Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 26.01.2019 — 27.01.2019

Det er til nå registrert totalt 356081 individ og 140 arter fra 7808 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (7247)52997
Blåmeis79% (6190)34858
Skjære72% (5659)21042
Svarttrost45% (3558)12494
Spettmeis38% (3036)6186
Dompap37% (2902)23293
Gråspurv36% (2835)35785
Rødstrupe36% (2826)4149
Pilfink34% (2674)29933
Grønnfink32% (2544)27592
Gulspurv28% (2261)28442
Flaggspett28% (2260)3157
Kråke24% (1925)10883
Granmeis21% (1702)5320
Svartmeis19% (1553)3944
Ekorn19% (1496)3072
Nøtteskrike12% (982)2469
Gråsisik11% (875)13542
Bokfink8% (643)2482
Spurvehauk7% (559)600
Stillits6% (513)4678
Løvmeis5% (426)980
Rådyr5% (425)1179
Grønnsisik5% (410)3292
Ringdue5% (406)2082
Kaie4% (355)3360
Toppmeis4% (339)728
Kjernebiter3% (299)1096
Gjerdesmett3% (290)390
Bydue3% (287)2468
Katt3% (269)444
Gråmåke3% (245)1425
Gråtrost3% (244)614
Bjørkefink2% (229)920
Stær2% (224)2167
Tyrkerdue2% (214)669
Trekryper2% (178)213
Ravn1% (149)394
Havørn1% (146)304
Stjertmeis1% (114)690
Fiskemåke1% (96)444
Gråspett0% (76)94
Stokkand0% (65)777
Hare0% (58)90
Hønsehauk0% (55)60
Rødrev0% (55)73
Spurveugle0% (55)63
Kornkråke0% (49)338
Gråhegre0% (48)141
Fasan0% (45)138
Grønnspett0% (43)46
Munk0% (42)50
Storskarv0% (42)159
Rødvingetrost0% (41)68
Sidensvans0% (39)608
Jernspurv0% (38)106
Elg0% (38)80
Polarsisik0% (38)127
Kongeørn0% (32)49
Kattugle0% (30)41
Brunsisik0% (28)104
Fuglekonge0% (25)80
Siland0% (24)106
Hjort0% (24)121
Lavskrike0% (24)61
Nøttekråke0% (24)46
Varsler0% (24)25
Røyskatt0% (22)24
Markmus0% (22)52
Ærfugl0% (21)501
Knoppsvane0% (20)56
Fossekall0% (19)31
Sangsvane0% (18)76
Svartbak0% (16)68
Kvinand0% (15)92
Orrfugl0% (14)54
Musvåk0% (13)19
Dvergspett0% (13)17
Husmus0% (13)41
Svartspett0% (11)15
Mår0% (11)13
Grankorsnebb0% (10)28
Oter0% (9)12
Rugde0% (9)11
Brunrotte0% (9)12
Småskogmus0% (9)11
Perleugle0% (9)10
Måltrost0% (8)10
Snømus0% (8)9
Lappmeis0% (7)16
Toppand0% (6)21
Storfugl0% (6)8
Furukorsnebb0% (5)12
Grevling0% (5)5
Toppskarv0% (5)21
Haukugle0% (5)5
Laksand0% (4)16
Snøspurv0% (4)8
Vånd0% (4)11
Hettemåke0% (3)14
Ringtrost0% (3)3
Storskogmus0% (3)5
Duetrost0% (3)4
Lirype0% (3)12
Hornugle0% (3)3
Krattspissmus0% (3)3
Linerle0% (2)2
Kanadagås0% (2)22
Grågås0% (2)5
Svartand0% (2)24
Fjæreplytt0% (2)200
Alke0% (2)2
Piggsvin0% (2)4
Fjellmarkmus0% (2)8
Klatremus0% (2)2
Rødmus0% (2)4
Mellomskarv0% (2)5
Vipe0% (1)1
Enkeltbekkasin0% (1)4
Skogdue0% (1)1
Sivspurv0% (1)2
Mink0% (1)1
Storspove0% (1)7
Toppdykker0% (1)1
Sivhøne0% (1)2
Polarmåke0% (1)1
Teist0% (1)4
Skjærpiplerke0% (1)1
Vintererle0% (1)1
Tårnfalk0% (1)1
Bergirisk0% (1)2
Vandrefalk0% (1)1
Konglebit0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Fjellrype0% (1)7
Vannrikse0% (1)1
Isfugl0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)2
Svartkråke0% (1)2
Halsbåndparakitt0% (1)1