Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sogn og Fjordane

Det er til nå registrert totalt 151983 individ og 141 arter fra 851 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (815)25986
Blåmeis85% (726)11863
Svarttrost71% (612)4934
Skjære66% (567)6374
Rødstrupe58% (502)1973
Grønnfink48% (413)15583
Dompap48% (409)5877
Spettmeis47% (403)2050
Gråspurv43% (370)16182
Granmeis40% (341)3483
Kråke37% (321)6610
Gråsisik35% (305)9852
Grønnsisik35% (301)12573
Bokfink27% (238)4342
Svartmeis25% (219)1226
Løvmeis24% (207)1936
Gulspurv19% (163)1730
Flaggspett17% (150)341
Nøtteskrike15% (131)555
Gråtrost13% (119)1841
Spurvehauk13% (117)225
Gjerdesmett13% (113)366
Bjørkefink12% (105)1655
Pilfink9% (85)1202
Ekorn9% (82)269
Kjernebiter8% (72)274
Toppmeis7% (60)244
Stillits6% (57)526
Sidensvans6% (56)905
Katt5% (45)144
Ravn4% (41)305
Trekryper4% (41)88
Stær4% (35)574
Havørn3% (31)96
Munk3% (28)49
Stokkand3% (26)1100
Gråmåke3% (26)1323
Rødvingetrost2% (23)400
Gråhegre2% (21)153
Linerle2% (19)436
Fuglekonge2% (19)63
Fossekall2% (19)210
Brunsisik2% (18)220
Polarsisik1% (16)116
Kongeørn1% (15)34
Sangsvane1% (15)291
Kattugle1% (13)16
Ringdue1% (13)69
Kanadagås1% (13)719
Grønnspett1% (13)25
Rødrev1% (13)25
Stjertmeis1% (12)84
Svarthvit fluesnapper1% (10)223
Siland1% (10)432
Røyskatt1% (10)15
Hjort1% (10)82
Hønsehauk1% (9)16
Svartbak1% (9)132
Fiskemåke1% (9)644
Laksand1% (9)264
Kaie0% (8)64
Løvsanger0% (8)99
Sandsvale0% (8)477
Gråspett0% (7)11
Kvinand0% (7)131
Husmus0% (7)98
Haukugle0% (7)13
Gransanger0% (6)31
Rugde0% (6)8
Storspove0% (6)45
Storskarv0% (6)20
Bydue0% (6)16
Markmus0% (6)15
Mår0% (6)10
Bergirisk0% (6)38
Steinskvett0% (6)30
Låvesvale0% (5)41
Vipe0% (5)20
Strandsnipe0% (5)106
Tjeld0% (5)212
Jernspurv0% (5)10
Måltrost0% (5)342
Dvergspett0% (5)7
Hare0% (5)9
Snøspurv0% (5)23
Tyrkerdue0% (5)22
Oter0% (4)6
Heipiplerke0% (4)31
Orrfugl0% (4)4
Fjellerke0% (4)21
Varsler0% (4)8
Hvitryggspett0% (4)5
Krikkand0% (3)14
Rødstilk0% (3)5
Grankorsnebb0% (3)4
Hettemåke0% (3)21
Knoppsvane0% (3)297
Grågås0% (3)23
Toppskarv0% (3)20
Ringtrost0% (3)3
Nøttekråke0% (3)11
Rødstjert0% (3)6
Sanglerke0% (2)3
Buskskvett0% (2)4
Hagesanger0% (2)7
Gjøk0% (2)12
Rådyr0% (2)27
Småspove0% (2)7
Tårnfalk0% (2)2
Småskogmus0% (2)6
Vånd0% (2)4
Klatremus0% (2)10
Gråfluesnapper0% (2)6
Taksvale0% (1)34
Toppand0% (1)27
Enkeltbekkasin0% (1)4
Musvåk0% (1)2
Kornkråke0% (1)1
Furukorsnebb0% (1)6
Skogdue0% (1)9
Sivsanger0% (1)1
Sivspurv0% (1)21
Bergand0% (1)1
Mink0% (1)1
Smålom0% (1)1
Hvitkinngås0% (1)1
Ærfugl0% (1)60
Havelle0% (1)2
Alkekonge0% (1)2
Skjærpiplerke0% (1)1
Vintererle0% (1)1
Piggsvin0% (1)3
Snømus0% (1)1
Tornirisk0% (1)2
Gulerle0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Hortulan0% (1)1
Konglebit0% (1)6
Spurveugle0% (1)1
Dvergmåke0% (1)1
Egretthegre0% (1)1