Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 27.01.2018 — 28.01.2018

Det er til nå registrert totalt 302710 individ og 142 arter fra 5732 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (5463)41254
Blåmeis84% (4871)27364
Skjære74% (4249)15649
Svarttrost48% (2794)8274
Dompap48% (2785)19838
Spettmeis43% (2487)5196
Gråsisik41% (2352)41999
Grønnfink37% (2141)16104
Gråspurv36% (2117)24473
Flaggspett34% (2003)2822
Rødstrupe33% (1918)2807
Pilfink30% (1743)16176
Granmeis28% (1629)5532
Gulspurv28% (1607)16043
Kråke26% (1509)6569
Svartmeis23% (1353)3436
Ekorn22% (1267)2739
Nøtteskrike16% (951)2435
Grønnsisik12% (705)5118
Bokfink11% (684)3012
Bjørkefink11% (650)5761
Stillits8% (513)3522
Gråtrost8% (512)2902
Løvmeis6% (392)1127
Rådyr5% (310)888
Spurvehauk5% (305)330
Toppmeis4% (277)623
Trekryper4% (263)317
Katt4% (253)391
Ringdue4% (243)890
Kaie4% (233)2007
Gjerdesmett3% (219)290
Kjernebiter3% (219)587
Bydue3% (197)1567
Gråmåke3% (189)1081
Sidensvans3% (178)3322
Stær2% (171)1565
Tyrkerdue2% (146)366
Stjertmeis2% (128)696
Ravn1% (113)246
Havørn1% (112)229
Brunsisik1% (107)737
Munk1% (101)161
Rødvingetrost1% (93)852
Gråspett1% (73)90
Polarsisik1% (73)300
Grønnspett1% (66)112
Fiskemåke1% (63)392
Stokkand0% (52)792
Elg0% (50)113
Nøttekråke0% (47)77
Hønsehauk0% (46)48
Fasan0% (44)152
Rødrev0% (42)52
Gråhegre0% (37)204
Fuglekonge0% (32)60
Markmus0% (31)46
Kornkråke0% (28)153
Hare0% (28)39
Dvergspett0% (26)29
Lavskrike0% (26)77
Kattugle0% (25)40
Sangsvane0% (24)239
Kongeørn0% (21)30
Svartbak0% (19)69
Grankorsnebb0% (18)72
Knoppsvane0% (18)76
Hjort0% (17)141
Brunrotte0% (17)26
Storskarv0% (17)173
Konglebit0% (17)121
Jernspurv0% (15)36
Siland0% (15)79
Husmus0% (15)30
Orrfugl0% (14)125
Ærfugl0% (12)389
Småskogmus0% (12)30
Spurveugle0% (12)13
Svartspett0% (10)11
Fossekall0% (9)19
Lirype0% (9)52
Kvinand0% (8)25
Ringtrost0% (8)10
Varsler0% (8)8
Musvåk0% (7)10
Furukorsnebb0% (7)27
Toppskarv0% (7)17
Storskogmus0% (7)10
Haukugle0% (7)9
Måltrost0% (6)7
Laksand0% (6)25
Snøspurv0% (6)141
Toppand0% (5)67
Rugde0% (5)5
Kanadagås0% (5)150
Røyskatt0% (5)5
Bergirisk0% (5)38
Krattspissmus0% (5)7
Klatremus0% (4)7
Lappmeis0% (4)40
Vandrefalk0% (4)4
Linerle0% (3)3
Oter0% (3)4
Due0% (3)6
Grevling0% (3)4
Fjellmarkmus0% (3)7
Mår0% (3)4
Dvergfalk0% (3)3
Fjellrype0% (3)10
Vannrikse0% (3)3
Perleugle0% (3)3
Vipe0% (2)4
Krykkje0% (2)18
Sothøne0% (2)6
Sjøorre0% (2)3
Fjæreplytt0% (2)157
Vånd0% (2)2
Jerpe0% (2)3
Hvitryggspett0% (2)2
Enkeltbekkasin0% (1)1
Rødstilk0% (1)2
Brunnakke0% (1)3
Heipiplerke0% (1)1
Gransanger0% (1)1
Hettemåke0% (1)5
Sivspurv0% (1)1
Mink0% (1)2
Storspove0% (1)9
Toppdykker0% (1)2
Sivhøne0% (1)3
Grågås0% (1)2
Lomvi0% (1)2
Rødmus0% (1)5
Gråsidemus0% (1)2
Snømus0% (1)1
Svartstrupe0% (1)1
Duetrost0% (1)1
Storfugl0% (1)1
Rapphøne0% (1)1
Svartkråke0% (1)1
Nordlig storskarv0% (1)4
Hvithodespurv0% (1)1