflekktrost0% (2)3
Vipe0% (1)4
Kongeørn0% (1)3
Buskskvett0% (1)6
Rugde0% (1)3
Sivsanger0% (1)1
Sildemåke0% (1)22
Storlom0% (1)1
Storspove0% (1)295
Sjøorre0% (1)3
Toppskarv0% (1)80
Kortnebbgås0% (1)35
Brushane0% (1)59
Alkekonge0% (1)3
Tornirisk0% (1)2
Jaktfalk0% (1)1
Hortulan0% (1)1
Konglebit0% (1)3
Møller0% (1)1
Svartrødstjert0% (1)2
Tornskate0% (1)1
Glente0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hubro0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1
Halsbåndparakitt0% (1)1