Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 22.01.2011 — 06.02.2011

Det er til nå registrert totalt 286133 individ og 104 arter fra 5268 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (5076)46264
Blåmeis83% (4411)25797
Skjære66% (3511)13712
Dompap54% (2860)21371
Grønnfink50% (2676)29409
Svarttrost39% (2093)6332
Spettmeis39% (2056)4644
Gulspurv36% (1929)22967
Gråspurv35% (1873)23569
Gråsisik32% (1734)20571
Kråke30% (1622)9055
Granmeis30% (1586)6018
Pilfink29% (1565)16860
Rødstrupe27% (1428)2151
Flaggspett23% (1262)1870
Nøtteskrike21% (1120)3114
Svartmeis19% (1039)2783
Grønnsisik15% (809)6996
Bokfink10% (543)2204
Løvmeis8% (468)1425
Spurvehauk7% (387)431
Bjørkefink7% (372)2370
Toppmeis5% (300)716
Sidensvans4% (254)4307
Stillits4% (247)1266
Kjernebiter4% (221)685
Trekryper3% (189)274
Gråtrost3% (188)417
Ringdue3% (176)780
Bydue2% (142)1117
Stær2% (128)746
Kaie2% (128)949
Gråspett2% (118)175
Tyrkerdue2% (113)360
Gjerdesmett2% (113)183
Stjertmeis1% (104)587
Gråmåke1% (89)714
Ravn1% (67)154
Havørn0% (52)105
Fiskemåke0% (37)256
Munk0% (37)53
Grønnspett0% (32)35
Polarsisik0% (31)118
Fasan0% (27)73
Lavskrike0% (25)57
Stokkand0% (21)158
Hønsehauk0% (21)24
Gråhegre0% (18)99
Grankorsnebb0% (18)110
Svartbak0% (16)86
Dvergspett0% (15)19
Brunsisik0% (15)67
Kongeørn0% (14)17
Kornkråke0% (14)62
Ærfugl0% (14)400
Fuglekonge0% (12)42
Rødvingetrost0% (12)22
Kattugle0% (11)12
Nøttekråke0% (11)16
Jernspurv0% (10)11
Sangsvane0% (10)43
Storskarv0% (10)60
Kvinand0% (9)230
Siland0% (9)62
Måker0% (8)79
Knoppsvane0% (8)72
Svartspett0% (8)9
Orrfugl0% (7)46
Toppskarv0% (7)49
Lappmeis0% (7)19
Varsler0% (6)6
Spurveugle0% (6)7
Perleugle0% (6)7
Hvitryggspett0% (5)9
Due0% (4)9
Snøspurv0% (4)23
Konglebit0% (4)23
Fossekall0% (3)5
Sjøorre0% (3)4
Havelle0% (3)23
Toppand0% (2)43
Musvåk0% (2)2
Furukorsnebb0% (2)4
Kanadagås0% (2)8
Måltrost0% (2)2
And0% (2)15
Laksand0% (2)4
Grågås0% (2)50
Bergirisk0% (2)9
Dvergfalk0% (2)2
Lirype0% (2)2
Sanglerke0% (1)1
Dvergdykker0% (1)2
Rype0% (1)8
Toppdykker0% (1)1
Hvitkinngås0% (1)1
Teist0% (1)1
Tårnfalk0% (1)1
Vandrefalk0% (1)1
Jerpe0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Jordugle0% (1)2
Tretåspett0% (1)1
Turteldue0% (1)1