Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Østfold

Det er til nå registrert totalt 265100 individ og 124 arter fra 1612 hager.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Gulspurv

Svarttrost

Pilfink

Flaggspett

Rødstrupe

Dompap

Grønnfink

Gråspurv

Svartmeis

Kråke

Granmeis

Gråsisik

Nøtteskrike

Kaie

Ringdue

Stillits

Spurvehauk

Bokfink

Grønnsisik

Toppmeis

Gråtrost

Løvmeis

Gjerdesmett

Kjernebiter

Bjørkefink

Tyrkerdue

Trekryper

Stjertmeis

Sidensvans

Munk