Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vest-Agder

Det er til nå registrert totalt 151098 individ og 144 arter fra 931 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (879)33189
Blåmeis88% (822)19905
Skjære71% (666)6744
Svarttrost71% (663)6329
Rødstrupe65% (614)2973
Spettmeis51% (478)2783
Dompap45% (420)6533
Gråspurv44% (410)16611
Grønnfink40% (380)12064
Bokfink32% (301)5053
Nøtteskrike32% (298)1626
Flaggspett30% (284)946
Kråke26% (249)2105
Bjørkefink23% (223)6074
Pilfink23% (222)4729
Gulspurv22% (206)3841
Svartmeis21% (199)1051
Kjernebiter20% (194)2120
Ringdue18% (171)1404
Granmeis15% (148)1093
Grønnsisik14% (139)2752
Gråtrost13% (126)483
Gråsisik12% (117)2629
Spurvehauk12% (113)240
Ekorn11% (103)263
Gjerdesmett9% (87)258
Stær7% (74)822
Løvmeis7% (71)303
Stillits7% (70)570
Tyrkerdue6% (64)447
Gråmåke5% (55)752
Trekryper5% (51)96
Toppmeis5% (49)180
Sidensvans4% (45)473
Munk4% (39)110
Jernspurv3% (36)109
Grønnspett3% (33)54
Katt3% (28)121
Ravn2% (27)132
Kaie2% (25)283
Rødvingetrost2% (23)45
Fiskemåke2% (20)177
Hønsehauk2% (19)29
Måltrost1% (18)40
Dvergspett1% (16)41
Rådyr1% (15)78
Stokkand1% (14)862
Fuglekonge1% (14)56
Bydue1% (14)103
Linerle1% (13)48
Gråhegre1% (13)25
Rugde1% (13)23
Storskarv1% (13)94
Svartbak1% (12)48
Kattugle1% (11)55
Stjertmeis0% (9)74
Gråspett0% (9)19
Laksand0% (9)50
Knoppsvane0% (9)62
Varsler0% (8)13
Kongeørn0% (7)43
Fossekall0% (7)33
Kvinand0% (7)108
Brunrotte0% (7)12
Løvsanger0% (6)27
Siland0% (6)28
Havørn0% (6)21
Brunsisik0% (6)35
Spurveugle0% (6)9
Musvåk0% (5)10
Grankorsnebb0% (5)24
Ærfugl0% (5)32
Polarsisik0% (5)15
Heipiplerke0% (4)9
Svarthvit fluesnapper0% (4)29
Hare0% (4)6
Vintererle0% (4)21
Nøttekråke0% (4)4
Bergirisk0% (4)11
Hvitryggspett0% (4)4
Toppand0% (3)15
Kornkråke0% (3)3
Hettemåke0% (3)38
Svartspett0% (3)6
Sangsvane0% (3)135
Ringtrost0% (3)6
Markmus0% (3)7
Vandrefalk0% (3)5
Duetrost0% (3)3
Vannrikse0% (3)3
Låvesvale0% (2)8
Strandsnipe0% (2)14
Sanglerke0% (2)4
Furukorsnebb0% (2)22
Gransanger0% (2)2
Hagesanger0% (2)2
Skogdue0% (2)5
Gjøk0% (2)6
Due0% (2)2
Snøspurv0% (2)21
Hjort0% (2)8
Toppskarv0% (2)4
Skjærpiplerke0% (2)3
Husmus0% (2)10
Rosenfink0% (2)2
Myrhauk0% (2)2
Storfugl0% (2)6
Hubro0% (2)2
Haukugle0% (2)2
Hornugle0% (2)3
Vendehals0% (2)2
Vipe0% (1)1
Krikkand0% (1)2
Bøksanger0% (1)2
Brunnakke0% (1)1
Sivspurv0% (1)3
Sildemåke0% (1)18
Kanadagås0% (1)6
Tårnseiler0% (1)1
Elg0% (1)2
Røyskatt0% (1)1
Lappspurv0% (1)1
Rødrev0% (1)1
Sjøorre0% (1)1
Orrfugl0% (1)2
Grevling0% (1)2
Fasan0% (1)1
Havelle0% (1)2
Lappfiskand0% (1)2
Trane0% (1)1
Alke0% (1)1
Vånd0% (1)1
Tornirisk0% (1)2
Steinskvett0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)4
Møller0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Lirype0% (1)6
Lappugle0% (1)1
Jordugle0% (1)1
Perleugle0% (1)1
Mandarinand0% (1)2