Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Troms

Det er til nå registrert totalt 107830 individ og 141 arter fra 781 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (709)18276
Skjære74% (584)7667
Dompap58% (456)7608
Granmeis55% (433)5570
Blåmeis55% (432)3329
Grønnfink51% (401)10609
Kråke41% (324)5360
Gråspurv37% (295)10475
Svarttrost24% (190)689
Gråsisik24% (188)4688
Sidensvans18% (146)8820
Nøtteskrike17% (139)844
Ekorn14% (111)626
Gråtrost13% (105)2373
Gulspurv10% (84)1611
Flaggspett9% (74)151
Havørn8% (65)369
Spurvehauk7% (57)116
Ravn6% (47)398
Bokfink5% (45)250
Bjørkefink5% (44)820
Grønnsisik5% (43)439
Katt4% (39)112
Elg4% (35)172
Bydue4% (32)2809
Gråmåke3% (28)1685
Rødrev3% (24)61
Hare3% (24)83
Pilfink2% (21)79
Konglebit2% (20)122
Munk2% (19)33
Trekryper2% (19)95
Svartbak2% (17)499
Svartmeis2% (17)72
Stokkand2% (16)229
Orrfugl2% (16)68
Dvergspett1% (15)22
Polarsisik1% (15)102
Fiskemåke1% (14)174
Snøspurv1% (14)2099
Hønsehauk1% (13)41
Rødstrupe1% (13)87
Ærfugl1% (13)1641
Ringdue1% (12)91
Storskarv1% (12)237
Markmus1% (12)32
Røyskatt1% (11)22
Ringtrost1% (11)15
Rødvingetrost1% (10)142
Gråhegre1% (9)209
Kongeørn1% (9)33
Siland1% (9)255
Rådyr1% (9)88
Vånd1% (9)67
Husmus1% (8)25
Lirype1% (8)62
Perleugle1% (8)16
Stær0% (7)15
Tjeld0% (7)61
Laksand0% (7)76
Havelle0% (7)140
Haukugle0% (6)11
Grankorsnebb0% (5)40
Svarthvit fluesnapper0% (5)35
Bergirisk0% (5)67
Kjernebiter0% (5)14
Linerle0% (4)42
Oter0% (4)6
Stjertmeis0% (4)26
Grågås0% (4)90
Sangsvane0% (4)114
Fjæreplytt0% (4)421
Dvergfalk0% (4)10
Toppand0% (3)9
Krykkje0% (3)3015
Fossekall0% (3)7
Storspove0% (3)11
Sjøorre0% (3)45
Toppskarv0% (3)247
Alke0% (3)61
Teist0% (3)12
Tårnfalk0% (3)3
Rødmus0% (3)13
Brunsisik0% (3)16
Spurveugle0% (3)3
Låvesvale0% (2)32
Jernspurv0% (2)26
Fuglekonge0% (2)63
Brunnakke0% (2)153
Furukorsnebb0% (2)8
Gransanger0% (2)15
Hettemåke0% (2)15
Løvsanger0% (2)25
Gråspett0% (2)2
Mink0% (2)2
Blåstrupe0% (2)3
Gjerdesmett0% (2)2
Småskogmus0% (2)19
Jaktfalk0% (2)2
Fjellvåk0% (2)5
Storfugl0% (2)4
Jordugle0% (2)4
Tretåspett0% (2)2
Krattspissmus0% (2)7
Enkeltbekkasin0% (1)4
Måker0% (1)2
Buskskvett0% (1)2
Kaie0% (1)2
Toppmeis0% (1)2
Rugde0% (1)4
Spettmeis0% (1)1
Sivsanger0% (1)10
Sivspurv0% (1)1
Gjøk0% (1)2
Måltrost0% (1)15
Grønnspett0% (1)1
And0% (1)37
Rype0% (1)17
Smålom0% (1)6
Fiskeørn0% (1)1
Hjort0% (1)4
Horndykker0% (1)2
Hvitkinngås0% (1)3
Praktærfugl0% (1)2
Svartand0% (1)12
Heilo0% (1)6
Småspove0% (1)5
Tyvjo0% (1)4
Storjo0% (1)1
Alkekonge0% (1)1
Falkefamilien0% (1)1
Tyrkerdue0% (1)4
Lavskrike0% (1)1
Gråsidemus0% (1)2
Nøttekråke0% (1)1
Aftenfalk0% (1)2
Rødstjert0% (1)1
Vaktel0% (1)2
Hubro0% (1)1
Snøugle0% (1)1
Slagugle0% (1)1