Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2016 (23.01-07.02) i Nordland

Det er til nå registrert totalt 15 937 individ og 79 arter fra 384 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (358)3 792Kart
Skjære79% (306)1 440Kart
Blåmeis61% (235)872Kart
Kråke40% (157)811Kart
Grønnfink36% (141)2 424Kart
Granmeis30% (118)412Kart
Dompap27% (106)585Kart
Gråspurv25% (99)1 451Kart
Svarttrost20% (78)124Kart
Nøtteskrike12% (49)123Kart
Gulspurv11% (44)592Kart
Svartmeis9% (37)82Kart
Spurvehauk8% (33)35Kart
Ekorn8% (32)54Kart
Flaggspett7% (29)41Kart
Havørn6% (24)43Kart
Bokfink4% (19)71Kart
Ravn4% (17)48Kart
Rødrev4% (16)24Kart
Katt4% (16)23Kart
Pilfink4% (16)68Kart
Gråsisik3% (15)293Kart
Grønnsisik3% (13)64Kart
Gråmåke3% (12)427Kart
Elg2% (11)33Kart
Rådyr2% (8)37Kart
Stokkand1% (7)64Kart
Gråhegre1% (7)32Kart
Hønsehauk1% (7)7Kart
Rødstrupe1% (7)9Kart
Hare1% (7)11Kart
Orrfugl1% (7)25Kart
Bydue1% (7)69Kart
Bjørkefink1% (6)28Kart
Svartbak1% (6)36Kart
Fiskemåke1% (5)22Kart
Kongeørn1% (5)8Kart
Løvmeis1% (5)8Kart
Gråspett1% (5)5Kart
Storskarv1% (5)46Kart
Ærfugl1% (5)124Kart
Stær1% (4)55Kart
Gråtrost1% (4)1 053Kart
Sidensvans1% (4)210Kart
Markmus1% (4)19Kart
Haukugle1% (4)4Kart
Grønnspett0% (3)6Kart
Siland0% (3)16Kart
Røyskatt0% (3)3Kart
Sangsvane0% (3)11Kart
Perleugle0% (3)3Kart
Krykkje0% (2)6Kart
Grankorsnebb0% (2)22Kart
Lavskrike0% (2)6Kart
Lirype0% (2)5Kart
Musvåk0% (1)1Kart
Jernspurv0% (1)2Kart
Kattugle0% (1)1Kart
Kornkråke0% (1)4Kart
Furukorsnebb0% (1)8Kart
Rugde0% (1)2Kart
Fossekall0% (1)1Kart
Rødvingetrost0% (1)1Kart
Laksand0% (1)5Kart
Snøspurv0% (1)1Kart
Fjæreplytt0% (1)1Kart
Teist0% (1)1Kart
Tyrkerdue0% (1)3Kart
Gjerdesmett0% (1)2Kart
Stillits0% (1)1Kart
Vånd0% (1)4Kart
Mår0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)10Kart
Varsler0% (1)1Kart
Spurveugle0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Tretåspett0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart