Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Akershus

Det er til nå registrert totalt 463640 individ og 160 arter fra 3224 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (3031)61572
Blåmeis86% (2784)48463
Skjære78% (2530)28405
Spettmeis59% (1918)10894
Dompap54% (1763)30326
Pilfink54% (1755)50459
Flaggspett51% (1663)6272
Gulspurv50% (1622)48970
Grønnfink48% (1560)40151
Svarttrost47% (1531)8068
Gråspurv35% (1154)22148
Ekorn28% (913)3359
Gråsisik25% (829)19833
Rødstrupe24% (785)2144
Kråke23% (763)8122
Svartmeis22% (717)3602
Stillits20% (670)7441
Nøtteskrike20% (645)3938
Granmeis19% (619)3531
Grønnsisik17% (566)9816
Kjernebiter10% (352)2047
Gråtrost10% (341)2049
Bjørkefink10% (323)7573
Rådyr10% (323)1792
Kaie9% (319)7145
Spurvehauk9% (317)572
Bokfink9% (306)5291
Toppmeis8% (273)943
Trekryper6% (203)409
Stjertmeis5% (188)1378
Sidensvans5% (176)2851
Løvmeis4% (159)1053
Katt4% (158)825
Ringdue4% (150)1058
Bydue3% (112)1915
Gråmåke2% (76)428
Tyrkerdue2% (69)382
Gjerdesmett1% (53)81
Stær1% (50)299
Hønsehauk1% (43)52
Nøttekråke1% (43)85
Ravn1% (37)86
Brunsisik1% (37)330
Grønnspett1% (35)74
Gråspett1% (35)70
Stokkand1% (34)811
Jernspurv1% (33)200
Rødrev0% (31)59
Fuglekonge0% (29)96
Markmus0% (29)111
Fiskemåke0% (28)181
Elg0% (26)95
Munk0% (25)40
Svartspett0% (24)43
Rødvingetrost0% (21)90
Fasan0% (21)77
Kattugle0% (20)42
Dvergspett0% (20)31
Brunrotte0% (20)35
Linerle0% (19)596
Grankorsnebb0% (18)87
Sangsvane0% (18)205
Polarsisik0% (18)43
Husmus0% (17)69
Spurveugle0% (17)24
Grevling0% (16)34
Småskogmus0% (15)42
Kornkråke0% (14)182
Gråhegre0% (13)32
Varsler0% (13)16
Lavskrike0% (12)24
Fossekall0% (11)32
Måltrost0% (9)23
Knoppsvane0% (9)64
Skogdue0% (8)41
Svarthvit fluesnapper0% (7)115
Kvinand0% (7)74
Snømus0% (7)13
Duetrost0% (7)25
Furukorsnebb0% (6)36
Hettemåke0% (6)62
Snøspurv0% (6)84
Grågås0% (6)439
Musvåk0% (5)10
Due0% (5)54
Løvsanger0% (5)23
Storskarv0% (5)12
Trane0% (5)1177
Storskogmus0% (5)17
Mår0% (5)8
Gulerle0% (5)8
Perleugle0% (5)5
Låvesvale0% (4)98
Sanglerke0% (4)11
Brunnakke0% (4)42
Gransanger0% (4)17
Røyskatt0% (4)4
Hare0% (4)10
Klatremus0% (4)5
Bergirisk0% (4)33
Dvergfalk0% (4)4
Svartbak0% (3)4
Tårnseiler0% (3)27
Laksand0% (3)49
Fiskeørn0% (3)3
Orrfugl0% (3)24
Hjort0% (3)7
Duefamilien0% (3)19
Rødstjert0% (3)5
Taksvale0% (2)619
Krikkand0% (2)43
Måker0% (2)72
Hagesanger0% (2)8
Sivspurv0% (2)17
Kanadagås0% (2)15
Gjøk0% (2)7
Siland0% (2)2
Mink0% (2)2
Ærfugl0% (2)4
Vintererle0% (2)2
Piggsvin0% (2)3
Tårnfalk0% (2)7
Ringtrost0% (2)3
Vånd0% (2)4
Tornirisk0% (2)4
Steinskvett0% (2)3
Vandrefalk0% (2)2
Storfugl0% (2)2
Hornugle0% (2)2
Svartkråke0% (2)7
Svartflekktrost0% (2)3
Vipe0% (1)4
Kongeørn0% (1)3
Buskskvett0% (1)6
Rugde0% (1)3
Sivsanger0% (1)1
Sildemåke0% (1)22
Storlom0% (1)1
Storspove0% (1)319
Sjøorre0% (1)3
Toppskarv0% (1)80
Kortnebbgås0% (1)35
Brushane0% (1)59
Alkekonge0% (1)3
Jaktfalk0% (1)1
Hortulan0% (1)1
Konglebit0% (1)3
Møller0% (1)1
Svartrødstjert0% (1)2
Tornskate0% (1)1
Glente0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hubro0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Stripegås0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1
Halsbåndparakitt0% (1)1