Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hordaland

Det er til nå registrert totalt 325646 individ og 154 arter fra 2889 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (2682)57507
Svarttrost84% (2431)31750
Blåmeis82% (2376)32272
Skjære73% (2116)19969
Rødstrupe68% (1990)7789
Spettmeis51% (1479)7088
Gråspurv42% (1222)35192
Grønnfink38% (1109)26917
Kråke36% (1049)10444
Dompap32% (944)9251
Granmeis26% (773)5237
Svartmeis24% (712)4342
Grønnsisik22% (664)15995
Flaggspett19% (573)1273
Bokfink19% (561)5523
Nøtteskrike17% (497)2336
Gråsisik16% (479)8933
Løvmeis15% (447)2891
Gulspurv12% (370)4035
Gjerdesmett12% (368)1023
Bjørkefink11% (333)6727
Gråtrost9% (264)2002
Stjertmeis8% (254)2583
Ringdue8% (252)2589
Spurvehauk8% (246)433
Stillits5% (170)2507
Ekorn5% (158)410
Pilfink5% (149)1743
Gråmåke5% (146)2336
Stær4% (136)1196
Trekryper4% (128)276
Katt4% (127)413
Toppmeis3% (115)378
Munk3% (110)244
Tyrkerdue3% (102)666
Kjernebiter3% (96)683
Havørn3% (95)238
Ravn3% (93)294
Gråhegre2% (70)351
Fiskemåke2% (69)1087
Fuglekonge2% (67)199
Rødvingetrost2% (67)357
Stokkand2% (61)833
Sidensvans1% (55)1202
Bydue1% (53)394
Kattugle1% (44)117
Brunsisik1% (43)680
Hønsehauk1% (41)54
Gråspett1% (41)155
Knoppsvane1% (34)214
Hjort1% (34)140
Sangsvane1% (34)349
Kaie1% (31)368
Svartbak1% (29)259
Storskarv0% (28)98
Ærfugl0% (27)1609
Grønnspett0% (26)41
Siland0% (22)123
Kongeørn0% (20)29
Dvergspett0% (18)28
Rugde0% (16)22
Toppand0% (15)110
Jernspurv0% (15)32
Fossekall0% (15)38
Kvinand0% (14)56
Rødrev0% (14)19
Brunrotte0% (14)36
Markmus0% (13)33
Måltrost0% (12)14
Småskogmus0% (11)22
Polarsisik0% (11)90
Snøspurv0% (10)76
Grågås0% (10)86
Nøttekråke0% (10)12
Hvitryggspett0% (10)15
Husmus0% (9)25
Mår0% (9)26
Toppskarv0% (8)34
Grankorsnebb0% (7)43
Røyskatt0% (7)8
Linerle0% (6)12
Vipe0% (6)25
Bergirisk0% (6)25
Laksand0% (5)8
Piggsvin0% (5)12
Dvergfalk0% (5)5
Haukugle0% (5)5
Enkeltbekkasin0% (4)10
Musvåk0% (4)4
Furukorsnebb0% (4)8
Hare0% (4)13
Ringtrost0% (4)7
Måker0% (3)108
Sildemåke0% (3)29
Svarthvit fluesnapper0% (3)4
And0% (3)31
Mink0% (3)7
Sivhøne0% (3)5
Orrfugl0% (3)21
Skjærpiplerke0% (3)25
Snømus0% (3)5
Varsler0% (3)7
Hubro0% (3)3
Låvesvale0% (2)31
Brunnakke0% (2)9
Kornkråke0% (2)3
Løvsanger0% (2)3
Rådyr0% (2)11
Svartspett0% (2)2
Fasan0% (2)2
Svartand0% (2)6
Alkekonge0% (2)2
Vintererle0% (2)3
Spurveugle0% (2)6
Perleugle0% (2)2
Nordlig storskarv0% (2)5
Taksvale0% (1)1
Krykkje0% (1)3
Tjeld0% (1)2
Dvergdykker0% (1)1
Gransanger0% (1)1
Hagesanger0% (1)1
Tornsanger0% (1)1
Skogdue0% (1)1
Sivspurv0% (1)1
Kanadagås0% (1)7
Bergand0% (1)60
Svane0% (1)2
Havsule0% (1)11
Sædgås0% (1)3
Gravand0% (1)5
Skjeand0% (1)1
Havelle0% (1)5
Trane0% (1)4
Temmincksnipe0% (1)2
Alke0% (1)70
Duefamilien0% (1)2
Fjellmarkmus0% (1)1
Vånd0% (1)1
Klatremus0% (1)1
Tornirisk0% (1)2
Vandrefalk0% (1)2
Duetrost0% (1)1
Pirol0% (1)4
Havsvale0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Fjellrype0% (1)5
Vannrikse0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Svartkråke0% (1)4
Svartstrupetrost0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1