Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hordaland

Det er til nå registrert totalt 325229 individ og 154 arter fra 2885 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (2681)57472
Gråspurv42% (1220)35117
Blåmeis82% (2374)32232
Svarttrost84% (2430)31738
Grønnfink38% (1109)26892
Skjære73% (2114)19939
Grønnsisik23% (664)15995
Kråke36% (1048)10437
Dompap32% (944)9251
Gråsisik16% (479)8933
Rødstrupe68% (1988)7783
Spettmeis51% (1479)7087
Bjørkefink11% (332)6726
Bokfink19% (561)5521
Granmeis26% (773)5231
Svartmeis24% (712)4340
Gulspurv12% (370)4035
Løvmeis15% (447)2891
Ringdue8% (252)2589
Stjertmeis8% (254)2583
Stillits5% (170)2505
Gråmåke5% (146)2336
Nøtteskrike17% (495)2332
Gråtrost9% (264)2001
Pilfink5% (149)1743
Ærfugl0% (27)1609
Flaggspett19% (573)1273
Stær4% (136)1196
Fiskemåke2% (69)1087
Sidensvans1% (54)1042
Gjerdesmett12% (367)1021
Stokkand2% (61)833
Kjernebiter3% (96)683
Brunsisik1% (43)680
Tyrkerdue3% (102)666
Spurvehauk8% (246)433
Katt4% (127)413
Ekorn5% (158)410
Bydue1% (53)394
Toppmeis3% (115)378
Kaie1% (31)368
Rødvingetrost2% (67)357
Gråhegre2% (70)351
Sangsvane1% (34)349
Ravn3% (92)291
Trekryper4% (128)276
Svartbak1% (29)259
Munk3% (110)244
Havørn3% (95)238
Knoppsvane1% (34)214
Fuglekonge2% (67)199
Gråspett1% (41)155
Hjort1% (34)140
Siland0% (22)123
Kattugle1% (44)117
Toppand0% (15)110
Måker0% (3)108
Storskarv0% (28)98
Polarsisik0% (11)90
Grågås0% (10)86
Snøspurv0% (10)76
Alke0% (1)70
Bergand0% (1)60
Kvinand0% (14)56
Hønsehauk1% (41)54
Grankorsnebb0% (7)43
Grønnspett0% (26)41
Fossekall0% (15)38
Brunrotte0% (14)36
Toppskarv0% (8)34
Markmus0% (13)33
Jernspurv0% (15)32
Låvesvale0% (2)31
And0% (3)31
Kongeørn0% (20)29
Sildemåke0% (3)29
Dvergspett0% (18)28
Mår0% (9)26
Vipe0% (6)25
Skjærpiplerke0% (3)25
Husmus0% (9)25
Bergirisk0% (6)25
Rugde0% (16)22
Småskogmus0% (11)22
Orrfugl0% (3)21
Rødrev0% (14)19
Hvitryggspett0% (10)15
Måltrost0% (11)13
Hare0% (4)13
Linerle0% (6)12
Piggsvin0% (5)12
Nøttekråke0% (10)12
Rådyr0% (2)11
Havsule0% (1)11
Enkeltbekkasin0% (4)10
Brunnakke0% (2)9
Furukorsnebb0% (4)8
Laksand0% (5)8
Røyskatt0% (7)8
Kanadagås0% (1)7
Mink0% (3)7
Ringtrost0% (4)7
Varsler0% (3)7
Svartand0% (2)6
Spurveugle0% (2)6
Sivhøne0% (3)5
Gravand0% (1)5
Havelle0% (1)5
Snømus0% (3)5
Dvergfalk0% (5)5
Fjellrype0% (1)5
Nordlig storskarv0% (2)5
Musvåk0% (4)4
Svarthvit fluesnapper0% (3)4
Trane0% (1)4
Pirol0% (1)4
Svartkråke0% (1)4
Krykkje0% (1)3
Kornkråke0% (2)3
Løvsanger0% (2)3
Sædgås0% (1)3
Vintererle0% (2)3
Hubro0% (3)3
Haukugle0% (3)3
Tjeld0% (1)2
Svane0% (1)2
Svartspett0% (2)2
Fasan0% (2)2
Temmincksnipe0% (1)2
Alkekonge0% (2)2
Duefamilien0% (1)2
Tornirisk0% (1)2
Vandrefalk0% (1)2
Perleugle0% (2)2
Taksvale0% (1)1
Dvergdykker0% (1)1
Gransanger0% (1)1
Hagesanger0% (1)1
Tornsanger0% (1)1
Skogdue0% (1)1
Sivspurv0% (1)1
Skjeand0% (1)1
Fjellmarkmus0% (1)1
Vånd0% (1)1
Klatremus0% (1)1
Duetrost0% (1)1
Havsvale0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Vannrikse0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Svartstrupetrost0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1