Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5026766 individ og 272 arter fra 33629 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (31536)742450
Blåmeis82% (27763)458400
Skjære74% (24981)266043
Dompap52% (17491)301776
Svarttrost50% (16958)135762
Grønnfink47% (15811)398082
Spettmeis45% (15383)81742
Gråspurv42% (14223)427555
Flaggspett38% (12850)43100
Gulspurv36% (12240)328714
Rødstrupe36% (12170)45050
Pilfink34% (11532)324907
Kråke31% (10677)158977
Granmeis29% (9971)87994
Gråsisik27% (9155)244693
Svartmeis24% (8324)56192
Grønnsisik22% (7455)169576
Nøtteskrike21% (7365)44226
Ekorn18% (6208)24760
Bokfink17% (5717)70200
Bjørkefink14% (4967)94608
Stillits11% (3737)45413
Spurvehauk10% (3668)7119
Gråtrost10% (3488)32851
Løvmeis9% (3218)21219
Kjernebiter7% (2641)15512
Sidensvans7% (2544)75219
Toppmeis7% (2521)10164
Ringdue6% (2348)23002
Gjerdesmett6% (2065)5365
Rådyr5% (1937)10814
Trekryper5% (1880)4387
Katt5% (1698)6495
Stær4% (1655)35112
Kaie4% (1643)37380
Bydue3% (1325)29808
Stjertmeis3% (1245)11385
Gråmåke3% (1235)19867
Tyrkerdue3% (1151)7404
Ravn2% (975)4755
Havørn2% (891)3219
Gråspett2% (837)1942
Munk2% (821)1957
Grønnspett1% (573)1039
Hønsehauk1% (547)860
Rødvingetrost1% (539)4644
Fiskemåke1% (537)8140
Fuglekonge1% (438)1738
Rødrev1% (433)781
Stokkand1% (430)11543
Brunsisik1% (417)3962
Elg1% (382)1300
Gråhegre1% (370)2919
Jernspurv1% (345)1275
Polarsisik0% (327)2036
Fasan0% (313)1654
Lavskrike0% (312)1244
Hare0% (302)667
Nøttekråke0% (297)739
Kattugle0% (292)639
Spurveugle0% (272)350
Dvergspett0% (246)480
Grankorsnebb0% (245)1411
Kornkråke0% (241)3456
Markmus0% (232)682
Kongeørn0% (220)516
Sangsvane0% (216)2839
Svartbak0% (213)2023
Svartspett0% (209)329
Varsler0% (191)259
Storskarv0% (188)1910
Konglebit0% (186)1192
Linerle0% (172)1751
Knoppsvane0% (170)1659
Orrfugl0% (153)1253
Fossekall0% (152)530
Siland0% (152)2206
Husmus0% (150)659
Ærfugl0% (147)8237
Røyskatt0% (135)198
Brunrotte0% (122)213
Måltrost0% (117)1091
Hjort0% (117)766
Kvinand0% (116)1457
Perleugle0% (104)142
Småskogmus0% (99)280
Snøspurv0% (91)4338
Haukugle0% (89)141
Musvåk0% (87)146
Rugde0% (83)155
Svarthvit fluesnapper0% (83)584
Grevling0% (81)142
Furukorsnebb0% (72)303
Laksand0% (70)777
Ringtrost0% (70)452
Mår0% (69)108
Hvitryggspett0% (66)99
Lappmeis0% (60)412
Dvergfalk0% (58)69
Bergirisk0% (56)399
Toppand0% (52)641
Grågås0% (52)1952
Lirype0% (52)586
Snømus0% (51)74
Toppskarv0% (46)741
Kanadagås0% (44)1734
Løvsanger0% (44)333
Oter0% (42)67
Storskogmus0% (41)106
Vånd0% (41)168
Tretåspett0% (41)46
Skogdue0% (38)130
Duetrost0% (38)110
Låvesvale0% (35)538
Vandrefalk0% (35)46
Hettemåke0% (34)265
Rødstjert0% (33)55
Storfugl0% (32)71
Duefamilien0% (31)134
Gransanger0% (30)153
Storspove0% (29)596
Måker0% (28)341
Klatremus0% (28)63
Due0% (27)166
Tjeld0% (26)611
Tårnfalk0% (26)39
Vipe0% (25)287
Krattspissmus0% (25)49
Trane0% (23)1430
Mink0% (22)35
Svartkråke0% (22)67
Vintererle0% (21)44
Båndkorsnebb0% (20)126
Havelle0% (20)261
Brunnakke0% (19)303
Jaktfalk0% (19)28
Fjellrype0% (19)115
Krykkje0% (18)3249
Sivspurv0% (18)80
Hornugle0% (18)25
Enkeltbekkasin0% (17)41
Gjøk0% (17)42
Sjøorre0% (17)128
Alke0% (17)231
Fjellvåk0% (17)31
Piggsvin0% (16)35
Hubro0% (16)18
Fjæreplytt0% (15)756
Sanglerke0% (14)28
Heipiplerke0% (14)64
Teist0% (14)45
Tornirisk0% (14)34
Krikkand0% (13)113
Tårnseiler0% (13)93
Sothøne0% (12)123
Sandsvale0% (12)1014
Alkekonge0% (12)24
Gulerle0% (12)19
Steinskvett0% (12)37
Taksvale0% (11)767
Hagesanger0% (11)26
Fjellmarkmus0% (11)33
Buskskvett0% (10)20
Skjærpiplerke0% (10)35
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Strandsnipe0% (9)124
Svane0% (9)48
Toppdykker0% (9)25
Gråfluesnapper0% (9)30
Svartand0% (8)127
Rosenfink0% (8)14
Rødstilk0% (7)25
Sildemåke0% (7)116
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)31
Horndykker0% (7)25
Hortulan0% (7)10
Møller0% (7)8
Jordugle0% (7)11
Mellomskarv0% (7)64
Fiskeørn0% (6)6
Hvitkinngås0% (6)17
Lomvi0% (6)118
Hærfugl0% (6)6
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Makrellterne0% (5)24
Storlom0% (5)8
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Hvithodespurv0% (5)6
Sivsanger0% (4)13
Bergand0% (4)83
Rype0% (4)36
Blåstrupe0% (4)6
Steinvender0% (4)27
Rødmus0% (4)15
Fjellerke0% (4)21
1-200 av 272 siste»»