Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 22.01.2011 — 06.02.2011

Det er til nå registrert totalt 285 935 individ og 104 arter fra 5 268 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Sanglerke0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)1Kart
Teist0% (1)1Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Jerpe0% (1)1Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Tretåspett0% (1)1Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Dvergdykker0% (1)2Kart
Måltrost0% (2)2Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Lirype0% (2)2Kart
Jordugle0% (1)2Kart
Furukorsnebb0% (2)4Kart
Laksand0% (2)4Kart
Sjøorre0% (3)4Kart
Fossekall0% (3)5Kart
Varsler0% (6)6Kart
Spurveugle0% (6)7Kart
Perleugle0% (6)7Kart
Kanadagås0% (2)8Kart
Rype0% (1)8Kart
Due0% (4)9Kart
Svartspett0% (8)9Kart
Bergirisk0% (2)9Kart
Hvitryggspett0% (5)9Kart
Jernspurv0% (10)11Kart
Kattugle0% (11)12Kart
And0% (2)15Kart
Nøttekråke0% (11)16Kart
Kongeørn0% (14)17Kart
Dvergspett0% (15)19Kart
Lappmeis0% (7)19Kart
Rødvingetrost0% (12)22Kart
Snøspurv0% (4)23Kart
Havelle0% (3)23Kart
Konglebit0% (4)23Kart
Hønsehauk0% (21)24Kart
Grønnspett0% (32)35Kart
Fuglekonge0% (12)42Kart
Toppand0% (2)43Kart
Sangsvane0% (10)43Kart
Orrfugl0% (7)46Kart
Toppskarv0% (7)49Kart
Grågås0% (2)50Kart
Munk0% (37)53Kart
Lavskrike0% (25)57Kart
Storskarv0% (10)60Kart
Kornkråke0% (14)62Kart
Siland0% (9)62Kart
Brunsisik0% (15)67Kart
Knoppsvane0% (8)72Kart
Fasan0% (27)73Kart
Måker0% (8)79Kart
Svartbak0% (16)86Kart
Gråhegre0% (18)99Kart
Havørn0% (52)105Kart
Grankorsnebb0% (18)110Kart
Polarsisik0% (31)118Kart
Ravn1% (67)154Kart
Stokkand0% (21)158Kart
Gråspett2% (118)175Kart
Gjerdesmett2% (113)183Kart
Kvinand0% (9)230Kart
Fiskemåke0% (37)256Kart
Trekryper3% (189)274Kart
Tyrkerdue2% (113)360Kart
Ærfugl0% (14)400Kart
Gråtrost3% (188)417Kart
Spurvehauk7% (387)431Kart
Stjertmeis1% (104)587Kart
Kjernebiter4% (221)685Kart
Gråmåke1% (89)714Kart
Toppmeis5% (300)716Kart
Stær2% (128)746Kart
Ringdue3% (176)780Kart
Kaie2% (128)949Kart
Bydue2% (142)1 117Kart
Stillits4% (247)1 266Kart
Løvmeis8% (445)1 348Kart
Flaggspett23% (1 262)1 870Kart
Rødstrupe27% (1 428)2 151Kart
Bokfink10% (543)2 204Kart
Bjørkefink7% (372)2 370Kart
Svartmeis19% (1 039)2 783Kart
Nøtteskrike21% (1 120)3 114Kart
Sidensvans4% (254)4 307Kart
Spettmeis39% (2 056)4 644Kart
Granmeis30% (1 599)6 057Kart
Svarttrost39% (2 093)6 332Kart
Grønnsisik15% (809)6 996Kart
Kråke30% (1 622)9 055Kart
Skjære66% (3 511)13 712Kart
Pilfink29% (1 565)16 860Kart
Gråsisik32% (1 732)20 411Kart
Dompap54% (2 860)21 371Kart
Gulspurv36% (1 929)22 967Kart
Gråspurv35% (1 873)23 569Kart
Blåmeis83% (4 411)25 797Kart
Grønnfink50% (2 676)29 409Kart
Kjøttmeis96% (5 076)46 264Kart