Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Østfold

Det er til nå registrert totalt 265100 individ og 124 arter fra 1612 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (1521)36677
Blåmeis88% (1427)25282
Skjære75% (1212)16284
Spettmeis63% (1031)5854
Gulspurv63% (1025)32321
Svarttrost60% (973)5738
Flaggspett57% (929)3236
Pilfink55% (894)31037
Dompap52% (846)10280
Rødstrupe46% (745)2393
Grønnfink45% (738)17291
Gråspurv37% (610)15621
Svartmeis26% (427)2632
Kråke23% (377)4305
Granmeis22% (367)2270
Gråsisik22% (356)8953
Nøtteskrike21% (353)2306
Ekorn20% (333)1151
Grønnsisik19% (313)5864
Bjørkefink18% (292)4934
Stillits17% (286)3633
Bokfink16% (270)2729
Spurvehauk13% (220)433
Toppmeis13% (216)902
Ringdue12% (194)1786
Gråtrost11% (192)769
Rådyr11% (181)884
Kjernebiter9% (160)724
Løvmeis9% (149)760
Kaie8% (136)3282
Sidensvans7% (124)2778
Trekryper7% (122)292
Bydue7% (116)6407
Katt6% (102)472
Gjerdesmett6% (99)188
Tyrkerdue4% (73)377
Gråmåke3% (54)675
Stær3% (50)420
Stjertmeis2% (48)345
Fasan2% (43)183
Jernspurv1% (30)52
Ravn1% (30)100
Grønnspett1% (29)54
Hare1% (28)54
Munk1% (27)59
Fiskemåke1% (23)151
Fuglekonge1% (21)143
Hønsehauk1% (19)23
Svartspett1% (19)30
Grankorsnebb1% (17)99
Dvergspett1% (17)34
Rødrev0% (16)19
Brunsisik0% (15)221
Linerle0% (11)96
Kattugle0% (11)18
Gråhegre0% (10)24
Rødvingetrost0% (10)47
Nøttekråke0% (10)13
Elg0% (9)23
Småskogmus0% (9)23
Stokkand0% (8)124
Måltrost0% (7)8
Knoppsvane0% (7)110
Markmus0% (7)16
Musvåk0% (6)10
Gråspett0% (6)8
Grevling0% (6)11
Sangsvane0% (6)306
Husmus0% (6)15
Duetrost0% (6)16
Kornkråke0% (5)199
Brunrotte0% (5)7
Duefamilien0% (5)26
Varsler0% (5)5
Furukorsnebb0% (4)16
Svarthvit fluesnapper0% (4)37
Polarsisik0% (4)62
Spurveugle0% (4)8
Storskarv0% (3)9
Ringtrost0% (3)3
Vånd0% (3)3
Måker0% (2)6
Løvsanger0% (2)27
Fossekall0% (2)12
Kvinand0% (2)19
Laksand0% (2)12
Røyskatt0% (2)2
Ærfugl0% (2)152
Vintererle0% (2)2
Piggsvin0% (2)5
Storskogmus0% (2)6
Tornirisk0% (2)8
Rødstjert0% (2)3
Storfugl0% (2)2
Rapphøne0% (2)9
Krattspissmus0% (2)3
Taksvale0% (1)4
Toppand0% (1)4
Tjeld0% (1)2
Heipiplerke0% (1)1
Rugde0% (1)1
Sivspurv0% (1)1
Trepiplerke0% (1)2
Gjøk0% (1)2
Due0% (1)11
Tårnseiler0% (1)5
Siland0% (1)4
Snøspurv0% (1)6
Orrfugl0% (1)1
Havørn0% (1)1
Grågås0% (1)10
Alke0% (1)1
Mår0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Hortulan0% (1)2
Rosenfink0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)7
Dvergfluesnapper0% (1)5
Jordugle0% (1)1
Vendehals0% (1)2
Svartkråke0% (1)1
Rødtoppfuglekonge0% (1)2
Mellomskarv0% (1)2
Halsbåndparakitt0% (1)1