Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 21.01.2012 — 05.02.2012

Det er til nå registrert totalt 276736 individ og 125 arter fra 4895 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (4655)46947
Blåmeis82% (4050)26606
Skjære69% (3406)14665
Svarttrost46% (2286)8395
Grønnfink44% (2173)33580
Dompap44% (2157)18373
Spettmeis37% (1835)4076
Gulspurv36% (1771)23442
Gråspurv33% (1638)21571
Rødstrupe32% (1612)2556
Pilfink31% (1551)18794
Kråke31% (1543)9316
Flaggspett30% (1494)2348
Granmeis27% (1360)5154
Svartmeis22% (1106)3237
Nøtteskrike18% (892)2464
Grønnsisik13% (639)5844
Bokfink11% (553)2525
Gråsisik11% (547)4312
Spurvehauk9% (472)535
Løvmeis8% (426)1373
Bjørkefink6% (322)1892
Toppmeis6% (307)729
Stillits5% (261)1899
Gråtrost5% (260)592
Ringdue4% (244)1352
Kjernebiter4% (239)1140
Stær4% (217)2006
Kaie4% (207)2395
Bydue3% (181)1966
Trekryper3% (153)223
Tyrkerdue2% (123)385
Sidensvans2% (117)1831
Gjerdesmett2% (115)164
Stjertmeis2% (105)602
Gråspett1% (95)131
Gråmåke1% (81)551
Ravn1% (72)178
Munk1% (70)110
Havørn1% (54)98
Rødvingetrost0% (34)79
Brunsisik0% (33)95
Hønsehauk0% (32)39
Spurveugle0% (31)33
Fasan0% (30)94
Fiskemåke0% (26)166
Grønnspett0% (25)45
Lavskrike0% (24)79
Polarsisik0% (22)142
Fuglekonge0% (20)45
Svartbak0% (18)55
Stokkand0% (17)257
Gråhegre0% (17)86
Jernspurv0% (17)20
Kornkråke0% (17)113
Varsler0% (17)18
Svartspett0% (16)17
Sangsvane0% (16)87
Storskarv0% (12)56
Kattugle0% (11)17
Orrfugl0% (11)73
Kongeørn0% (9)13
Grankorsnebb0% (9)46
Due0% (9)26
Siland0% (9)29
Ærfugl0% (9)128
Fossekall0% (7)13
Dvergspett0% (7)9
Knoppsvane0% (7)56
Nøttekråke0% (7)12
Perleugle0% (7)9
Toppand0% (6)11
Rugde0% (6)6
Måltrost0% (6)8
Kvinand0% (6)45
Lappmeis0% (6)25
Furukorsnebb0% (5)18
Toppskarv0% (5)18
Bergirisk0% (5)39
Duetrost0% (5)10
Laksand0% (4)7
Snøspurv0% (4)31
Musvåk0% (3)4
Grågås0% (3)54
Hvitryggspett0% (3)4
Vipe0% (2)3
Måker0% (2)5
Heipiplerke0% (2)6
Båndkorsnebb0% (2)9
Kanadagås0% (2)16
Havelle0% (2)9
Dvergfalk0% (2)2
Konglebit0% (2)2
Krykkje0% (1)2
Sanglerke0% (1)1
Brunnakke0% (1)1
Hettemåke0% (1)2
Sothøne0% (1)10
And0% (1)17
Rype0% (1)7
Storlom0% (1)1
Toppdykker0% (1)3
Ekorn0% (1)2
Katt0% (1)2
Sjøorre0% (1)3
Horndykker0% (1)1
Gravand0% (1)5
Svartand0% (1)2
Fjæreplytt0% (1)2
Storjo0% (1)1
Teist0% (1)1
Alkekonge0% (1)2
Vintererle0% (1)1
Tårnfalk0% (1)1
Ringtrost0% (1)1
Småskogmus0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Jerpe0% (1)2
Fjellrype0% (1)9
Vannrikse0% (1)1
Haukugle0% (1)2
Lappugle0% (1)1
Jordugle0% (1)3
Svartkråke0% (1)1
Mongolturteldue0% (1)1