Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 26.01.2019 — 27.01.2019

Det er til nå registrert totalt 355 937 individ og 139 arter fra 7 804 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (7 243)52 972Kart
Blåmeis79% (6 186)34 836Kart
Skjære72% (5 656)21 035Kart
Svarttrost45% (3 557)12 493Kart
Spettmeis38% (3 034)6 180Kart
Dompap37% (2 900)23 271Kart
Gråspurv36% (2 835)35 785Kart
Rødstrupe36% (2 825)4 148Kart
Pilfink34% (2 672)29 904Kart
Grønnfink32% (2 544)27 592Kart
Gulspurv28% (2 260)28 433Kart
Flaggspett28% (2 258)3 153Kart
Kråke24% (1 925)10 883Kart
Granmeis21% (1 707)5 333Kart
Svartmeis19% (1 552)3 941Kart
Ekorn19% (1 495)3 070Kart
Nøtteskrike12% (981)2 467Kart
Gråsisik11% (875)13 542Kart
Bokfink8% (643)2 482Kart
Spurvehauk7% (559)600Kart
Stillits6% (513)4 678Kart
Rådyr5% (425)1 179Kart
Løvmeis5% (416)957Kart
Grønnsisik5% (410)3 292Kart
Ringdue5% (406)2 082Kart
Kaie4% (355)3 360Kart
Toppmeis4% (339)728Kart
Kjernebiter3% (299)1 096Kart
Gjerdesmett3% (290)390Kart
Bydue3% (287)2 468Kart
Katt3% (269)444Kart
Gråmåke3% (245)1 425Kart
Gråtrost3% (244)614Kart
Bjørkefink2% (229)920Kart
Stær2% (224)2 167Kart
Tyrkerdue2% (214)669Kart
Trekryper2% (178)213Kart
Ravn1% (149)394Kart
Havørn1% (146)304Kart
Stjertmeis1% (114)690Kart
Fiskemåke1% (96)444Kart
Gråspett0% (76)94Kart
Stokkand0% (65)777Kart
Hare0% (58)90Kart
Hønsehauk0% (55)60Kart
Rødrev0% (55)73Kart
Spurveugle0% (55)63Kart
Kornkråke0% (49)338Kart
Gråhegre0% (48)141Kart
Fasan0% (45)138Kart
Grønnspett0% (43)46Kart
Munk0% (42)50Kart
Storskarv0% (42)159Kart
Rødvingetrost0% (41)68Kart
Sidensvans0% (39)608Kart
Jernspurv0% (38)106Kart
Elg0% (38)80Kart
Polarsisik0% (38)127Kart
Kongeørn0% (32)49Kart
Kattugle0% (30)41Kart
Brunsisik0% (28)104Kart
Fuglekonge0% (25)80Kart
Siland0% (24)106Kart
Hjort0% (24)121Kart
Lavskrike0% (24)61Kart
Nøttekråke0% (24)46Kart
Varsler0% (24)25Kart
Røyskatt0% (22)24Kart
Markmus0% (22)52Kart
Ærfugl0% (21)501Kart
Knoppsvane0% (20)56Kart
Fossekall0% (19)31Kart
Sangsvane0% (18)76Kart
Svartbak0% (16)68Kart
Kvinand0% (15)92Kart
Orrfugl0% (14)54Kart
Musvåk0% (13)19Kart
Dvergspett0% (13)17Kart
Husmus0% (13)41Kart
Svartspett0% (11)15Kart
Mår0% (11)13Kart
Grankorsnebb0% (10)28Kart
Oter0% (9)12Kart
Rugde0% (9)11Kart
Brunrotte0% (9)12Kart
Småskogmus0% (9)11Kart
Perleugle0% (9)10Kart
Måltrost0% (8)10Kart
Snømus0% (8)9Kart
Lappmeis0% (7)16Kart
Toppand0% (6)21Kart
Storfugl0% (6)8Kart
Furukorsnebb0% (5)12Kart
Grevling0% (5)5Kart
Toppskarv0% (5)21Kart
Haukugle0% (5)5Kart
Laksand0% (4)16Kart
Snøspurv0% (4)8Kart
Vånd0% (4)11Kart
Hettemåke0% (3)14Kart
Ringtrost0% (3)3Kart
Storskogmus0% (3)5Kart
Duetrost0% (3)4Kart
Lirype0% (3)12Kart
Hornugle0% (3)3Kart
Krattspissmus0% (3)3Kart
Linerle0% (2)2Kart
Kanadagås0% (2)22Kart
Grågås0% (2)5Kart
Svartand0% (2)24Kart
Fjæreplytt0% (2)200Kart
Alke0% (2)2Kart
Piggsvin0% (2)4Kart
Fjellmarkmus0% (2)8Kart
Klatremus0% (2)2Kart
Rødmus0% (2)4Kart
Mellomskarv0% (2)5Kart
Vipe0% (1)1Kart
Enkeltbekkasin0% (1)4Kart
Sivspurv0% (1)2Kart
Mink0% (1)1Kart
Storspove0% (1)7Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Sivhøne0% (1)2Kart
Polarmåke0% (1)1Kart
Teist0% (1)4Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)2Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Konglebit0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Fjellrype0% (1)7Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)2Kart
Svartkråke0% (1)2Kart
Halsbåndparakitt0% (1)1Kart