Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 21.01.2012 — 05.02.2012

Det er til nå registrert totalt 276736 individ og 125 arter fra 4895 hager.

Alle områder»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Svarttrost

Spettmeis

Dompap

Gråspurv

Rødstrupe

Pilfink

Grønnfink

Flaggspett

Gulspurv

Kråke

Granmeis

Svartmeis

Nøtteskrike

Gråsisik

Bokfink

Spurvehauk

Stillits

Grønnsisik

Løvmeis

Ringdue

Kaie

Toppmeis

Gjerdesmett

Kjernebiter

Bjørkefink

Gråtrost

Tyrkerdue

Trekryper

Stjertmeis

Sidensvans

Munk