Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 28.01.2023 — 29.01.2023

Det er til nå registrert totalt 295 322 individ og 142 arter fra 6 919 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (6 408)43 420Kart
Blåmeis81% (5 660)28 685Kart
Skjære70% (4 873)17 889Kart
Dompap44% (3 088)24 419Kart
Svarttrost41% (2 878)8 450Kart
Spettmeis40% (2 827)5 649Kart
Grønnfink39% (2 737)26 489Kart
Flaggspett36% (2 535)3 589Kart
Pilfink35% (2 432)23 344Kart
Gråspurv35% (2 426)26 245Kart
Granmeis26% (1 835)5 665Kart
Rødstrupe24% (1 719)2 259Kart
Ekorn24% (1 707)3 470Kart
Kråke23% (1 648)8 429Kart
Gulspurv23% (1 608)13 633Kart
Svartmeis20% (1 429)3 311Kart
Nøtteskrike14% (969)2 448Kart
Grønnsisik13% (927)8 392Kart
Stillits9% (686)4 884Kart
Bjørkefink9% (637)3 938Kart
Gråsisik9% (624)6 421Kart
Rådyr7% (525)1 526Kart
Bokfink7% (515)1 624Kart
Spurvehauk6% (436)588Kart
Katt4% (340)547Kart
Løvmeis4% (324)723Kart
Ringdue4% (297)1 113Kart
Kjernebiter4% (292)940Kart
Kaie3% (267)3 060Kart
Stær3% (248)2 025Kart
Bydue3% (239)1 763Kart
Trekryper2% (203)242Kart
Toppmeis2% (193)344Kart
Gjerdesmett2% (180)255Kart
Gråmåke2% (172)1 309Kart
Gråtrost2% (164)440Kart
Tyrkerdue2% (164)455Kart
Stjertmeis2% (147)793Kart
Ravn1% (122)350Kart
Havørn1% (108)203Kart
Gråspett1% (79)92Kart
Grønnspett1% (76)85Kart
Sidensvans1% (71)820Kart
Munk1% (70)90Kart
Hønsehauk0% (59)64Kart
Fiskemåke0% (59)256Kart
Hare0% (58)101Kart
Elg0% (55)125Kart
Rødrev0% (55)63Kart
Stokkand0% (52)819Kart
Gråhegre0% (43)191Kart
Fasan0% (41)85Kart
Kornkråke0% (40)546Kart
Nøttekråke0% (33)74Kart
Markmus0% (30)50Kart
Lavskrike0% (29)80Kart
Kattugle0% (28)35Kart
Røyskatt0% (27)30Kart
Brunsisik0% (26)130Kart
Rødvingetrost0% (25)87Kart
Sangsvane0% (25)154Kart
Spurveugle0% (25)26Kart
Kongeørn0% (23)37Kart
Storskarv0% (23)103Kart
Svartbak0% (22)60Kart
Dvergspett0% (19)26Kart
Kvinand0% (17)69Kart
Fuglekonge0% (16)25Kart
Knoppsvane0% (16)57Kart
Brunrotte0% (16)27Kart
Hjort0% (15)76Kart
Husmus0% (15)19Kart
Småskogmus0% (15)21Kart
Polarsisik0% (15)73Kart
Siland0% (14)150Kart
Mår0% (14)15Kart
Varsler0% (14)14Kart
Oter0% (13)16Kart
Ærfugl0% (13)289Kart
Orrfugl0% (12)52Kart
Fossekall0% (11)14Kart
Duefamilien0% (11)39Kart
Perleugle0% (11)12Kart
Svartspett0% (10)13Kart
Jernspurv0% (9)14Kart
Rugde0% (8)10Kart
Musvåk0% (7)10Kart
Snømus0% (7)7Kart
Haukugle0% (7)7Kart
Toppand0% (6)48Kart
Grevling0% (6)6Kart
Toppskarv0% (6)59Kart
Vånd0% (6)12Kart
Lirype0% (6)14Kart
Grankorsnebb0% (5)13Kart
Skogdue0% (5)5Kart
Laksand0% (5)13Kart
Lappmeis0% (5)7Kart
Vandrefalk0% (5)5Kart
Furukorsnebb0% (4)44Kart
Teist0% (4)13Kart
Bergirisk0% (4)23Kart
Krykkje0% (3)31Kart
Kanadagås0% (3)288Kart
Grågås0% (3)32Kart
Storskogmus0% (3)7Kart
Klatremus0% (3)3Kart
Dvergfalk0% (3)3Kart
Hvitryggspett0% (3)4Kart
Enkeltbekkasin0% (2)3Kart
Tjeld0% (2)6Kart
Snøspurv0% (2)3Kart
Sjøorre0% (2)9Kart
Ringtrost0% (2)3Kart
Fjellvåk0% (2)2Kart
Fjellrype0% (2)10Kart
Storfugl0% (2)4Kart
Tretåspett0% (2)2Kart
Krattspissmus0% (2)8Kart
Krikkand0% (1)2Kart
Hettemåke0% (1)1Kart
Mink0% (1)1Kart
Storspove0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)3Kart
Sædgås0% (1)1Kart
Havelle0% (1)6Kart
Svartand0% (1)2Kart
Fjæreplytt0% (1)7Kart
Polarmåke0% (1)1Kart
Alke0% (1)4Kart
Alkekonge0% (1)3Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Rødmus0% (1)9Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Konglebit0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)2Kart
Mandarinand0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)2Kart
Halsbåndparakitt0% (1)1Kart