Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Troms

Det er til nå registrert totalt 114284 individ og 150 arter fra 822 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (748)19302
Skjære75% (617)8149
Dompap59% (492)8286
Granmeis56% (462)6026
Blåmeis55% (459)3624
Grønnfink50% (419)11558
Kråke41% (343)5610
Gråspurv37% (308)11052
Gråsisik24% (203)5101
Svarttrost23% (193)707
Nøtteskrike18% (156)916
Sidensvans18% (156)9063
Ekorn15% (124)683
Gråtrost13% (107)2421
Gulspurv10% (89)1702
Flaggspett9% (79)162
Havørn8% (72)397
Spurvehauk6% (57)119
Ravn6% (51)428
Bjørkefink5% (49)880
Bokfink5% (49)267
Katt5% (44)125
Grønnsisik5% (44)449
Elg4% (38)191
Bydue4% (33)2843
Hare3% (30)114
Gråmåke3% (29)1698
Rødrev3% (25)65
Pilfink2% (24)100
Trekryper2% (21)100
Svartmeis2% (20)83
Munk2% (20)34
Konglebit2% (20)122
Svartbak2% (18)510
Stokkand2% (17)290
Orrfugl1% (16)72
Polarsisik1% (16)113
Fiskemåke1% (15)194
Dvergspett1% (15)22
Rødstrupe1% (14)88
Røyskatt1% (14)26
Snøspurv1% (14)2099
Ærfugl1% (14)1649
Hønsehauk1% (13)46
Ringdue1% (13)97
Rødvingetrost1% (12)151
Storskarv1% (12)265
Markmus1% (12)33
Rådyr1% (11)94
Ringtrost1% (11)15
Gråhegre1% (10)215
Kongeørn1% (10)45
Siland1% (9)259
Vånd1% (9)97
Lirype1% (9)64
Stær0% (8)19
Laksand0% (8)84
Husmus0% (8)25
Perleugle0% (8)18
Tjeld0% (7)61
Havelle0% (7)140
Kjernebiter0% (7)18
Oter0% (6)12
Grankorsnebb0% (6)44
Haukugle0% (6)11
Fuglekonge0% (5)74
Svarthvit fluesnapper0% (5)35
Fossekall0% (5)11
Storspove0% (5)18
Grågås0% (5)98
Sangsvane0% (5)116
Fjæreplytt0% (5)523
Bergirisk0% (5)67
Dvergfalk0% (5)11
Linerle0% (4)42
Krykkje0% (4)3019
Stjertmeis0% (4)26
Teist0% (4)13
Rødmus0% (4)14
Toppand0% (3)9
Brunnakke0% (3)158
Gransanger0% (3)16
Hettemåke0% (3)19
Gråspett0% (3)3
Sjøorre0% (3)45
Toppskarv0% (3)247
Alke0% (3)61
Tårnfalk0% (3)3
Brunsisik0% (3)16
Spurveugle0% (3)3
Låvesvale0% (2)32
Jernspurv0% (2)26
Furukorsnebb0% (2)8
Gjøk0% (2)4
Løvsanger0% (2)25
Mink0% (2)2
Blåstrupe0% (2)3
Fiskeørn0% (2)2
Tyrkerdue0% (2)5
Gjerdesmett0% (2)2
Småskogmus0% (2)19
Jaktfalk0% (2)2
Fjellvåk0% (2)5
Storfugl0% (2)4
Jordugle0% (2)4
Tretåspett0% (2)2
Krattspissmus0% (2)7
Enkeltbekkasin0% (1)4
Måker0% (1)2
Buskskvett0% (1)2
Rødstilk0% (1)8
Kattugle0% (1)4
Kaie0% (1)2
Kornkråke0% (1)2
Båndkorsnebb0% (1)1
Toppmeis0% (1)2
Makrellterne0% (1)8
Rugde0% (1)4
Spettmeis0% (1)1
Sivsanger0% (1)10
Sivspurv0% (1)1
Måltrost0% (1)15
Rødnebbterne0% (1)10
Bergand0% (1)20
Grønnspett0% (1)1
And0% (1)37
Rype0% (1)17
Smålom0% (1)6
Sandlo0% (1)20
Hjort0% (1)4
Horndykker0% (1)2
Hvitkinngås0% (1)3
Praktærfugl0% (1)2
Svartand0% (1)12
Heilo0% (1)6
Småspove0% (1)5
Tyvjo0% (1)4
Storjo0% (1)1
Alkekonge0% (1)1
Falkefamilien0% (1)1
Lavskrike0% (1)1
Gråsidemus0% (1)2
Mår0% (1)2
Nøttekråke0% (1)1
Aftenfalk0% (1)2
Rødstjert0% (1)1
Vaktel0% (1)2
Hubro0% (1)1
Snøugle0% (1)1
Slagugle0% (1)1