Fugler ved foringsplassen

Alle områder»

31.01.2021
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (7)
Gråspurv (5)
Blåmeis (4)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
 
30.01.2021
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Gråmåke (3)
Grønnfink (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
25.01.2020
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Grønnfink (11)
Kråke (9)
Kjøttmeis (8)
Bjørkefink (5)
Gråmåke (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Gråspurv (2)
Svarttrost (2)
Katt (1)
Kongeørn (1)
Rødstrupe (1)
27.01.2019
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (10)
Gråmåke (8)
Kråke (7)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Katt (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Dvergfalk (1)
Gjerdesmett (1)
Gråsisik (1)
Rødstrupe (1)
 
27.01.2018
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (12)
Gråmåke (6)
Kjøttmeis (5)
Gråsisik (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Havørn (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
27.01.2017
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (14)
Gråspurv (6)
Grønnfink (5)
Kråke (5)
Blåmeis (4)
Gråmåke (2)
Skjære (2)
Katt (1)
Svarttrost (1)
31.01.2016
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Skjære (6)
Gråspurv (5)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Blåmeis (1)
Grønnfink (1)
Havørn (1)
Kjøttmeis (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
30.01.2016
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (30)
Kjøttmeis (3)
Gråmåke (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnfink (1)
Havørn (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
 
25.01.2015
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (12)
Gråmåke (8)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Kråke (3)
Katt (2)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
26.01.2014
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (8)
Kråke (8)
Gråmåke (4)
Gråsisik (4)
Blåmeis (3)
Svarttrost (3)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
 
27.01.2013
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (20)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (2)
Katt (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
 
29.01.2012
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Grønnfink (17)
Gråspurv (10)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (4)
Kråke (3)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Gulspurv (1)
Rødstrupe (1)
29.01.2011
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (8)
Kråke (7)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Gråsisik (3)
Granmeis (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
 
31.01.2010
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (15)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (6)
Blåmeis (5)
Kråke (5)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Granmeis (2)
Gulspurv (1)
Rødstrupe (1)