Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Nordland

Det er til nå registrert totalt 20035 individ og 84 arter fra 577 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (545)4965
Skjære78% (454)1780
Blåmeis63% (364)1517
Svarttrost40% (231)502
Granmeis39% (228)799
Dompap39% (228)1415
Kråke38% (223)1154
Grønnfink33% (194)2810
Gråspurv25% (146)1668
Svartmeis18% (106)324
Ekorn14% (84)169
Nøtteskrike11% (67)155
Gulspurv11% (67)652
Flaggspett9% (56)80
Spurvehauk6% (37)43
Havørn6% (35)65
Gråsisik5% (32)244
Pilfink5% (31)161
Rådyr5% (30)90
Bokfink4% (27)59
Rødstrupe4% (24)32
Elg4% (24)47
Stær3% (22)343
Ravn3% (19)42
Gråmåke2% (17)90
Katt2% (17)28
Hare2% (12)20
Gråspett1% (11)14
Rødrev1% (11)13
Grønnsisik1% (11)51
Bydue1% (10)79
Tyrkerdue1% (10)36
Gråhegre1% (9)57
Bjørkefink1% (9)22
Kongeørn1% (8)13
Gjerdesmett1% (8)13
Stokkand1% (6)47
Gråtrost1% (6)8
Fiskemåke1% (6)32
Oter1% (6)6
Siland1% (6)29
Orrfugl1% (6)17
Trekryper1% (6)8
Haukugle1% (6)6
Perleugle1% (6)6
Sangsvane0% (5)17
Storskarv0% (5)43
Spurveugle0% (5)5
Hønsehauk0% (4)4
Markmus0% (4)4
Varsler0% (4)4
Lirype0% (4)19
Svartbak0% (3)10
Løvmeis0% (3)4
Ringdue0% (3)13
Grønnspett0% (3)3
Røyskatt0% (3)3
Tårnfalk0% (3)4
Lavskrike0% (3)7
Grankorsnebb0% (2)9
Toppmeis0% (2)2
Spettmeis0% (2)4
Fossekall0% (2)2
Ærfugl0% (2)22
Sidensvans0% (2)72
Stillits0% (2)12
Småskogmus0% (2)3
Vånd0% (2)3
Kjernebiter0% (2)2
Polarsisik0% (2)4
Jernspurv0% (1)5
Munk0% (1)1
Hettemåke0% (1)2
Storspove0% (1)1
Toppskarv0% (1)15
Teist0% (1)4
Husmus0% (1)1
Mår0% (1)1
Nøttekråke0% (1)2
Lappmeis0% (1)6
Konglebit0% (1)2
Fjellrype0% (1)7
Storfugl0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1